Geert Wilders' verwrongen wereldbeeld

Volgens Wilders heeft ‘het Westen’ nooit ‘Islam’ kwaad gedaan voordat zij ‘ons’ heeft kwaad gedaan, en was de aanval van ‘9/11’ gericht tegen de wereld die zich niet wil onderwerpen aan de islamitische wetten, de Sharia. 

Dirk Vlasblom maakte in NRC.NEXT van 13 september een goede analyse van de beweringen die Wilders zaterdag bij Ground Zero deed  ‘en ging na waar er iets hapert aan zijn argumentatie.’
Hieronder zijn Wilders’ grootste verdraaiingen van de werkelijkheid. Het cursieve commentaar van Vlasboom slaat op de vet gemaakte tekst van Wilders’ toespraak.

Terzijde: het is de hoogste tijd dat het Westen wat meer doet aan zelf-reflectie mede om het aansturen van Widers cs op een ‘clash of civilisations (cq cultures)’ – vooral ter bescherming van zionistisch ‘Groot-Israel’ – bijtijds te keren.

No mosque here!

..What we hear are the sounds of life in the greatest city on earth. No place in the world, no place in human history, is as richly varied and vibrant and dynamic as New York City. You hear the cars, you hear the people, you hear them rushing to their various destinations, you hear the sounds of business and of pleasure, you hear the cheers, you hear the cries, the buzzing sounds of human activity. And that is how it should be. Always. Now close your eyes – I know it’s a beautiful day, but close your eyes. I have been told that this day nine years ago was just such a beautiful day – and remember, or try to remember, or try to imagine the sounds which were heard here on this spot under this same blue sky exactly nine years ago. The sound of shock, the sound of destruction, the sound of panic, the sound of pain, the sound of terror. Did New York deserve this? Did America deserve this? Did the West deserve this?
What, my friends, would you say to people who argue that New York, that America, that the West had itself to blame for those horrible sounds? There are people in this city who argue this..

[JUIST
Geert Wilders heeft hier gelijk, maar hij noemt niet wie het zegt. Dat zijn namelijk niet de minste: de meest geciteerde levende intellectueel ter wereld, Noam Chomsky, heeft een aantal boeken geschreven waarin hij minutieus uitlegt hoe Amerikaanse buitenlandse politiek het terrorisme in de hand heeft gewerkt. De eigen Amerikaanse inlichtingendienst CIA is dezelfde mening toegedaan, onder de noemer ‘Blow Back’. En uit recent onderzoek van de Ame- rikaanse onderzoeker Robert Pape blijkt circa 95 procent van alle zelfmoordaanslagen ‘een reactie op de buitenlandse bezetting’ te zijn. De toespraken van Osama bin Laden bevestigen dit: het vaakst genoemde motief achter Al-Qaeda is dat hij wil dat de Amerikaanse troepen zich terugtrekken van islamitisch grondgebied.]

We are here today because we have not forgotten all the loved ones that were lost and those left to carry on. And neither has the world. When the forces of Jihad attacked New York, they attacked the world. Among those lost were people from 55 nations, people of every religion and every persuasion. No place on earth had a more multi-ethnic, multi-racial, and multi-lingual workforce than New York’s proud towers. That is exactly why they were targeted.  They constituted an insult to those who hold that there can be no peaceful cooperation among people and nations without submission to Sharia; to those who wish to impose the legal system of Islam on the rest of us.. 

[BETWISTBAAR
Waarom de aanslagen van 11 september 2001 zijn uitgevoerd, is onderwerp van hevige discussie, maar het argument ‘om de VS te islamiseren’ of ‘New York te onderwerpen aan de sharia’ is een van de minst genoemde. Ook Bin Laden heeft zelden gesproken over de invoering van de sharia in het Westen; Al-Qaeda’s basisideologie is er eentje van verdrijving van de agressor, in Saoedi-Arabië en met name Palestina. Of dat terecht is, is natuurlijk ook betwistbaar, maar wat Wilders hier noemt, zijn in ieder geval niet de door Al-Qaeda zelf genoemde redenen. Al-Qaeda heeft de zaken nooit zo helder gesteld als Wilders dat zaterdag deed. Dit is dus speculatieve retoriek. Je zou ook, en met even weinig bewijs, kunnen beweren dat de Twin Towers waren uitgezocht om logistieke redenen, omdat ze door hun hoogte met een vliegtuig makkelijker te raken waren. Of omdat ze symbool stonden voor de Amerikaanse economische macht, net zoals het Pentagon, een ander doelwit van 11 september, symbool staat voor de Amerikaanse militaire macht en het Capitool voor de Amerikaanse politieke macht. Als je de doelwitten op een rij zet, dan zit daar wel degelijk een lijn in, maar ook dat blijft speculeren.]

