Al Qaida's weergaloos succesvolle uitlokking tot mondiale strijd

Al Qaida heeft met ‘9/11’ op weergaloos succesvolle wijze Amerika en haar bondgenoten uitgelokt tot het voeren van een onnodige en niet-winbare mondiale strijd tegen ‘de islam’. Deze voert onherroepelijk tot (meer) terroristische acties ook op eigen bodem, en dreigt uit te monden in een heuse ‘botsing van culturen’ – waar Geert Wilders cs op uit zijn.

De oorlogen in Irak en Afghanistan/Pakistan hebben geleid tot radicalisering onder moslims in de wereld. Waar de Vietnam-oorlog een kostbare strategische blunder was van de Verenigde Staten, is de Global War on Terror van Bush & Blair (en Balkenende) oneindig destructiever vanwege haar geografische uitbreiding en financiele lasten. Daarbij neemt het gevaar toe dat militante jihadisten massavernietigingswapens gaan inzetten, met alle niet voorspelbare gevolgen van dien.

President Obama heeft de Global War on Terror moeten overnemen van zijn messianistische voorganger. In Irak heeft hij de Amerikaanse militaire betrokkenheid verminderd maar in Afghanistan en Pakistan heeft hij deze, onder druk van de ‘usual suspects’, vergroot. Daarnaast ziet hij geen kans om het zionistisch bezettings- en expansiebeleid van Israel te beteugelen en verlaagt hij zich nu tot het doen van laffe omkopingsvoorstellen.

Het gebruik van toenemend geweld door de Amerikaanse en NAVO militairen in Afghanistan/Pakistan tegen de, van oorsprong nationalistische, ‘Taliban’-groeperingen, werkt averechts zoals uit recente studies en rapportages blijkt. De dreiging van Al Qaida en de Taliban voor het Westen wordt schromelijk overdreven en de Amerikaans geleide counter-insugency strategie riskeert een ‘long, drawn-out disaster’ te worden, verwacht de gerenommeerde Britse denktank IISS

Als het Westen zijn gevechtstroepen eind 2014 terugtrekt is een ding zeker: het anti-Westers islamisme in die regio en in de wereld is versterkt.

In het Midden-Oosten is een van oorsprong nationaal-territoriaal conflict geescaleerd tot een tussen zionisten en (voorlopig nog nationale) islamisten. Israel heeft het, met behulp van de zionistische Groot-Israel lobby, ondergeschoven in de Global War on Terror – en stuurt nu aan op een ‘preventieve’ aanval op ‘nucleair bewapend’ Iran.

Het is allang overtijd dat het Westen stopt met het met militaire middelen willen winnen van militante moslims – het werkt contraproductief.

Amerika en de NAVO-landen zouden zich moeten verdiepen in de percepties van de (potentiele) tegenstanders. Hoe zien deze ons en in hoeverre hebben zij eventueel gerechtvaardigde grieven en/of angsten?

Waarom haten de Palestijnen de Israeliers (en ‘het Westen’) eigenlijk zo?

In hoeverre is het conflict tussen Israel en de Palestijnen oorzaak van de verwijdering tussen ‘het Westen’ en de moslimwereld?

Zouden er NAVO-leiders zijn die de Amerikanen waarschuwen dat zij grotendeels zelf schuldig zijn aan een mogelijke nieuwe Koude Oorlog met Rusland?
 
Het is van vitaal belang om de juiste lessen uit de Koude Oorlog te trekken. (Potentiele) crises om de Kaukasus, het Midden-Oosten, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Noord-Korea en mondiaal moslimextremisme, vereisen dat ‘het Westen’ zich  verdiept in de visies van de (potentiele) tegenstanders. 

Het stellen van deze vragen had een belangrijk onderdeel moeten zijn van de voorbereidingen van het nieuwe Strategisch Concept van de NAVO.

(Dit is geen populaire bezigheid. 


Ik heb, omstreeks 1975, deelgenomen aan de enige NAVO-studie naar het beeld dat de Sovjet-Unie van de NAVO had . De resultaten waren zodanig ontnuchterend – bijv. de nog bestaande, en historisch gezien begrijpelijke, angst voor Duitsland – , dat de studie zo snel als mogelijk in de onderste laden is weggemoffeld).

