Wilders een Jood, so what? (Discussie met anonieme 'The Saint')

Op Amanda Kluveld’s column ‘Wilders een Indo, so what?’ reageerde ik, een jaar na dato, met een blog.

Hierop reageerde onze anonieme Hasbara-propagandist ‘The Saint’  met een eigen blog
‘Wilders Joods?, en waarom dat dan een onderwerp moet zijn?’

Ik plaatste een reactie op ‘The Saint”s blog die ik hier reproduceer omdat hij hem verwijderde:

J. Jan Willem van Waning 03-11-2010 23:45
@The Saint,

"WILDERS EEN JOOD, SO WHAT?

MAAR WILDERS EEN GROOT-ISRAEL ZIONIST, DAT IS ANDERE KOEK!

Kwam uw blog toevallig tegen en voel mij aangesproken omdat hij een reactie is op mijn recente blog Amanda Kluveld: ‘Wilders een Indo, so what?’
www.vkblog.nl/bericht/354110

In die blog spreek ik mijn verbazing uit dat Amanda Kluveld geheel niet refereert aan Geert Wilders’ Joodse genen, terwijl die ook aan bod komen in het betreffende artikel van Lizzy van Leeuwen‘Wreker van zijn Indische grootouders – de politieke roots van Geert Wilders’, in de Groene Amsterdammer.
www.groene.nl/2009/36/wreker-v…

In dat artikel schrijft Lizzy van Leeuwen over Wilders’ grootmoeder-van-moederszijde: ..Voor de zwangere Johanna, afkomstig uit de bekende en grote Indisch-joodse familie Meijer en gewend aan een zwerm van bedienden om zich heen, moet het eerste verblijf in Nederland vreselijk zijn geweest…

Dit zou betekenen dat Wilders Joods is, toch?

In de Engelstalige Wikipedia wordt gelinkt naar een artikel in Spiegel waarin staat:
.. Wilders, who speculates that some of his ancestors were Jewish, felt completely at home upon his arrival in Israel. ..
www.spiegel.de/international/e…

Dit zou inhouden dat Wilders niet gewoon wil uitkomen voor zijn Joodse genen.

De vraag rijst daarom: waarom niet?

Geert Wilders is een revisionistische ‘Groot Israel’ zionist en komt daar wel rond voor uit. Zijn anti-islamisme is gebaseerd op een combinatie van dit zionisme en populistische vreemdelingenhaat.
Zijn politieke drijfveer is veel meer hierin gelegen dan in het willen ‘wreken’ van zijn Indische grootouders.

www.vkblog.nl/bericht/193769

Opvallend is i.h.a. het feit dat de 95 % van degenen die het zionistisch beleid van Israel verdedigen enigerlei band hebben met Israel, terwijl 95 % die dit beleid afwijzen generlei band hebben met de Palestijnen/Arabieren of Israel. (De resterende 5 % verkondigt ‘Een Ander Joods Geluid’).

Kluveld’s mede-columniste in onze Volkskrant Nausicaa Marbe, die ook een felle anti-islamiste is en ook Wilders en zijn PVV verdedigt, heeft (eindelijk) eerlijk uiting gegeven van haar Joodse achtergrond.
www.vkblog.nl/bericht/240659

Hoewel Kluveld zich afficheert als humanist, vermeldt zij op haar weblog dat de ‘arabist’ Hans Jansen een favoriet van haar is. Hans Jansen behoort tot de ‘Groot Israel’ lobby in ons land en zijn zionisme prevaleert verre boven zijn wetenschappelijke achtergrond, zoals recentelijk uit zijn optreden als kroongetuige in het proces-Wilders weer is gebleken.

Het is niet tegen Wilders’, Marbe’s, Brill’s. Jansen’s (en Kluveld’s?) Joods zijn dat ik opponeer, maar tegen hun revisionistisch Groot-Israel z/Zionisme. Ik zie deze politieke en religieuze beweging als een gevaar voor de het Midden-Oosten en de wereld.

www.vkblog.nl/bericht/149257

PS Dat ik u van mijn weblog heb verbannen is vanwege mijn adagio:
‘Reacties welkom, mits beschaafd en niet anoniem’

Uw reacties voldeden aan geen van beide voorwaarden."

Mijn reactie is door The Saint verwijderd:

 

The_Saint 04-11-2010 10:16:

"Reactie van van Waning verwijderd als ook zijn ip.
Heer van Waning heeft mij , zonder opgave van reden , van zijn blog verwijderd , zoals hij wel meer doet met pro-Israel bloggers , en derhalve , tot deze zaak naar behoren is geregeld zoals dat te doen gebruikelijk in een dialoog , is Dhr. van Waning bij mij niet welkom met zijn mening.
Ik zet het hier nog beleefd uit de doeken , en dat is meer wat mij ten deel is gevallen destijds.
Het gaat mij niet om zijn mening maar om zijn gedrag jegens pro-Israel bloggers."