..Because we all realize what is at stake here. We know what this so-called Cordoba mosque really means. Imam Rauf maintains that American secular law and Sharia law are based on the same principles. He refuses to condemn terrorists because he says terrorism is „a very complex question”..

[BETWISTBAAR
Imam Faisal Abdul Rauf had op 30 september 2001, negentien dagen na de aanvallen op de VS, een vraaggesprek met Ed Bradley in het CBS-programma 60 Minutes. Daarin zei hij dat er in de islam geen plaats is voor fanatisme en terrorisme. Op de vraag of de VS de aanslagen hadden ‘verdiend’, zei Rauf: „De VS hebben niet verdiend wat er is gebeurd. Maar het beleid van de VS is medeschuldig aan de misdaad die is gepleegd. We zijn medeplichtig aan een heleboel onschuldige doden in de wereld. In feite is Osama bin Laden ‘made in the USA’.” Op de website van Rauf staat dat hij verwees naar het CIA-beleid in de jaren tachtig toen die dienst „Osama bin Laden financierde en de Taliban versterkte”. Of hij dit bedoelde in het vraaggesprek, zal waarschijnlijk nooit meer duidelijk worden, maar dat toenmalige CIA-beleid is een feit. Rauf is nooit een scherpslijper geweest. Hij is een soefi, een aanhanger van een mystieke stroming binnen de islam. Na 11 september werd hij door de FBI en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ingeschakeld om interne trainingen en lezingen te geven.]

„In fact”, he literally said, „in the most direct sense, Osama bin Laden is made in the USA.” He also says that „terrorism will only end when the West acknowledges the harm it has done to Muslims.” That is why this man should not play the game he has in mind here in Manhattan. His „Blame the West, Blame America”-message is an insult. Americans – and by extension, all of us whose civilization was also attacked on 9/11/2001 – are not to blame for what happened here nine years ago today.

Osama bin Laden is not made in the USA. The West never ‘harmed’ Islam before it harmed us..

[BETWISTBAAR
Er zijn voldoende – redelijk recente – voorbeelden te noemen die deze claim tegenspreken: toen de VS in 1953 de regering van de Iraanse premier Mosaddeq omverwierp en verving door een pro-westerse dictatuur, de eerste Irakoorlog in 1991 en de inval in Afghanistan in de jaren zeventig. Bovendien is het grootste deel van de huidige islamitische wereld, van Marokko tot Indonesië, kortere of langere tijd gekoloniseerd door Europese staten. Verder ligt het natuurlijk aan wat je precies verstaat onder ‘het Westen’. Is dat het Romeins-christelijke cultuurgebied? Of de landen die deelnemen aan de NAVO? En wat is ‘de islam’; zijn dat de Arabieren onder de eerste kaliefen? Het Ottomaanse Rijk? Al-Qaeda?] 
My friends, that is why we are here today. What happens in New York must be seen in the perspective of the world. The events nine years ago made an enormous impact everywhere. Most people shared your pain, but, unfortunately, some did not. Nine years ago, when the news of the terrible atrocity in New York reached Europe, Muslim youths danced in the streets.In a poll, two thirds of the Muslim immigrants in the Netherlands expressed partial or full understanding for the 9/11 terrorists..
[BETWISTBAAR
Het weekblad Contrast hield in september 2001, kort na de aanslagen, een opiniepeiling onder 426 Nederlandse moslims. Ruim 36 procent daarvan zei zich de vreugde van sommige moslims na de aanslagen te kunnen voorstellen. Op de vraag ‘Hebt u begrip voor de aanslagen in de Verenigde Staten’ antwoordde 20 procent ‘een beetje’ en 47 procent ‘ja’. Maar een duik in het archief laat zien dat toen ook al twijfels bestonden bij de kwaliteit van de peiling. Hoogleraar methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek H. ’t Hart zei toen dat de steekproef niet groot genoeg was en dat de groep geen dwarsdoorsnede van de moslims in Nederland betrof. Een ander belangrijk probleem was de vraagstelling van het onderzoek, stelde ’t Hart. „Begrip betekent alleen dat je je kunt verplaatsen in de mensen die de aanslagen hebben gepleegd; het wil helemaal niet zeggen dat je ze ook goedkeurt.”]..