 

Advertenties

10 thoughts on “Al Qaida's weergaloos succesvolle uitlokking tot mondiale strijd

 1. Deze keer (na twee weken stilte, zijn wij er mild van af gekomen, Groot Israel Lobby maar een keer, en dan een uitleg dat wij Israel de reden zijn van al het kwaad.Ik moet toegeven dat het bijna vriendelijk is tegenover Israel, en waar is Wilders?
  JJWvW schreef over ons het volgende: Daarnaast ziet hij geen kans om het zionistisch bezettings- en expansiebeleid van Israel te beteugelen en verlaagt hij zich nu tot het doen van laffe omkopingsvoorstellen.
  In het Midden-Oosten is een van oorsprong nationaal-territoriaal conflict geescaleerd tot een tussen zionisten en (voorlopig nog nationale) islamisten. Israel heeft het, met behulp van de zionistische Groot-Israel lobby, ondergeschoven in de Global War on Terror – en stuurt nu aan op een ‘preventieve’ aanval op ‘nucleair bewapend’ Iran.
  Het is allang overtijd dat het Westen stopt met het met militaire middelen willen winnen van militante moslims – het werkt contraproductief.
  Amerika en de NAVO-landen zouden zich moeten verdiepen in de percepties van de (potentiele) tegenstanders. Hoe zien deze ons en in hoeverre hebben zij eventueel gerechtvaardigde grieven en/of angsten?
  Waarom haten de Palestijnen de Israeliers (en ‘het Westen’) eigenlijk zo?
  In hoeverre is het conflict tussen Israel en de Palestijnen oorzaak van de verwijdering tussen ‘het Westen’ en de moslimwereld?
  De rest is tegen Barack Husein Obama

 2. De huidige machtsverhoudingen in de wereld vinden voor een belangrijk deel hun oorsprong in het oude testament dat voor zowel het Christendom als de Islam en het Jodendom gelijk is.
  Hierin staat dat het zondig is om rente te vragen.
  Wikipedia zegt hierover:
  In veel religies werd het heffen van rente op een lening als een zonde beschouwd. Meestal ging dit uit van twee benaderingen. Volgens de eerste kon geld zich niet zomaar ‘uit zichzelf’ vermeerderen, omdat alleen God of de goden zaken konden scheppen. De tweede, meer praktische reden om het heffen van rente als zonde aan te merken, was het feit dat woekeraars soms doelbewust dermate hoge percentages rekenden dat de schuldenaar nooit uit de schulden kon komen en al zijn goederen en uiteindelijk zijn vrijheid moest afstaan. Een dergelijke gang van zaken werd gelijkgesteld aan stelen, en was daarmee een zonde.
  Om deze reden verbood de katholieke kerk tot in de middeleeuwen het heffen van rente. Joden, daarentegen, interpreteerden de regels van het oude testament anders. Het oude testament verbood het vragen van rente aan broeders, en omdat niet-joden geen broeders waren (zo redeneerde men) was het vragen van rente aan niet-joden toegestaan. Dit is de oorsprong van de prominente aanwezigheid van joden in de bancaire en financiële wereld, tot op de dag van vandaag.
  het hele verhaal i te lezen hier http://twurl.nl/yp3sbm

 3. Al Qaida heeft in elk geval voor elkaar gekregen dat het Westen veel geld stort in een bodemloze put die Afghanistan heet. Nog even en dan is er geen geld meer om dat te betalen. Behalve het pleepapier dat Bernanke drukt en dollar genoemd wordt.

 4. Mijnheer Van Waning,
  ik geloof veel liever dat Willam Engdahl gelijk heeft: de Vietnam oorlog was een beetje om het communisme tegen te houden, maar voor een groot deel om de Power Elite ( Wall Street o.a.) te voorzien van een groot en machtig leger ( op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler) waarmee Wall Street haar verovering van de wereld kracht bij kon zetten. Geeft helemaal niet als je een on-winbare oorlog voert: als jouw leger maar groot wordt.
  Er zijn zo ontzettend veel aanwijzingen dat 911 veel meer door ‘insiders’ is gedaan dan door een man in een grot in Afghanistan. Die insiders schreven er al jaren over. Dit Pearl Harbor is wat ze nog te kort kwamen.
  Hier enkele van de duizenden sites die mij overtuigen: http://www.mailstar.net/Al-Jazeera-CIA-Orwell.html en ook: http://www.mailstar.net/wtc.html
  In mijn opinie is veel ( 70% bijvoorbeeld ) van wat wij als islamitische terreur zien, in feite uitgelokt of gedaan door Mossad agenten of geestverwanten.
  Israel is de enige die garen spint bij de vernietiging van Irak, en straks van Iran. (*)
  Het wereldwijde moslim-bashen moet die vernietiging acceptabel maken.
  (*) Here are Philip Zelikow’s own words during a September 10, 2002 speech at the University of Virginia:
  "Why would Iraq attack America or use nuclear weapons against us? I’ll tell you what I think the real threat (is) and actually has been since 1990 — it’s the threat against Israel. And this is the threat that dare not speak its name, because the Europeans don’t care deeply about that threat, I will tell you frankly. And the American government doesn’t want to lean too hard on it rhetorically, because it is not a popular sell."