Indien ‘The Saint’ verder met mij wil discussieren moet hij dat doen met open vizier
(en dat geldt voor alle Hasbara -opponenten).

PPS ‘Indisch4ever’ reageerde hieronder met er op te wijzen dat Wilders Joodse afkomst niet is bewezen – waarvan acte.

‘Geert Wilders’ op deze site

Advertenties

25 thoughts on “Wilders een Jood, so what? (Discussie met anonieme 'The Saint')

 1. Weer twee dagen op de klok, en kregen wij deze mededeling:Het is niet tegen Wilders’, Marbe’s, Brill’s. Jansen’s (en Kluveld’s?) Joods zijn dat ik opponeer, maar tegen hun revisionistisch Groot-Israel z/Zionisme. Ik zie deze politieke en religieuze beweging als een gevaar voor de het Midden-Oosten en de wereld.
  Ik meen dat al eens eerder gelezen te hebben, wat een prachtige discussie conclusie

 2. Wat betreft Groot-Israel: sinds 2000 weigeren de Palestijnen zelfs een kleiner Israel te accepteren (tweestatenoplossing toenmalig president Clinton: 100% van Gaza, 97% van de Westbank, grondcompensatie elders, Oost-Jeruzalem als hoofdstad, 30 miljoen dollar schadevergoeding vluchtelingen).

 3. @david verveer
  Dank voor uw volgzaamheid (in meerdere betekenissen).
  @Likoed Nederland
  Met wie spreek ik eigenlijk? ‘Reacties zijn welkom – mits beschaafd en niet anoniem’, geldt op deze weblog.
  Op de column van uw voorzitter, Tom Struick van Bemmelen – voormalig secretaris buitenland van de VVD – getiteld ‘Zeven drempels voor vrede’ (Volkskrant, 2.9.10), reageerde ik met:
  jjanwillemvanwaning schreef op 02-09-2010 14:36:http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/6527
  "Van de voorzitter van Likoed Nederland valt te verwachten dat hij een heel subjectieve kijk heeft op dit vredesoverleg. Zijn organisatie behoort tot de de Zionistische (Groot-)’Israel lobby’ in Nederland.http://www.vkblog.nl/bericht/149257/De_zionistische_%28Groot-%29%27Is%20rael_lobby%27_in_Nederland%3A_een_noodzakelijke_inventarisatie
  Een hoge drempel voor de vrede van Israelische zijde is het standpunt van revisionistische Zionisten die menen dat geheel Palestina op religieze gronden aan de joden toebehoort. Zie bijv.:
  ‘Rabiate Israelische rabbijnen propageren uitroeien Palestijnen en ander Goyim’
  http://www.vkblog.nl/bericht/344092/ R…
  en:
  jjanwillemvanwaning schreef op 02-09-2010 14:58
  "Relevant voor de huidige onderhandelingen over een te vormen VVD/CDA-coalitie met ‘gedoogsteun’ van de PVV is, dat Geert Wilders ook een revisionistische Zionist is. Hij komt daar rond voor uit en in het verkiezingsprogramma van zijn (een-mans) partij staat:
  Israël is een weergaloos succes. Geboren in het donkerste moment van de twintigste eeuw en uitgegroeid tot een centrum van technologische vooruitgang. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten, de thuisbasis van het Joodse volk na tweeduizend jaar ballingschap en het land dat als geen ander de klappen van de jihad opvangt.
  Israël vecht voor ons. Als Jeruzalem valt, dan zijn Athene en Rome aan de beurt. Daarom is Israël het centrale front in de verdediging van het Westen.
  Daarom moeten we alles op alles zetten om het offensief van de linksen en de mohammedanen om Israël te vernietigen te stoppen.
  Nederland en de EU dienen onmiddellijk op te houden met eisen dat Israël zichzelf met het doen van territoriale concessies veroordeelt tot onverdedigbare grenzen. Land voor vrede heeft geen zin. Het is geen territoriaal maar een ideologisch conflict, een conflict tussen de rede van het vrije Westen en het barbarisme van de islamitische ideologie. (blz 41), en
  • Strijd tegen islam moet het kernpunt van ons buitenlands beleid worden
  • Banden met frontlijnstaten van de islam die in het defensief zitten aanhalen
  • Staak alle subsidies aan de anti-Israël-industrie, zoals ICCO, OxfamNovib etc.
  • Sinds 1946 bestaat er een onafhankelijke Palestijnse staat, daarom noemt de Nederlandse regering ‘Jordanië’ voortaan gewoon ‘Palestina’
  • Onze ambassade moet verhuizen naar de hoofdstad van Israël: Jeruzalem (blz 43).’