AL QAIDA’S FENOMENAAL SUCCESVOLLE UITLOKKING TOT MONDIALE STRIJD

Al Qaida heeft met ‘9/11’ op fenomenaal succesvolle wijze Amerika en haar bondgenoten uitgelokt tot het voeren van een onnodige en niet-winbare mondiale strijd tegen ‘de islam’. Deze voert onherroepelijk tot (meer) terroristische acties ook op eigen bodem, en dreigt uit te monden in een heuse ‘botsing van culturen’ – waar Geert Wilders cs op uit zijn..

 

Geert Wilders en Pamela Geller cs – een uiterst gevaarlijk stel anti-Islam Zionisten


Nederland laat zich meeslepen in onnodige en niet te winnen wereldstrijd tegen ‘islamofascisme’ (eigen blog van 24 augustus 2006)

 

‘Geert Wilders’ op deze blogsite


Advertenties

21 thoughts on “Geert Wilders' verwrongen wereldbeeld

 1. Dat wilders een leugenaar is, dat wisten we allang.
  zie ook:
  Eland, I., 1998. "Protecting the Homeland: The Best Defense Is to Give No Offense. " Policy Analysis no. 306 (May 5, 1998). http://www.cato.org/pubs/pas/pa-306.html
  Eland, I., 1998. "Does U.S. Intervention Breed Terrorism? The Historical Record." Foreign Policy Briefing no. 50 Foreign Policy Briefing no. 50:24. http://www.cato.org/pubs/fpbriefs/fpb50.pdf
  Eland, I., 1998. "The Best Defense Is No Offense". http://www.cato.org/dailys/2-19-98.html
  Kijk bijvoorbeeld wat Al Zawahri in een videoboodschap aan het Westen vertelt:
  "Until we feel security you will be our targets and until you stop the bombing, gassing, imprisonment and torture of my people we will not stop this fight. We are at war and I am a soldier…
  The lands and interests of the countries which took part in the aggression against Palestine, Iraq and Afghanistan are targets for us,…
  Just as they made rivers of blood flow in our countries, we will make volcanos of anger erupt in their countries"

 2. Koffieleut weet niet hoe de staat Israel is gesticht: met terrorisme en meer terrorisme. Verder waren een heleboel Arabische landen Engelse koloniën. Zijn destijds natuurlijk op eigen verzoek door de Engelsen bezet. Andere Arabische landen waren Franse koloniën. Ook heel "vreedzaam" ingelijfd en natuurlijk ook hier weer op eigen verzoek.
  Wilders oneliners zijn volkomen belachelijk.

 3. Toen ik dat las, ‘het westen heeft de islam nooit kwaad gedaan’, toen viel ik van mijn stoel.
  Heeft Blonde Dolly nooit van de Kruistochten gehoord? Hele islamitische stammen zijn daar uitgeroeid door die christenhonden.
  Wie is er nou begonnen:-))

 4. De onwetendheid van de geschiedenis door extranjero maakt dat
  hij domme dingen schrijft.
  De huidige Arabische landen en Israel hebben honderden jaren deel
  uitgemaakt van het Ottomaanse rijk. 1280 – 1922
  Daarna zijn deze landen in mandaatgebied bestuurt geworden door
  de Fransen en Engelsen en voorbereid op onafhankelijkheid.
  Wat Wilders zijn uitspraken in New York betreffen, daar is inhoudelijk
  niks mis mee. Dat een aantal linkse figuren hierover zouden gaan
  scherpslijpen, was voorspelbaar, evenals de uitkomst van hun
  bevindingen.
  De oproep van de heer van Waning om meer te doen aan zelf-
  reflectie, om te voorkomen dat we ons door Wilders voor het
  karretje van de zionisten laten spannen, zegt veel over de heer
  van Waning zelf.
  Laat ik het er maar ophouden dat achterdocht en de daarbij aanwezge
  complottheorieën mensen vaak irrationeel maken.

