'Sjeik Khalid Yasin, de meest populaire prediker onder jonge moslims in Europa'

Op 18 oktober, in VPRO/Tegenlicht “De Vreemdeling’ – een intrigerend portret van de 62 jarige Afro-Amerikaanse Khalid Yasin, geboren in Harlem en opgegroeid in Brooklyn, New York.
In het TV-programma geintroduceerd als ‘radicaal, controversieel en de meest populaire prediker onder jonge moslims in Europa.’
Op bovengenoemde site staan sterk tegenstrijdige reacties van kijkers. Zelf was ik onder de indruk van de intellectuele kennis van deze ‘sjeik’ en blij verrast over zijn niet-opruiende taal.
Hij zette zich af tegen terrorisme en radicaliteit en riep moslims op zich te voegen naar de wetten van het land waarin zij woonden.
Maar is Yasin een Moslim Broederschap wolf in schaapskleren zoals reageerders beweren en uit het ingezonden artikel ‘Homo’s moeten dood’ in Het Vrije Volk zou moeten blijken?
Ik citeer uit dat (ongesigneerde) artikel, dat een verslag is van een discussiebijeenkomst bij de voorvertoning van VPRO’s documentaire:
Regisseur Hans Otten zet in de documentaire een beeld neer van de imam als een oprechte jongerenwerker met de beste intenties. Voor iemand die enige kennis heeft van de minder loffelijke kanten van de islam en die meerdere optredens van de haatsjeik heeft gezien, is echter meteen duidelijk dat Otten een veel te rooskleurig beeld schetst.

In de documentaire laat de regisseur Khalid Yasin zeggen dat er natuurlijk geen stenigingen, onthoofdingen en amputaties plaats zullen hebben in Europa, als de islam hier eenmaal aan de macht is gekomen. We hoeven dus helemaal niet bang te zijn voor de islam, aldus de sjeik zelf.

Bij thuiskomst leert even googelen echter precies het tegenovergestelde. In het volgende filmpje zien we de haatprediker zijn bewondering uitspreken voor de sharia zoals toegepast in Saoedi-Arabië. Afgehakte handen, hoofden die door de straten rollen, handen en voeten aan tegengestelde zijden geamputeerd, mensen die gekruisigd worden, mensen die tegen een paal worden gezet en slaag krijgen. “At least I say, we muslims should have that kind of power, all over the world.”

Kortom, hij vindt de letterlijke toepassing van de sharia werkelijk fantastisch en moslims waar dan ook ter wereld moeten de macht krijgen om hetzelfde te doen. Vanaf 7:30 min verschijnt Khalid Yasin in beeld. Dit filmpje is onderdeel van een Britse documentaire, waarbij met verborgen camera een moskee en de bijbehorende boekwinkel worden bezocht.

http://www.youtube.com/watch?v=wrgyMZRdmwk&feature=related

Hans Otten laat dus maar de halve waarheid zien over de sjeik, namelijk het prettige beeld naar buiten toe, maar zodra de sjeik voor eigen parochie preekt toont zich de onvervalste moslimradicaal met een sinistere agenda…

Zelf wat googlend krijg ik ook de indruk dat Yasin minder redelijk en modern is, naar Westelijke maatstaven, dan zoals hij in de documentaire wordt geportretteerd. Hij zet zich af tegen militant jihadisme maar erkent geen scheiding tussen staat en religie: de Islam met haar sharia moet, weliswaar op vreedzame wijze, over de wereld worden verspreid.
Als hij inderdaad ‘de meest populaire prediker is onder jonge moslims in Europa’, dan geeft dat te denken.
Het zou goed zijn als de VPRO nader onderzoek zou plegen en een vervolg-documentaire aan de resultaten hiervan zou wijden.
Of is deze documentaire bedoeld als een tegengeluid
op VPRO/Tegenlichts eerdere documentaire ‘Inshallah – Als God het wil? (zie onderaan deze blog). In dat geval lijkt deze
documentaire de boodschap van ‘Inshallah’ eerder te bevestigen.

Bijlagen
Uit: 

Sunday Nights With John Cleary

Transcript of Sheikh Khalid Yasin 

..John Cleary: Christianity once had a problem with that in the Middle Ages, and so canon law developed, and church law was the law of the State. And then alongside that civic law developed. And gradually over the years, they split and then civil law became predominant over church law. Do you see that sort of evolution taking place in Islam as well?