  http://www.pvv.nl/images/stories/Webv...
  Zolang in onze Grondwet staat dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert (Art.90), mag de PVV geen structurele (‘gedoog’) band hebben met enig kabinet.
  Laat dat duidelijk zijn bij de onderhandelingen over een coalitie.
  De dubbele loyaliteit van Wilders is veel ernstiger dan het, door hem zo fel bestreden, hebben van een dubbele nationaliteit.http://www.vkblog.nl/bericht/353409/Welke_politicus_stelt_%28eindelijk%29_de_dubbele_loyaliteit_van_Wilders_aan_de_orde%3F
  j
  PS
  95 % van degenen die het zionistisch (Groot-)Israel beleid verdedigen hebben enigerlei band met Israel, terwijl 95 % van hen die kritiek hebben op dat beleid generlei band met Israel heeft (die resterende 5 % uiten ‘Een ander Joods geluid’).
  Eigenlijk zijn deze discussies alleen van belang om hen die generlei band hebben met Israel maar wel geinteresseerd zijn in ‘het’ conflict, te overtuigen. Maar hoeveel zouden dat zijn?
  Actueel is erop te wijzen dat de huidige coalitie van VVD/CDA met gedoogsteun van de PVV, de praktisch onvoorwaardelijke steun van voorgaande coalities-Balkenende voor het zionistisch beleid van Israel zal continueren en zelfs versterken – met alle gevaren van dien zoals het steunen van het ‘preventief’ aanvallen van ‘nucleair’ Iran.http://www.vkblog.nl/zoek?q=iran&w=b5093

 4. Jan Willem,
  Op het blog van David Verveer heb ik in reactie op soortgelijke beschuldigingen vandaag een bloemlezing van Wilders’ uitspraken inzake Groot Israël geplaatst. Bespaart je wat werk.