 5. Wat ik niet begrijp, is waarom jullie Wilders zo serieus nemen?
  Ik bedoel, slechts 20% van de stemmen is in rook opgegaan (lees: bij Wilders terecht gekomen). Vlaams behang behaalt al sinds jaar en dag zoveel stemmen (nu wat minder, dankzij Bart De Bever). Het feit dat 20% van de bevolking gelooft in Wilders’ "clash of civilisations" is ernstig, akkoord, maar dat maakt Wuppie Wilders nog niet tot de nieuwe profeet.
  Dat maakt alleen, dat de Nederlandse samenleving nog geen alternatieven heeft voor dat soort doemdenkerij. Blijkbaar.
  ps. Redpepper heeft een punt. Onze middeleeuwen waren de bloeitijd van de Islamitische rijken, waar het Ottomaanse rijk er één van was. Ik lees dat ze de controle hadden over de transportroutes naar India, zodat ze belasting konden heffen. Dat monopolie raakten ze kwijt, toen Amerika werd ontdekt en de routes via Zuid-Afrika ontstonden. En Arabieren en hun verlies, we weten hoe goed ze daar tegen kunnen, ondertussen… Wat dat betreft zitten er heel wat kleine Wildertjes tussen ;-)http://nl.wikipedia.org/wiki/Ottomaanse_Rijk

 6. De datum 11 september zegt ook het een en ander:
  One of the things that the League of Nations did during its short period of existence was to grant Great Britain a special "Mandate" to establish a homeland for the Jewish people in the territory of Palestine, which had been taken from the newly defeated Turkish Empire. History records that the administration of this mandate effectively began with the swearing into office as High Commissioner and Commander in Chief for Palestine of the Right Honorouble Sir Herbert Samuel, in Jerusalem, on Sept. 11, 1922. A long history of strife and war began on that day..
  Samuel was a dedicated Zionist. .. Samuel’s appointment to High Commissioner of Palestine was controversial. While the Zionists welcomed the appointment of a Zionist Jew to the post, the military government, headed by Allenby and Bols, called Samuel’s appointment "highly dangerous". Technically, Allenby noted, the appointment was illegal, in that a civil administration that would compel the inhabitants of an occupied country to express their allegiance to it before a formal peace treaty (with Turkey) was signed, was in violation of both military law and the Hague Convention.[ Bols said the news was received with ‘(c)onsternation, despondency, and exasperation’ by the Moslem [and] Christian population … They are convinced that he will be a partisan Zionist and that he represents a Jewish and not a British Government.’
  The Muslim-Christian Association had sent a telegram to Bols: ‘Sir Herbert Samuel regarded as a Zionist leader, and his appointment as first step in formation of Zionist national home in the midst of Arab people contrary to their wishes. Inhabitants cannot recognise him, and Moslem-Christian Society cannot accept responsibility for riots or other disturbances of peace’.
  WIKIPEDIAhttp://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Samuel,_1st_Viscount_Samuel

 7. @Mo
  Vergeet de kruistochten, kijk alleen naar de laatste honderd jaar:
  “Direct western intervention in the Middle East – whether overt or covert – has been a regular feature of postwar history. Military interventions have occurred in, among others, Egypt (By Britain in 1956), Jordan (by Britain, 1958) Lebanon (by the US, 1958), Kuwait (by Britain, 1961), Oman 1950s, 1960s and 1970s, by Britain), Aden/South Yemen (by Britain, 1950s and 1960s), Lebanon (Western powers, 1980s), the Gulf (Western powers, 1980s), Iraq/Kuwait (Western and other powers, 1991).” – Mark Curtis, The Great Deception p. 137
  “According to the historian Eliezer Be’er, there have been thirty-five coups and coup attempts in the countries [Midden-Oosten] under discussion during the past forty-five years….However, only one of the successful ostensibly anti-establishment army coups came into being without Western involvement…” Said K. Aburish, A Brutal Friendship.