Khalid Yasin: No. As a matter of fact this dichotomy of church and State and civil law and religious law, doesn’t exist in Islam. Because the source of law has never been the human being. In Christianity the source of law, human beings have always had something to do with the evolution of the law, but in Islam it is not the case. The law is an inspiration from God, the Qu’ran is the word of God alone. Even it is not the law of Mohamed. Mohamed was inspired by God, it is his example of the law, his explanation of the law, his personal example of the law. So in this sense civil law and religious law are congruous together. 

John Cleary: Could you have a secular Islamic state, like Turkey is trying to be over the years?

Khalid Yasin: No, it doesn’t work. These are experiments that have been tried but they haven’t worked. Now of course you can have it, but you’ll see that after a certain amount of time it disintegrates, it cannot work.

John Cleary: So ultimately the Sharia should become the law of the land?

Khalid Yasin: Exactly. It has to be. I mean, who is the best lawgiver? Who is the best legislator, the designer, the author, the creator or the human beings who themselves are subjected to that law? It has to be. So I think that if we have time to reflect and be honest and objective about the matter, if you asked me, ‘Kalid, who do you think has the best idea to regulate what should go on in this building? The people who designed it? Or the people who live in it?’ I’d say ‘The people that designed it.’ So we say that God is the creator of the human beings, the black, the white, the all. And therefore the law emanates from God. And then God sent prophets as examples, how to administrate the law. So those prophets were examples and they were inspired. It is not their own personal feelings that we use for law but it is their adherence to God and their personal examples of how to administrate that law. And so in that sense I think that the source of law in Islam is superior to that of anywhere else.

John Cleary: I’m trying to think of those countries which are struggling with this question at the moment. Indonesia and Malaysia, to our immediate north. What’s your view about the way then that has to be resolved in those countries?

Khalid Yasin: Well you know John, I think that the evolution of the Sharia within a country that has not been practising it, has got to take time. If we look at the evolution of the Sharia experiment in Nigeria for instance. It’s just a wonderful, phenomenal experience. It has brought about some sweeping changes, balances, within the society, regulations in terms of moral practices and so many things…


Uit VPRO/Tegenlicht’s site:
Khalid Yasin is een Amerikaanse zwarte moslim, die Europa veelvuldig bezoekt. Bij het begin van zijn speeches pleegt hij de aanwezige leden van geheime diensten te verwelkomen. Yasin staat in allerlei landen, waaronder de Verenigde Staten, op de lijst van verdachte personen.

Zijn bezoek aan Nederland als spreker op de Islamitische Universiteit in Rotterdam leidde eerder tot Kamervragen. Yasin werd daarbij omschreven als een radicale Islamist die haat predikt. Toen hij vervolgens tijdens zijn speech in Rotterdam zei dat Geert Wilders vanwege zijn typering van de Koran als fascistisch boek wel ‘een juridische tik’ verdiende, berichtten verschillende media onmiddellijk dat hij had opgeroepen tot ‘openbare geseling’ van Wilders.

Khalid Yasin zorgt kortom voor commotie, ook vanwege zijn uitspraken over Aids en homofilie en de geruchten dat hij geld in eigen zak zou steken. Maar dat is volgens regisseur Hans Otten niet waaraan hij zijn populariteit onder moslimjongeren in Europa te danken heeft.

Hans Otten volgde Khalid Yasin voor Tegenlicht tijdens zijn jongste Europese tournee in Nederland, Denemarken, Engeland en België. Daarbij komen heikele onderwerpen als het hoofddoekjesprobleem, de sharia en de criminaliteit onder allochtone jongeren aan de orde.

En natuurlijk de denkbeelden van Geert Wilders, en de volgens Yasin funeste invloed daarvan op een samenleving, zodra er politiek gewicht aan wordt toegekend. Otten: “Yasin benadert de problemen en dilemma’s waarvoor deze jongeren in Europa staan vanuit een islamitische uitgangspunt, hij zet ze in perspectief en spaart daarbij de jongeren niet”. Zo brengt de Amerikaanse sjeik een groep Delftse studenten flink in verlegenheid wanneer hij hen vraagt wie de moeite heeft genomen de Nederlandse grondwet te bestuderen.

Yasin groeide op in de slums van Harlem en Brooklyn, waar hij van het ene pleeggezin naar het andere verhuisde, maar wel volgens streng christelijke normen werd opgevoed. Midden jaren zestig werd hij geraakt door de stem van Malcolm X, de legendarische voorman van de Nation of Islam die appelleerde aan een zuivere, compromisloze moraal. Khalid Yassin ziet een parallel tussen de Afro-Americans van de jaren zestig waar Malcolm X voor streed en de allochtonen in het Europa van nu: het zijn allebei groepen die ‘De Vreemdeling’ zijn, en daarom ongewenst zijn.

