'Wie zijn de Amerikaanse vrienden van Geert Wilders?' – 'EenVandaag' (TROS/AVRO) en NRC H

Deze EenVandaag uitzending op 8 september laat voor- en tegenstanders aan het woord en is verhelderend voor wie zich nog niet in dit onderwerp heeft verdiept.
Het enige, maar wel cruciale, aspect dat onbesproken blijft, is de de combinatie van de islamfobie en het pro-Groot Israel zionisme van Wilders’ vrienden. 

Wat dat betreft is het artikel van correspondent Tom-Jan Meeuws ‘De Deense coup op Ground Zero’ in NRC H van 10 september, completer.
In dit artikel gaat Meeuws in op de door de ‘obscure’ Deense islamcriticus Anders Gavers in 2005 opgerichte ‘Stop the Islamization of Europe’ (SIOE), waarvan ‘Stop the Islamization of America’ (SIOA) een zusterafdeling is. De SIOA heeft het Ground Zero-protest opgezet en Geert Wilders naar New York uitgenodigd voor het houden van een toespraak. 

"De versimpelde versie van de recente geschiedenis is dat twee bondgenoten van Wilders, de conservatieve bloggers Robert Spencer (Jihad Watch) en Pamela Geller (Atlas Shrugs), de acties tegen de New Yorkse ‘moskee’ entameerden. Zij wisten aandacht in conservatieve media te genereren. Prominente Republikeinen als Sarah Palin en Newt Gingrich steunden in de zomer hun zaak. Sindsdien groeit het antimoslimsentiment in het hele land..", schrijft Meeuws.

Over Wilders’ (politieke) hartsvriendin Pamela Geller haalt hij de voormalige FBI-medewerker en kenner van de politieke islam Jeffrey Imm aan, die haar omschrijft als een voormalige advertentieverkoopster van The New York Observer met een sterk ontwikkelde Joodse identiteit. Haar kritiek op de islam staat in het verlengde van Israëls strijd met Hamas en Hezbollah, zegt Imm. De islam aanvallen is voor haar een manier om Israël te beschermen.
Imm verbrak de samenwerking met Spencer en Geller toen die met de SIOA in zee gingen.

Spencer en Geller bewonderen Wilders om zijn moed en, vooral, zijn solidariteit met Israel, volgens Meeuws. Ze helpen hem bij zijn Amerikaanse fondsenwerving. Voor Geller speelt er meer. Maart 2008 noemt ze Wilders een enorrrm lekker ding op haar blog. Ik zou hem bespringen als ik hem op straat tegenkwam.

De vele foto’s bij zijn artikel tonen Geert Wilders en Pamela Geller bij diverse gelegenheden als gelukkige soul-mates.

Geert Wilders en Pamela Geller cs zijn een, voor de wereldvrede, uiterst gevaarlijk stel anti-Islam Zionisten

Meer achtergrondinformatie over de Amerikaanse vrienden van Wilders
(o.a. overgenomen uit blogs van mede-blogger ‘wltr’, met dank)

Over Wilders’ Amerikaanse bewonderaars (en geldschieters) David Horowitz , Pamela Geller en Robert Spencer valt heel wat meer te vertellen dan in uitzending en het artikel is gedaan. 

..David Horowitz is a vocal member of the far right whose rhetoric often exceeds that of the neoconservatives. He is known for his comments on the so-called culture war and the perceived discrimination against conservatives on U.S. college campuses; his views are frequently published on conservative websites like FrontPage Magazine (of which he is editor) and NewsMax. A vociferous proponent of an expansive "war on terror," Horowitz has actively championed the idea that "Islamo-fascism" is the next great evil confronting America, designating October 22-26, 2007, as "Islamo-Fascism Awareness Week" to "break through the barrier of politically correct doublespeak that prevails on American campuses [and support those] who are fighting the Islamo-Fascists abroad" (quoted in Maureen Dowd, "Rudy Roughs Up Arabs," New York Times, October 17, 2007)…

..Geller is perhaps best known for alleging during the 2008 presidential campaign that now-President Barack Obama is the illegitimate child of the late Nation of Islam leader Malcolm X; she also continues to argue that Obama is a secret Muslim…

Vrienden van Geert Wilders: Robert Spencer (wltr)

Robert Spencer vormt met Pamela Geller de non-profit organisatie Stop Islamization of America (SIOA), die Wilders onlangs heeft uitgenodigd voor een toespraak in New York tegen de bouw van Cordoba House, een Islamitisch cultureel centrum enkele straten verwijderd van 9/11 Ground Zero. SIOA is een van de vele Islamofobe organisaties, waar telkens weer dezelfde namen opduiken, naast die Spencer en Geller ook namen zoals Daniel Pipes, David Horowicz, de TV-dominee Pat Robertson, Bill O’Reilly en Sean Hannity. Spencer en Geller zonder twijfel de belangrijkste bronnen voor Wilders strijd tegen de Islam. O’Reilly en Hannity zijn de anchormen, die Wilders zendtijd geven op het conservatieve Fox News. Zijn woordkeus is in belangrijke mate identiek aan die van Spencer. Ook hebben ze regelmatig samen opgetreden, wanneer Wilders in de VS was en organiseerden zij zijn toespraakjes en recepties. Zo ook het optreden van Wilders op 11 september aanstaande. Ook vermoed ik dat Spencer en Pipes de Engelstalige toespraken voor Wilders schrijven, iets wat ik graag verder wil onderzoeken.