 8. Mo, en velen met hem, denkt dat de Kruistochten gezien moeten worden als agressie van de Christenen naar de Islam. In feite waren de kruistochten een antwoord van de Christenen op de imperialistische agressie van de Islam naar de Christenen. Een agressie die sindsdien onafgebroken heeft voortgeduurd en die voortkomt uit de doctrine van de Islam die stelt dat de Islam het enige ware geloof is, en dat iedereen, goedschiks of kwaadschiks, bekeerd moet worden tot de Islam.
  voordat men iets beweert zou men toch eens wat historisch onderzoek moeten doen en niet zo maar iets roepen wat men een ander eerder heeft horen roepen.
  Dat alle terroristische aanslagen een reactie zijn op bezetting van het westen van Islamitische landen is maar net hoe je het bekijken wil. De Amerikanen moeten weg uit Saoedi Arabië, wil Osama. De wettige regering van dat land staat de aanwezigheid toe.
  De joden hebben zich opnieuw gevestigd in het land van hun voorouders. Is dat bezetting? Hoe noemen we dan de vestiging van moslims in Europa? Niet bepaald het land van hun voorouders. Hoe noemen we de verovering door Arabieren van voorheen niet Arabische landen? Hoe noemen we de verovering van Koerdische, Armeense en Griekse gebieden in Klein Azië en recent half Cyprus door de Turken? De westerlingen zijn uiteindelijk weer weggegaan en gaan weer weg, de Arabieren en Turken zijn gebleven en willen alleen maar meer!
  Bestrijden van xenofobie, racisme, fascisme, fundamentalisme is altijd goed, maar dan wel zonder oogkleppen en zonder subjectieve normen.
  De auteur van het blog is blijkbaar bang voor een Zionistische Groot Israël. Dat past goed bij het ideologische sentiment dat uit het blog blijkt. Fundamentalisten zijn altijd eng, maar die angst slaat nergens op en komt voor uit hetzelfde soort denken als waar Wilders van wordt beschuldigd, alleen met minder werkelijkheidszin. Er bestaat alleen maar een klein Israël. Dat Joden zo opvallend aanwezig zijn in de samenleving komt door hun intellectuele kwaliteiten. De beschaving heeft veel aan hen te danken. Iets dat we van de Moslims bepaald niet kunnen zeggen.

 9. ======= Mephisto 14-09-2010 22:32
  Wat ik niet begrijp, is waarom jullie Wilders zo serieus nemen?=======
  Omdat Nederland een poppenhuisje is en de journalisten slecht opgeleid: geen of onvoldoende achtergrondinformatie. "Nieuws" moet in Nederland ook nog "gezellig" blijven!
  Mooi blog, heer van Waning!
  An.

 10. @Hans van den Broek:
  "De westerlingen zijn uiteindelijk weer weggegaan en gaan weer weg, de Arabieren en Turken zijn gebleven en willen alleen maar meer!"
  Wanneer verwacht u dat de westerlingen weg zullen gaan uit Amerika, Australie, Nieuw Zeeland, etc?
  En hoe past dat in het verhaal over "imperialistische agressie van de Islam naar de Christenen". Die landen waren namelijk niet Islamitisch. Noch voor noch nadat uw voorouders aan wal kwamen.
  Kan het zijn dat de Christen voorgelogen werden, net zoals tegenwoordig met Irak en Afghanistan, om de bevolking te gebruiken voor hun eigen imperialischtische doelen, die tot vandaag te dag nog steeds voortduurt.

 11. Wilders ziet alles door een nogal pro-Israëlische bril. Het opruimen van de islam is daar helaas een vast onderdeel van, en wie van een dergelijk perspectief uitgaat moet vroeg of laat de waarheid gaan verdraaien om zijn plannen te rechtvaardigen.