Midden in de turbulente tijden waarin een akkoord tussen een christelijke, een liberale en een one issue-partij als een ‘feest van de democratie’ wordt gepresenteerd, waarin de zelfbenoemde kampioen van de vrijheid van meningsuiting zich voor een rechtbank beroept op zijn recht om te zwijgen, en dus begrippen met een lange traditie vliegensvlug nieuwe gedaantes aannemen, presenteert Tegenlicht het verhaal van een dwarse denker: Khalid Yasin.
Eerder zond Tegenlicht van Hans Otten “Insjallah, als God het wil” uit.

Enkele van de DVD’s te koop op Yasins site:
Islam promotes and teaches peace while "Terrorism" suggests to do the exact opposite of that. Then why is the word "Terrorist" always coupled with the word Islamic? A complete oxymoron! Unfortunately today people have been misled to think that Islam is a religion of Terror and oppression. In this lecture Shaykh Khalid Yasin reveals through historical accounts who in essence are the genuine terrorists and that Islam in is innocent of such claims.
The misfortunes occuring to the Muslims is simply due to the fact that Muslims are moving away from the true teachings of Islam, as taught by Prophet Muhammed (peace be upon him). The world will be a better place if Islam is revived back into the Muslims’ lives and ultimately, spread to the rest of the world.
The lecture highlights the comparison between the major religions and political systems of the world. After going through each system and some shocking statistics, one is left with absolutely no doubt that Islam has and always will have the only solution to world peace. God the creator has given us Islam; the perfect system om life.
Unfortunately with war in Iraq almost a certainty, its seems as though with all the advancements of man, man still can’t seem to solve issues without war and bloodshed. Islam and the World is a lecture wherein Shaykh Khalid Yasin compares the difference between a world with an Islamic system and a world without. One can only look at the state of the world today run by so-called peacemakers to see the result. However Shaykh Khalid gives us an example through the comparison of Muslim communities within non-Muslim countries.
Islam is the fastest growing system of faith in America in the world. There is no question about this. There are 1.6 billion Muslims in the world, and there are already, 8-10 million Muslims in North America. As a direct result of 9/11 tragedy, and several international conflictions, Islam and Muslims have been severely distorted.
What is the Truth? America is the world’s super power and the most advanced country in the world. Its citizens enjoy higher quality of life and social privileges than nearly every other society on earth. Yet, a provocative foreign policy has stained its international image, and on the domestic front, it is facing many critical challenges which are a cause for every America to be concerned for the future.
1426 years ago a man known as Muhammad was chosen by Allah (the Most High) to deliver a message, a message that would change the world forever. So who was Muhammad and what message did he bring? Why are there over 1.6 billion people who follow Him today and why is He considered the most influential personality in the annals of History? In this lecture Shaykh Khalid Yasin explains this great man, his mission and his message. Allah (the Most High) says: "O Muhammad, We have not sent you but as a mercy for all the worlds." Qur’an 21:107
Through evidences cited from the Holy Quran and the Bible, Shaykh Khalid Yasin proves that Jesus Christ (peace be upon him) never once claimed to be more than a servant and Prophet of God, and through his Prophecy, it verified & described the coming of the comforter after he departs Here Shaykh Khalid proves that the Comforter described by Jesus Christ (peace be upon him) was none other than Muhammad (peace be upon him).
The media tends to portray the religion of Islam according to the actions of a handful of so-called ‘Muslims’, and therefore unfairly labelling the whole religion negatively. Shaykh Khalid Yasin gives the viewer an insight into the beliefs and pillars of Islam, through which one sees that Islam is innocent from such claims. This lecture is especially useful for non-Muslims who wish to gain the proper knowledge about the religion of Islam.
This lecture was conducted in Kuwait in the year 2003. The interviewer asked the Shaykh many critical questions about Islam in America, the post 9/11 dynamics, the phenomenal rate of people embracing Islam in the Western world, and just what the Shaykh anticipates for the future of Islam in America and the world. This is one of the best television interviews that has ever been held with Sheikh Khalid Yasin.
In this lecture, Shaykh Khalid Yasin proposes that Muslims, especially those who are living as minorities in the western countries, must move beyond religious dogmatism and values to development and acquisition of human and natural ressources. By doing so, we will be able to compete with and positively impact upon the society that we live in.
In This Lecture, Shaykh Khalid Yasin asks,: "What is our vision for America and the world?" The Shaykh observes that it is imperative to have a very clear mission statement that our fellow americans and the rest of the world can judge us by. The Shaykh insists that producing and pursuing this vision is how we will be able to inspire and motivate ourselves and others.