 5. @johanna_nouri
  Dank Johanna. Hieronder heb ik je bloemlezing weergegeven.
  Voor de links dient men naar de site van David Verveer te gaan.http://www.vkblog.nl/bericht/354196/Et_tu_Johanna%3F
  johanna_nouri 04-11-2010 12:35
  Dag David. Interessant. Een metablog. Waarom reageer je niet gewoon onder het blog van The_Saint en stel je me daar je vragen? Hieronder mijn reactie. Ik geef mijn reactie voor de overzichtelijkheid per punt in aparte postings.
  “3. Wilders hangt de groot-Israël gedachte aan, hetgeen bijvoorbeeld tot uiting komt in moties die hij in de Tweede Kamer indient.”
  “punt 3, omdat de VK onderzeeer het twee keer per week schrijft, het is en blijft onzin, en dat Johanna, die een blog schreef heel terecht dat men voorzichtig moet omgaan met informatie geleerd van het internet, schijn je hier een grote vergissing te hebben gemaakt.”
  Ik schreef inderdaad terecht dat je voorziening moet omgaan met informatie. Hetzelfde geldt voor een gebrek aan informatie. Wilders heeft talloze uitspraken gedaan die mijn stelling rechtvaardigen. Zoals de volgende:
  “32 123 V
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010
  nr. 38
  MOTIE VAN DE LEDEN DE ROON EN WILDERS
  Voorgesteld 18 november 2009
  De Kamer,
  gehoord de beraadslaging,
  verzoekt de regering om zich niet te verzetten tegen de bouw van nederzettingen in de zogenaamde bezette gebieden;
  spreekt uit dat de bouw van die nederzettingen in Judea en Samaria volstrekt legitiem is,
  en gaat over tot de orde van de dag.
  De Roon
  Wilders”
  zoek.officielebekendmakingen.n…
  “Jordanië is de enige Palestijnse staat die er ooit zal komen. Judea/Samaria zijn Israël dus hoe meer joodse nederzettingen daar hoe beter.”
  Geert Wilders op Twitter, twitter.com/#!/geertwilderspvv…
  “Israël is een weergaloos succes. Geboren in het donkerste moment van de twintigste eeuw en uitgegroeid tot een centrum van technologische vooruitgang. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten, de thuisbasis van het Joodse volk na tweeduizend jaar ballingschap en het land dat als geen ander de klappen van de jihad opvangt. Israël vecht voor ons. Als Jeruzalem valt, dan zijn Athene en Rome aan de beurt. Daarom is Israël het centrale front in de verdediging van het Westen.
  Daarom moeten we alles op alles zetten om het offensief van de linksen en de mohammedanen om Israël te vernietigen te stoppen. Nederland en de EU dienen onmiddellijk op te houden met eisen dat Israël zichzelf met het doen van territoriale concessies veroordeelt tot onverdedigbare grenzen. Land voor vrede heeft geen zin. Het is geen territoriaal maar een ideologisch conflict, een conflict tussen de rede van het vrije Westen en het barbarisme van de islamitische ideologie.”
  Verkiezingsprogramma PVV Tweede Kamerverkiezingen 2010, http://www.pvv.nl/images/stories/Webv...’>www.pvv.nl/images/stories/Webv…
  “Ze’ev Jabotinsky, tegenstander van Ben-Goerion, had gelijk. Hij wist dat de Arabieren het bestaan van een Joodse staat nooit zullen accepteren. Dus werkt het weggeven van land alleen maar agressie in de hand. Die les van 1923 geldt nog steeds. Wat wel kan werken, is een oplossing buiten Israël. De Arabische landen kunnen de Palestijnen uit de ‘bezette gebieden’ heel goed herbergen. Een migratie naar de Arabische landen is logisch en wenselijk.”
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/A...
  Wilders sluit zich aan bij de ‘Jordanië is Palestina’ doctrine van de zelfs in Israël als extreem rechts bekend staande Arjeh Eldad:
  “Sinds 1946 bestaat er een onafhankelijke Palestijnse staat, daarom noemt de
  Nederlandse regering ‘Jordanië’ voortaan gewoon ‘Palestina’”
  http://www.pvv.nl/images/stories/Webv...’>www.pvv.nl/images/stories/Webv…
  “I am very much in favor of a two-state solution. I mean Churchill’s 1921 two-state solution, when Palestine was partitioned in a Jewish and an Arab part. Arab Palestine is now called Jordan, and therefore, there is already a Palestinian state. With eighty percent of the population having roots on the other side of the Jordan, there is no doubt Jordan is truly the state of Palestine. I hope Israel’s government will start telling that to the world.”
  http://www.eajg.nl/index.asp?navitemi...
  johanna_nouri 04-11-2010 12:38
  “4. Wilders heeft banden met Avigdor Lieberman, de leider van Yisrael Beitenu.”
  “En hoe weet jij dat hij banden met Avigdor Lieberman heeft, en waarom is dat een negatief fijt, hij heeft ook banden met Rutte, zelfs een regerings overeenkomst, dus is ook Rutte fout of alleen maar Wilders.”
  Zie:
  http://www.haaretz.com/print-edition/...
  http://www.depers.nl/binnenland/35214...
  “Hij heeft standpunten waar je het niet mee eens hoeft te zijn. Ik ben dat vaak wel.”
  ewoudbutter.web-log.nl/ewoudbu…
  Dat dat een negatief feit zou zijn, is een conclusie die jij zelf kennelijk trekt. Ik heb me daar niet over uitgelaten. Het zijn relevante feiten als je wilt beoordelen wat de relatie van Wilders met Israël is en hoe dat zijn politieke agenda beïnvloedt.
  johanna_nouri 04-11-2010 12:39
  “5. Wilders financiering is deels afhankelijk van Israëlische geldverstrekkers.”
  “En dan de financiering deels afhankelijk van Israeli geldschieters, familie Shylock zeker. Hoe komt het dat jij zo iets schrijft, dat past je helemaal niet.”
  Er zijn duidelijke aanwijzingen dat Wilders sterke banden met Israël heeft en er ook financiering van ontvangt. De vraag wie Wilders financiert en wiens belangen hij dient is relevant, mede ook in het licht van de uitingen die hij zelf doet over buitenlandse financiering.
  Zo stelt Wilders in zijn Verkiezingspamflet uit 2006:
  “Verbod op buitenlandse financiering of buitenlandse bestuurlijke invloed moskeeën”.
  dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/roo…
  Waarom zou een moskee niet door het buitenland gefinancierd mogen worden, maar een politieke partij wel? Wie met gelijke maten meet en zich houdt aan het nondiscriminatie beginsel, past de regels voor moslims en islamitische organisaties toe op alle burgers en organisaties in Nederland.
  Meer informatie over Wilders en het buitenland, Amerika en Israël, vind je hier:
  allochtonen.web-log.nl/allocht…
  ewoudbutter.web-log.nl/ewoudbu…
  http://www.netwerk.tv/uitzending/2009...
  archief.nrc.nl/index.php/2010/…
  http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Art...
  http://www.hebikietsgemist.nl/aflever...
  johanna_nouri 04-11-2010 12:41
  “En dan, al dit om te zeggen dat het niet belangrijk is dat hij van een Joods familie van zijn moeders kant afstamt. Harrie Mullisch ook en zelfs Joden liefhebber Von der Dunk had Joodse grootmoeder, ik ook, so what?”
  Ik ben het met je eens dat zijn afkomst niet noodzakelijkerwijs belangrijk is, noch zijn religie. Daar zijn we het volledig over eens. Wat wel belangrijk is wie hem steunen en voor wiens belangen hij opkomt.
  Ik sluit me dan ook aan bij de reactie van Alib op het blog van The_Saint: “Of Wilders joods is, katholiek of agnost doet er geen ene zak toe. Wel doet het ertoe wie hem steunen, moreel en financieel. Welke belangen heeft Wilders? Wiens belangen verdedigt hij?”
  johanna_nouri 04-11-2010 13:02
  @ Likoed Nederland 01-11-2010 14:21
  = Johanna Nouri neemt het gedreven door ideologie niet zo nauw met de feiten. Zo beweerde ze doodleuk dat het net geopende luxieuze warenhuis in Gaza al twintig jaar oud is…… =
  Zie hoe Likoed Nederland het hier zelf, gedreven door ideologie, niet zo nauw neemt met de feiten. In het door hem aangehaalde blog schrijf ik namelijk niet dat het warenhuis al twintig jaar oud is. Ik schreef dat het gebouw waarin het warenhuis gevestigd is al twintig jaar oud is. (En dus niet kan worden opgevoerd als bewijs dat er wel materialen voor het bouwen van zo’n groot pand konden worden ingevoerd in Gaza. Het gebouw stond er lang en breed voor de blokkade.) http://www.vkblog.nl/bericht/352635/M...