 5. Ik sluit me volkomen aan bij wat Verheul schrijft.
  Ik zou alleen het wat sterker willen uitdrukken, het Bush verhaal over 11 sept klopt van geen kanten, en de enige verklaring die wel klopt is dat dit inderdaad een ‘new Pearl Harbour’ is.
  Als je één keer zo ver bent met deze geestelijke salto mortale worden b.v. ook de aanslagen van Madrid en Londen uiterst kwestieus.
  PNAC 1993 van AEI vroeg er om, en AEI is een joods instituut.
  Ik schreef al geestelijke salto mortale, want als je één keer zo ver bent dat zowel 11 sept als het echte Pearl Harbour op het konto van de VS komt dan verandert de hele geschiedenis van de 20e eeuw ingrijpend.
  In dit verband is het goed op te merken dat vele Russen niet begrijpen dat wij hen ooit als bedreiging zagen, zij zagen het net andersom, en nog steeds.
  ‘Ihr kommt immer näher’, zo drukte een Rus het uit op Duitse tv, en hij bedoelde Georgië, Ukraine en Wit Rusland.
  Dat de anti Islam hetze vanuit Israel komt schreef Anatol Lieven al eind 2001 in de Guardian, en dan hebben we meteen het verband met onze Geert, die hetze, zo schreef Lieven, is nodig om de voorkomen dat de zeer gerechtvaardigde grieven van Moslims, in het bijzonder Palestijnen, anders worden gezien dan als voortkomend uit godsdienstwaanzin.
  Op het PNAC lijstje stonden niet alleen Irak en Afghanistan, maar ook Iran, en zelfs de Sovjet Federatie en China.
  In die zin is PNAC dus gewoon de voortzetting van Roosevelt’s politiek om VS wereldhegemonie te krijgen, daar werd ook de VN voor opgezet: vanuit New York regeert de VS de wereld met als junior partners een kleiner Brittannië, Rusland en China.
  Zoals met alle megalomane plannen ging het helemaal mis, en de ondergang van de VS is dan ook er mede aan te wijten dat de VS de wereldbezetting niet meer kan betalen, ook stuit die wereldbezetting op steeds meer weerstand, zoals in Z Amerika, wat niet in het minst Islamitisch is.
  Wat ik hier schrijf is geen geheime kennis, iedereen met wat tijd en talenkennis kan die opdiepen in boeken en op internet.
  Toch lijken zeer weinigen het in te zien.

 6. Denk je dat Al qaida het westen heeft uitgelokt? Of laat ik mijn vraag anders stellen, denk jij dat de VS en UK (vooral) uitlokking nodig hadden?
  Het bedrijfsleven profiteert goed van de war on terror….dus zelfs als er totaal geen sprake is van een grootschalig terroristisch netwerk dat in europa en de VS aanslagen wil plegen wordt ons dat wel verteld.
  Ooit nagedacht over hoeveel geld het bedrijf (of de enkele bedrijven) die die detectie en scanapparatuur voor op vliegvelden maakt omzetten?

 7. Al Quaida zie ik als een westers propaganda verzinsel.
  Het dient primair lijkt me voor ‘Big Brother is watching you’, zoals Orwell het voorspelde.
  Dat dient voor onze ‘veiligheid’.

 8. Al Quaida is in 2000 bedacht door FBI/CIA. Zie deze BBC documentaire uit 2009 : http://www.youtube.com/watch?v=r-hYorNi0nA&feature=related
  Van een terreur-producerende organisatie is geen sprake.
  Kort na 911 heeft Osama verklaard dat hij 911 afkeurde, en er niets mee te maken had.
  De vertaling van die verklaring is een half jaar geleden door Leon Panetta ( CIA) vrijgegeven. (*)
  Heel waarschijnlijk is Osama op 12 december 2001 overleden. (**)
  Alle tapes en filmpjes die daarna zijn verschenen zijn vervalsingen: de man ziet er net even iets anders uit, hij is niet langrer linkshandig ( of andersom) en vooral dat wat hij zegt is ànders. Hij geeft nooit meer kritiek op Israel, maar wel nig op Amerika en andere landen.
  De firma SITE Intelligence van Rita Katz en Josh Devon
  ( http://en.wikipedia.org/wiki/SITE_Institute ) ‘ontdekt’ vaak de nieuwe tapes van Osmama, wat natuurlijk wel vreemd is.
  (*) http://www.veteranstoday.com/2010/07/10/gordon-duff-classified-cia-transcript-counters-bin-laden-terror-role/
  (**)http://www.youtube.com/watch?v=fI5b3Ir012k

 9. Bush wees dan ook het aanbod van de Afghaanse regering af Obama te laten berechten in een Islamitisch land, en viel Afghanistan aan.
  Pim Fortuyn was indertijd van mening dat die aanval wel had kunnen wachten op de uitkomst van dat proces.
  Vanaf Januari 2001 onderhandelde de Bush bende met de Taliban, die onderhandelingen werden afgebroken op ongeveer het tijdstip dat de procedure voor het opstijgen van gevechtsvliegtuigen naar ‘gekaapte’ vliegtuigen werd gewijzigd, vanaf juli alleen na toestemming van het Pentagon.
  Op 11 sept nam niemand de telefoon op in het Pentagon.
  Het duurde dan ook vier uur voor de eerste jet de lucht in ging.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s