Insjallah – Als God het wil (VPRO/Tegenlicht, 30.3.2009)

 

 

 

Als God het wil

Hoe luider de roep dat moslims in Nederland moeten kiezen tussen de Westerse waarden en de islam, hoe krachtiger het islamitische bewustzijn zich lijkt te ontwikkelen. Er is inmiddels een islamitische zuil in Nederland aan het ontstaan met scholingsbijeenkomsten, lezingen, internetsites, boekhandels en kledingzaken.

Vooral door de aanslagen van 9/11 en de gebeurtenissen daarna zijn veel moslims gaan nadenken over wat de islam in hun leven betekent. Veel jonge moslims keren terug naar de oorspronkelijke bronnen van het geloof en nemen de Koran en de overleveringen van de profeet als leidraad voor hun leven. Dit fundamentalisme of salafisme wordt wel als een broedplaats voor radicalisering gezien en als een probleem voor de integratie in Nederland. Maar is dat ook zo?

In Tegenlicht komen deze jongeren zelf aan het woord en krijgen we een inkijk in hun dagelijks leven. Hoe staan ze in de Nederlandse maatschappij en waarom kiezen ze zo bewust voor baard, hoofdsluier en vijf keer bidden per dag? Waarom schudden ze liever niet de hand en hoe weten ze leerstellingen van 1400 jaar geleden zo schijnbaar moeiteloos in hun dagelijks leven en werk te integreren? Ze keren zich af van het lege materialisme en zien hun leven in de aanbidding van Allah. We ontmoeten twee jonge Nederlandse vrouwen die voor deze zuivere islam gekozen hebben en volgen de ‘radicale jongerenprediker’ Abdul-Jabbar van de Ven in zijn onvermoeibare verspreiding van het geloof. Duidelijk wordt dat het om een krachtige en zelfbewuste ontwikkeling gaat die niet meer uit Nederland is weg te denken.

Regie en research: Hans Otten 

 

Debat naar aanleiding van Insjallah

 

Donderdag 26 maart was de voorvertoning van de Tegenlicht uitzending Insjallah in de Poldermoskee in Amsterdam. Na afloop van de film was er een debat georganiseerd waarbij onder andere filmmaker Hans Otten en Abdul-Jabbar van de Ven aanwezig waren. Dit hele debat is opgenomen en nu door u te bekijken via de link rechts in het scherm.

 

 

Islamkritiek in Nederland (VPRO/Tegenlicht, 30.3.2009)


Hieronder volgt een kort overzicht van de islamkritiek zoals deze in Nederland sinds 1989 is geuit.


 

 

Moslims in Nederland (VPRO/Tegenlicht, 30.3.2009)


Het aantal moslims in Nederland werd door het CBS recent geschat op zo’n 850.000. Maar wat zegt dit aantal nou eigenlijk? In Nederland is namelijk niet echt sprake van één moslimgemeenschap maar juist meerdere gemeenschappen. Deze diversiteit laat zich niet alleen etnisch kenmerken maar ook religieus. Hieronder een kort overzicht van de verschillende groepen in Nederland.

 

 

Muslim Networks and Movements in Western Europe (Pew Forum on religion, September 15, 2010)

 

Over the past two decades, the number of Muslims living in Western Europe has steadily grown, rising from less than 10 million in 1990 to approximately 17 million in 2010.1 The continuing growth in Europe’s Muslim population is raising a host of political and social questions. Tensions have arisen over such issues as the place of religion in European societies, the role of women, the obligations and rights of immigrants, and support for terrorism.  These controversies are complicated by the ties that some European Muslims have to religious networks and movements outside of Europe. Fairly or unfairly, these groups are often accused of dissuading Muslims from integrating into European society and, in some cases, of supporting radicalism.


To help provide a better understanding of how such movements and networks seek to influence the views and daily lives of Muslims in Western Europe, the Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life has produced profiles of some of the oldest, largest and most influential groups – from the Muslim Brotherhood to mystical Sufi orders and networks of religious scholars. The selected groups represent the diverse histories, missions and organizational structures found among Muslim organizations in Western Europe. Certain groups are more visible in some European countries than in others, but all of the organizations profiled in the report have global followings and influence across Europe. ..

 


  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  

 

 


             

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s