 6. JJW, je schrijft
  ’95 % van degenen die het zionistisch (Groot-)Israel beleid verdedigen hebben enigerlei band met Israel, terwijl 95 % van hen die kritiek hebben op dat beleid generlei band met Israel heeft (die resterende 5 % uiten ‘Een ander Joods geluid’).’
  Ik geloof dat je dit vaker inzet als argument , om te wijzen op zionistisch vuur.
  Maar ik zou het willen omdraaien: immers, het laat voor hetzelfde geld zien, dat er onevenredig wéínig mensen zónder iets van Joodse genen het opnemen voor de mensen die in Israël wonen. Oftewel: de palestijnenhasbarah is enorm succesvol, om in jouw omgekeerde beschuldiging ‘Hasbarah’ even mee te liften. Immers, je zou verwachten dat onder degenen die géén genen hebben die verwant zijn met óf de ene of de andere partij, de verdeling wat neutraler zou zijn, dat beide partijen wel een punt hebben.Dat de verdeling wat meer de fifty fifty zou benaderen, dat zou mij logischer lijken.
  Zoals ik ook meelift op jouw genen-insteek, ook al iets waar ik geen heil in zie normaal gesproken.

 7. @ wiljan.45
  Dat 95 % van hen die kritiek hebben op het zionistisch Groot-Israel beleid van de Israelische regering generlei band met Israel heeft, wijst er op hoezeer dat beleid door onbevooroordeelde waarnemers wordt afgewezen.
  Het strookt enigszins met een geruchtmakende opiniepeiling van enige jaren geleden waarin Israel als het grootste gevaar voor wereldvrede werd aangewezen.

 8. Nee hoor. Bewijs eerst dat het onbevooroordeelde waarnemers betreft. (Misschien pas je zelfs een drogreden toe. Circelredenering, petitio principii, dat zegt mijn eerste gevoel erbij.)
  Het wijst er op dat de anti-israëllobby succesrijk is. Dat kan je met evenveel recht zeggen. Dat jij voor deze optie kiest laat zien dat je vooringenomen bent. Het wijst op een tunnelvisie.
  De opiniepeiling die je opvoert noem je zelf al geruchtmakend.
  Sic!

 9. Kritiekpunt 2:
  JJW, je zegt:
  ‘ Hans Jansen behoort tot de ‘Groot Israel’ lobby in ons land en zijn zionisme prevaleert verre boven zijn wetenschappelijke achtergrond, zoals recentelijk uit zijn optreden als kroongetuige in het proces-Wilders weer is gebleken.’
  Kan je wat citaten (van Jansen) + bronnen hierbij aan me doorgeven? Ik vroeg ze onlangs vergeefs aan J. Tibosch op dat blog dat je hier aanhaalt van The Saint. (Die vraag ben je tegengekomen, veronderstel ik dat terecht?)