 12. @ Reggie Roning: Wat Australië, Nieuw Zeeland en de Amerika’s betreft heb je een punt. Ter verontschuldiging zou je kunnen aanvoeren dat het ging om grotendeels lege continenten in een andere tijd. In die landen werd een hoger ontwikkelde beschaving gebracht, infrastructuur aangelegd, en het land werd gecultiveerd. Dit soms ten koste van de oorspronkelijke bevolking. Maya’s en Azteken hadden ook een ontwikkelde cultuur maar dat was wel een zeer barbaarse. Nu zijn het gebieden waar vrede, welvaart en rechtvaardigheid heersen en iedereen welkom is.
  Daar staat tegenover dat tijdens de veroveringen door Turken en Arabieren in Klein Azië en Europa verschillende ontwikkelde bevolkingen woonden zoals de Armeniërs en de Grieken met een Christelijke cultuur. Die culturen zijn verdreven en vernietigd door barbaren die de Islam als gemene deler hadden. Ze brachten geen beschaving, ze vernietigden beschavingen. Dat is toch wat anders.
  In Europa is de opmars toen gestuit. De droom leeft echter voort, zie het sentiment ten opzichte van Andalusië. Wat eens islamitisch was moet weer islamitisch worden. Multicultureel is een westerse uitvinding, geen islamitische.
  Ook vandaag nog zien we dat fundamentalistische moslims uit zijn op vernietiging van het Westen om er wat voor in de plaats te brengen? De Islam is een falende religie en in moslimlanden is armoede, onderdrukking en onrechtvaardigheid gemeen goed. Wat heeft een moslim ons te leren? Welk recht heeft hij om het westen de les te lezen? Ze kunnen zelf niet eens een fatsoenlijke samenleving opbouwen. Gelukkig maar dat de ideologie elke ontwikkeling smoort en ze eeuwig arm en zwak zal houden.
  Wat je bedoelt met het voorliegen van Christenen begrijp ik niet. Het nadeel van scholen op ideologische basis is dat zaken gekleurd worden voorgesteld. Bedoel je dat? Om die reden ben ik ook tegen Christelijke, Joodse, Hindoeïstische, Islamitische, enzovoorts scholen. Daar wordt alleen maar geïndoctrineerd.
  Met imperialistische doelen bedoel je wellicht het veilig stellen van de grondstoffen voorziening zodat onze, ook jouw, welvaart op peil kan blijven. Wat dat betreft moet je ook eens naar China kijken. Die gaan heel wat opportunistischer en gewetenlozer te werk. Het belang van de bevolking van de landen die ze leegplunderen interesseert ze geen snars.

 13. Ik heb niet de volledige blog gelezen (ben er half doorheen gescrolled), maar ik heb alleen maar 1 woord te zeggen: mijn complimenten!( Ok, twee woorden).
  Goed om te zien er nog genoeg mensen zijn die het tegen de anti-islam praat van Wilders op intellectueel niveau durven op te nemen. Ook grappig om te lezen dat de schrijver van deze blog een oud D66-lid is. Ik denk dat dit progressief en wellicht tolerant gedachtengoed t.o.v. andersdenkenden (al dan wel of niet in combinatie met een religieuze achtergrond) toch kenmerkend is voor D66 :-).
  Wel bijzonder dat ik hier nooit bij heb stilgestaan bij het feit dat er wellicht een dergelijke historisch perspectief betrokken is bij de huidige ontwikkelingen tussen de westerse wereld en de Islam. Ik heb zelf ook de nodige blogs hierover geschreven, maar deze waren vooral gericht op de religie van de Islam en de contradicties tussen de Islam en de westerse wereld.

 14. Nou, Anil Ramdas kan er ook wat van!
  ==Die Hollanders die in die eigen huizen wonen en een eigen auto hebben en met vakantie kunnen, zijn voor een groot deel white trash. Het zijn tokkies, het zijn families Flodder, met achterlijke ideeën en onbeschofte omgangsvormen. Wat kun je anders zeggen van de meeste Telegraaflezers, SBS-6- en RTL-kijkers en PVV-stemmers, dan dat ze boers, onbehouwen, ruw, plat, vulgair, ordinair en ongemanierd zijn? Primitieve, rancuneuze, rechtse en extreemrechtse types zonder moraal, zonder principes, zonder idealen; kan het anders worden geformuleerd?==
  Verder te lezen op de volgende link:http://deburen.eu/nl/nieuws-opinie/detail/het-culturele-drama
  Salemaleikum

 15. Islam wil alleen maar de bezetters verdrijven. Ja, ja.
  En hoe zit het dan met de Indiase hindoes die door de moslims worden afgeslacht in Kashmir?
  En de Thaïse boeddhisten in Zuid-Thailand?
  De katholieken in de Zuid-Filippijnen?
  Chinezen in Xinjiang?
  Zijn deze volkeren dan ook bezetters van het Midden-Oosten? Neen, beslist niet, maar de islam voert wel sadistische oorlogen tegen hen, dus de ambities van de islam reiken veel verder dan het armetierige excuus ‘we zijn zo zielig, we willen ons alleen maar bevrijden van de onderdrukker’. De islam zélf is de onderdrukker.
  Het is de allerhoogste tijd om moslims te laten voelen wie hier de baas is. Dat had gisteren al moeten gebeuren.