 10. Volwassen mensen moeten niet als kleine kinderen blijven zaniken over zaken, waar ze zelf achter kunnen komen. Dat heb ik Wiljan ook toen al laten weten!

 11. Ad hominem, Joost.
  Kom dan met een citaat! Waarom niet?Lees zijn website door! Of zijn verhalen op www. hoeiboei wellicht.
  Als JJW het levert, prima. Jullie stellen. Ik vraag enkel om een ‘bewijsje’ , een citaat dat er op duidt. JJW zegt hier zelf dat hij Jansen nog in het W. proces iets zionistisch heeft horen zeggen!
  Is het eindelijk duidelijk na een week, zo hoop ik maar!
  I

 12. JJW, mijn kritiekpunt 2 van 5-11 11:10, je forse aanval/uitspraak/stelling op de integriteit van Jansen, kan je op geen enkele wijze toelichten?

 13. JJ vWaning, mijn 3e kritiekpunt: je zegt
  ———————-
  In de Engelstalige Wikipedia wordt gelinkt naar een artikel in Spiegel waarin staat:
  .. Wilders, who speculates that some of his ancestors were Jewish, felt completely at home upon his arrival in Israel. ..
  http://www.spiegel.de/international/e...
  Dit zou inhouden dat Wilders niet gewoon wil uitkomen voor zijn Joodse genen.
  De vraag rijst daarom: waarom niet?
  Geert Wilders is een revisionistische ‘Groot Israel’ zionist en komt daar wel rond voor uit. Zijn anti-islamisme is gebaseerd op een combinatie van dit zionisme en populistische vreemdelingenhaat.
  Zijn politieke drijfveer is veel meer hierin gelegen dan in het willen ‘wreken’ van zijn Indische grootouders.
  ——————————————
  Innerlijk tegenstrijdig is dit stukje. Eerst zeg je dat W. zélf over zijn genen spreekt, even verder zeg je dat hij ‘niet gewoon wil uitkomen voor zijn Joodse genen’……
  Wat is het nou??
  Je vraag die je vervolgens op die tegenstrijdige basis stelt, en je antwoord op je eigen vraag waarmee je je retoriek verder opbouwt….
  Het komt demagogisch over. Dat sluit aan bij het feit dat je geen antwoord op vragen van ánderen(ik) geeft.
  ( Idem
  @ Tibosch, Joost. )

 14. @wiljan.45
  Hoewel het tegen mijn gewoonte is om te discussieren met anonieme opponenten – ‘Reacties welkom, mits beschaafd en niet anoniem’ – beantwoord ik toch je vragen omdat het nuttig kan zijn voor andere lezers.
  (1) Ik meende tot voor kort dat Wilders alleen een politieke ‘Groot-Israel’ zionist is, maar nu blijkt hij
  ook Joods te zijn vanwege zijn Joodse moeder. Hij heeft dit, voor zover mij bekend, nooit gewoon
  verteld.
  (2) Arabist Hans Jansen wordt vanwege zijn virulent anti-islamisme door zijn collega’s een voor-
  wetenschappelijke instelling verweten. Zie bijv. Hans Jansen wekt irritatie bij collega
  islamologen
  http://www.rnw.nl/nederlands/article/hans-jansen-wekt-irritatie-bij-collega-islamologenArabist Hans Jansen gooit met zijn recente boek ‘Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten’ de knuppel in het wetenschappelijke hoenderhok. Maar de media lijken hem serieuzer te nemen dan zijn collega islamdeskundigen. "Jansen heeft al zijn wetenschappelijke scrupules opzij gezet."..

 15. JJW, in je stuk staat, dat Wilders zelf in der Spiegel ´ speculates about his jewish genes’. Jij stelt dat hij dat niet wil vertellen en geheim wil houden. Dat is tegenstrijdig en niet logisch.
  Jij wil dat hij dat steeds in de kamer vermeld voordat hij aan zijn betogen begint???
  In het kader van welk agendapunt? Bij discussie over Israel? Moet Cohen dat ook?
  2. Je kunt niet zelf een citaat geven van Jansen maar enkel van collega’s over hem? En die link is je enige bron bij je uitspraak dat
  ” Hans Jansen behoort tot de ‘Groot Israel’ lobby in ons land en zijn zionisme prevaleert verre boven zijn wetenschappelijke achtergrond, zoals recentelijk uit zijn optreden als kroongetuige in het proces-Wilders weer is gebleken.’
  Nee, dit is gewoon wat roepen,. tot nu toe, en dat ben je steeds aan het herhalen. Ik noem dat laster.

 16. ‘Wiljan.45’,
  Zoals eerder gesteld, ik discussieer in principe niet met anonieme opponenten.
  Als je je masker afwerpt en hier uiterlijk morgen met open vizier optreedt, zal ik verder met je discussieren.
  Zo niet, dan beschouw ik je als een Hasbara-propagandist die de reactie-ruimte van mijn blog wil bezetten en mijn tijd verdoen.

 17. wiljan.45,
  Ik sluit onze discussie omdat deze oeverloos dreigt te worden.
  Heb je weblog http://www.vkblog.nl/zoek?q=islam&w=b85869 bekeken en trek mijn vermoeden dat je een Hasbara-propagandist bent in.
  Wie je werkelijk bent en wat je drijfveren zijn – anders dan bezorgdheid over islamisering op basis van het lezen van een boek over Richard Leeuwenhart in je vroege jeugd – blijft mij onduidelijk.

 18. Lijkt me logisch dat je een theorie kunt opstellen dat Wilders emotionele band met Israel meespeelt in zijn islamietenvervolging…. Dat zou best waar kunnen zijn.
  En eigenlijk is het niet van belang hoe die band ontstond.
  Die band ontstond niet door Joodse voorouders niet zo ver verwijderd van zijn generatie..
  Want die waren er niet…
  De geruchten daarover zijn er wel, maar niemand heeft het serieus onderzocht, laat staan bewezen.
  Ook niet van Leeuwen

 19. Dank voor uw doorwrochte familiestudie ‘Indisch4ever’ (wat is uw naam?) en uw mooie site.
  Ik reproduceer daaruit:
  "Geert Wilders – mijn ‘verre’ achterneef !
  PVV-politicus Geert Wilders blijkt familie te zijn. Ook hij stamt af van dezelfde kleine familie Meijer als ik (mijn moeder heette Meijer), een familienaam die in Indië zéér veel voorkwam. Wilders’ grootmoeder heette Johanna Magdalena Meijer en is in 1902 in Batavia geboren. Wilders stamt van moederszijde af van de familie Meijer, waarvan de eerste ca. 1806 in Indië aankwam. Die eerste Meijer was de uit Haarlem afkomstige chirurgijn Johannes Bernardus Meijer (1783-1820). Deze Meijer stamde weer af van de uit Hursten (Hörste, bij Paderborn) afkomstige Frans Plogmeyer.
  Andere Indische families waarvan Wilders afstamt zijn o.a.: Goldman (adellijk), Canter Visscher, van Baar de Jong, Coert. Wilders stamt dus ook af van Jhr. Johan Christiaan Goldman (1765-1840) die het schopte van simpele VOC-soldaat tot president van de Raad van Financiën (1816) en uiteindelijk (1829) lid van de Raad van Indië. Hij werd hiervoor in de adelstand verheven. Over een carrièrepad gesproken.
  Op foto’s van Geert’s overgrootouders en hun diverse kinderen (echtpaar L.F. Meijer-Canter Visscher), is voor de kenner direct het indische karakter duidelijk. Hieruit volgt de opmerkelijke constatering die niet direct uit zijn uiterlijk zou blijken: Geert Wilders is een Indo!
  In april 2008 heeft Wilders in De Telegraaf een interview gegeven waarin hij verklaart het te betreuren dat hij wegens ‘Fitna’ niet naar Indonesië kan gaan. Het land waar zijn moeder, grootmoeder en nog een hele riedel voorouders vandaan komen. Volgens hetzelfde artikel was zijn grootvader KNIL-militair.
  Meijer: een bekende joods-indische familie?
  J.M. Ording-Meijer
  (1902-1982)
  In tegenstelling tot diverse berichten (o.a. Groene Amsterdammer, sept. 2009 en NRC 18-6-2010) is een Joodse afstamming binnen de familie Meijer nooit aangetoond of verondersteld. Het predikaat "bekende Joods-Indische familie" is volslagen uit de lucht gegrepen. Ook de aanduidng "bekend" is onzin. Deze familie Meijer is een voorbeeld van grijze massa, volslagen onbekend en komt in geen enkel boek voor met indische genealogieën zoals die er honderden of duizenden zijn: geen KNIL-generaals, residenten, suikerlords of schrijvers. Maar bij uitstek een familie van hardwerkende middle-class kolonialen die vooral administratief hun bestaan bekostigden. Vrijwel vergeten en nauwelijks sporen achtergelaten. Met moeite valt hun bestaan aan de archieven te ontworstelen.
  Deze webpagina is door Wilderscritici ten onrechte gebruikt om diens afstamming als Joods-Indisch te kwalificeren om er vervolgens een soortement argumentatie over diens huidige politieke opvattingen aan te kunnen breien.
  Wel is het zo dat in een geheel ándere tak, die van Meijer-Hakkenberg uit Soerabaia, waarvan Geert Wilders niet afstamt, een Joodse afstamming tot de orale traditie behoort. De Hakkenberg-lijn doet vanwege de daar gebruikte voornamen (David, Abraham, Simon) wel iets vermoeden. Ditzelfde geldt voor de Meijer-Salomonsz tak, waarvan ik wel afstam, maar Geert Wilders niet. In een deel van deze Meijer-tak heeft zich bovendien de auto immuunziekte FMF gemanifesteerd (Middellandse Zee ziekte) die zich vooral in het Middellandse zeegebied voordoet en in Joodse families bovengemiddeld voorkomt. Het zou een indicatie kunnen zijn. Mijn moeder G.M. Meijer is deze ziekte en de gevolgen daarvan in 2008 uiteindelijk fataal geworden."
  Kennelijk is inderdaad (nog?) niet duidelijk dat Geert Wilders van Joodse afkomst is. Ik zal dit verwerken in mijn blog.