 16. @HansEen agressie die sindsdien onafgebroken heeft voortgeduurd en die voortkomt uit de doctrine van de Islam die stelt dat de Islam het enige ware geloof is, en dat iedereen, goedschiks of kwaadschiks, bekeerd moet worden tot de Islam.
  Wat dat betreft zijn Christendom en islam aan elkaar gelijk. Christendom erkent de Islam ook niet als godsdienst en ziet zichzelf ook als enige antwoord op alle vragen. En probeert zich ook te vuur en te zwaard te verspreiden (Spanjaarden 16e eeuw, half Europa in Afrika, de afgelopen 200 jaar, you-name-it). En het Jodendom brengt het er ook al niet beter vanaf. Hooguit dat zij zich als "uitverkorenen" willen ontfermen over al die "dwaallichten". Dat is schijnbaar iets wat monotheïstische religies delen met elkaar.Dat alle terroristische aanslagen een reactie zijn op bezetting van het westen van Islamitische landen is maar net hoe je het bekijken wil.
  Wat zou je zeggen van bezetting en agressie jegens Afghanistan?
  Zoals ze in de jaren ’60 deden in Vietnam, in de jaren ’50 in Korea, enz., enz.
  @Zeljko
  Ah, en de Tibetanen dan?
  Die worden onderdrukt door de Chinezen.
  Ook maar gelijk op de brandstapel steken dan?
  In Vlaanderen roepen ze al 60 jaar dat ze worden onderdrukt door de Walloniërs. Die onderdrukking is ondertussen zover omgeslagen, dat de Walen bang zijn dat de Vlamen met de poet gaan lopen. Het machtsspel wordt er niet minder door; de strijd gaat onverminderd voort.

 17. Het Tibetaanse perinatale sterftecijfer is in de loop der tijd omlaag gegaan en de levensverwachting juist omhoog. Kortom, de Tibetaanse bevolking bloeit in weerwil van wat de pro-islam mensenrechtenorganisaties beweren.
  Nee, dan Turkije. Om de haverklap worden er christenen bruut afgeslacht. Begin 20e eeuw was 20% van de bevolking christen, terwijl dat nu minder dan 0,1% is. Een genocide dus.
  Dan nog de genocide op de Armeniërs. En de uitroeiing van de Koerden. En de invasie en annexatie van christelijk Cyprus.
  Afgezien nog van het feit dat het te berde brengen van Tibetanen zogenaamd geldt als een goed excuus van de moslimkakkerlakken om Chinezen te doden.
  Je bent een duidelijk product van een neef-nichthuwelijk.
  Arkan’s Tigers for muslims

 18. Ik zag tot mijn genoegen dat Joost Zwagerman weer van zich liet spreken aangaande Anil Ramdashttp://www.joop.nl/leven/detail/artikel/ramdas_zwagerman_clashen_over_nederlandse_beschaving/

 19. Simpele tactiek of negatiever gezegd truuk:
  Het artikel van dit blok dekt de kop niet: het artikel geeft zelf al eerlijk toe dat zaken uit Wilders betoog ´betwistbaar´ zijn, maar niet perse onwaar. …
  Dat mensen verschillende meningen hebben over de Islam betekent nog niet dat kritische mensen een ´verwrongen wereldbeeld´ hebben en dat de mensen die positief of neutraal staan tegenover de Islam een objectieve, neutrale en intelligente kijk op de zaken hebben.
  Mvg, Lezer
  PS Is het niet opvallend dat de inval door de -communistische- Sovjet Unie in de Koude Oorlog tijd en de Amerikaanse hulp aan Koeweit (met Arabisch draagvlak!!!) ook maar als duidelijke voorbeelden worden aangehaald van ´Westerse Agressie`…..(hoezo geen opportunisme in een intellectuele kwaliteitskrant….?)
  Overigens is een belangrijk deel van het Midden Oosten Ottomaans/Turks bezit geweest, de Britten waren meer een bondgenoot van de Arabieren tegen de Turken dan een agressor.

 20. Wilders is niet alleen een leugenaar hij is ook een volksmenner.
  en 20% is niet veel maar wel genoeg om via een grondwetswijziging en verdere wetswijzigingen de macht te vergroten en om middels zijn politieke fascistische ideologie aanzet te geven tot verdere fysieke destabilisering van de samenleving zeg maar rassenrellen en erger.
  Stop Wilders NU

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s