 20. @Heer Meijer,
  In aansluiting op mijn voorgaande reactie:
  Het is niet tegen Wilders’, Marbe’s, Brill’s. Jansen’s (en Kluveld’s?) Joods zijn dat ik opponeer, maar tegen hun revisionistisch Groot-Israel z/Zionisme. Ik zie deze politieke en religieuze beweging als een gevaar voor het Midden-Oosten en de wereld vanwege haar bezettings- en expansiebeleid in Israel gepaard gaand aan virulent anti-Islamisme.

 21. Beste J.Jan Willem
  Even wat duidelijk stellen.
  Ik ben niet de schrijver van deze pagina. http://www.pentalpha.nl/Meijer.htm en ook niet de maker van die site
  De maker van de site heet niet Meijer… zie de homepage:http://www.pentalpha.nl/
  Vooralsnog is de theorie van een joodse komaf van Wilders een krampachtige poging de man te verklaren.
  Of hij wel of niet jood is een non-issue, net zoals het niet van belang is of hij wel of niet indo-europeaan is.Daar valt ook geen verklaring voor zijn lompheid te vinden.http://indisch4ever.web-log.nl/indisch4ever/2010/11/een-indo-so-what-1-1.htmlhttp://indisch4ever.web-log.nl/indisch4ever/2010/11/een-indo-so-what.htmlhttp://indisch4ever.web-log.nl/indisch4ever/2009/09/nsb-te-indi.html
  Ook het Limburgs ressentiment tegen de ‘Ollanders’ speelt niet of nauwelijks mee in zijn rethoriek over ‘de politieke elite’, zoals steeds meer geopperd wordt. Hoewel de PVV-verkiezingsstrategie te Limburg wel een tikkeltje gericht is op het mobiliseren van Limburgs onvrede tegen Holland.
  Naar mijn idee heeft de rigide moslimhaat van Wilders eerder te maken met zijn tijd in Israel… daar is hij meegegaan met de radicale hardvochtige Israeli’s. Conservatief religieuzen, kolonisten en zij die een excuus zoeken claimen het land als door god gegeven, wat in de heilige boeken zou staan… Andere zionisten komen meer met allerlei argumenten over veiligheid, waardoor het nodig blijft de bully te spelen.
  Ik heb geen oplossing voor de regio… De partijen zijn onverzoenlijk.. Hamas is ook geen lieverdje die de vrede nastreeft… Ze willen de onverzoenlijke strijd en miljoenen Joden verdrijven.
  Dat schiet dus niet op zo….
  Maar bovenal…. de oorzaak voor het verschijnsel Wilders en PVV moet vooral gezocht worden in Nederland en in de Nederlandse cultuur.
  Ik zie ook wel dat je ageert tegen het radicale zionisme en niet tegen iemands afkomst op zich. Overigens is Amanda Reyerse, gehuwd met Kluveld, niet van joodse komaf zover ik kon nagaan.. ze is indo net zoals van Leeuwen en mijzelf.. en daarmee is het idee dat indoschap eerder leidt tot Wilderisme ontkracht.
  Van Leeuwen was zwak in haar artikel van september 2009 en – verloor ze zichzelf daar ?- ze maakte de suggestie dat indoschap eerder tot vreemdelingenhaat leidt. Het verweer van Amanda Kluveld was nog zwakker.. Haar column leek even vlot op een middag geschreven en ze eindigde met joekels van stropopargumenten dat van Leeuwen het had over een ziekte van Wilders en dat van Leeuwen beweert dat W geen identiteit heeft.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s