Spencer is net als Pamela Geller een actieve blogger, schrijft regelmatig voor FPM en is auteur van talloze artikelen en negen boeken over Islam en Islamitisch terrorisme. Daarin stelt hij dat de Islam een gewelddadige en suprematistische elementen bevat en de vele scholen binnen de Islam oproepen tot oorlog tegen en het onderwerpen van ongelovigen. Hij is de eigenaar van een blog genaamd Jihad Watch over de “georkestreerde pogingen van Islamitische jihad strijders … om de [niet-Moslim] maatschappij te vernietigen en deze met geweld voor de Islamitische wereld in te lijven.” Net als Wilders en Geller levert Spencer regelmatig bijdragen om het beeld te creëren dat de Islam een complot is met als doel wereldoverheersing. Net als zijn mede-strijders is hij self-made. Hij heeft een Masters in Vroege geschiedenis van het christendom, maar is feitelijk een ongekwalificeerde publicist die zijn reputatie heeft gebouwd op een onafgebroken eenzijdig negatieve voorstelling van de Islam. Zijn publiek is conservatief en met name neoconservatief America. Mensen die hun mond vol hebben van culturele normen en waarden, maar het liefst iedereen, die het niet met ze eens is naar de hel wil verbannen. Zo ook Spencer. Hij beschuldigt zijn critici altijd dat ze links, dom, laf, dom en blind, vrienden van moslimterroristen en landverraders zijn. (1)

Spencer’s mening wordt gedeeld door andere radicale Islamofoben, want dat zijn het, zoals Bat Ye’Or (pseudoniem van Gisèle Littman), de persoon achter de voorstelling van een complot, dat er een akkoord zou zijn tussen de EU uit Arabische landen voor de levering van olie in ruil voor Arabische immigranten en moslims. Zij is de persoon achter het dystopische Eurabië, een voorstelling dat Europa binnen afzienbare een kalifaat zal zijn, iets waar ook Wilders zich regelmatig op beroept.(2)..

 

To Save a Continent (Posted by Geert Wilders on Sep 9th, 2010 and filed under FrontPage.[of FrontPageMagazine, Editor David Horowitz]

[Below is a speech Geert Wilders gave in front of the House of Lords in London on March 5, 2010]
……..

Opmerkelijk dat Wilders deze toespraak daags voor zijn aankomst in New York op deze anti-islam zionistische site plaatste.

 

Vrienden van Geert Wilders: Pamela Geller (wltr)

Een van de fanatiekste supporters van Geert Wilders in de VS is blogger Pamela Geller. Gisteren kwam HP/De Tijd met een kort bericht naar aanleiding van haar eerdere uitspraak "We Hate Europe". Ze werd in de VS bekend nadat ze had beweerd, dat Obama de onrechtmatige zoon was van Malcolm X. Ook bekend van haar is de uitspraak "The only good muslim is a dead muslim." Ze geniet veel waardering in extreemrechtse kringen voor haar haat tegen Obama, die volgens haar geen Amerikaan, anti-Amerikaan, moslim en communist is.

Geller is een van de twee leiders van Stop Islamization of America (SIAO), de andere is Robert Spencer, die Geert Wilders heeft uitgenodigd voor een toespraak in New York als protest tegen het geplande Cordoba House, een Islamitisch cultureel centrum op een paar honderd meter van 9/11 Ground Zero. Geller voert momenteel namens SIAO in verschillende steden in de VS een campagne om busadvertenties te plaatsen met de oproep om de islam af te zweren. Vrijwel alle busbedrijven weigeren daarvoor toestemming te geven op grond van misleiding en hetze.

Hieronder een interview met haar voor FrontPage Magazine (FPM), waarvoor ze zelf ook regelmatig teksten levert. FPM is de spreekbuis van het neoconservatieve David Horowitz Freedom Center(DHFC) waaraan Jihad Watch van Spencer gelieerd is. DHFC wordt beschuldigd van het zaaien van haat, het verspreiden van racisme en stigmatiseren van immigranten. In FPM wordt bijna dagelijks campagne gevoerd tegen links, ‘linkse’ joden (want dat zijn volgens Geller, Spencer, Horowitz en companen de grootste verraders), Moslims, de milieubeweging e.d. en verder iedereen die niet gelooft in het door hen voorgestelde complot van de islamisering tussen links en Moslims dat zal leiden tot de vernietiging van het Westen.

 

Wilders bedient zich rijkelijk van de teksten en bronnen van dit netwerk, soms refereert hij er direct aan, en werd regelmatig door hen uitgenodigd voor toespraken in de VS. Geller stelt hem consequent voor als "vrijheidsstrijder" en de volgende minister-president van Nederland. Het is dit netwerk van fanatieke Islamofoben, dat de valse voorstelling heeft gecreëerd dat Wilders populair zou zijn de VS en daar veel steun zou hebben, iets wat door verschillende media (met name Telegraaf en Elsevier en talloze weblogs) in Nederland wordt verkondigd…

 

Pamela Geller: The Looniest Blogger Ever (Loonwatch.com)

What is it though that Pamela believes in? What does she blog about?

Pam has the distinction of being the originator and pusher of some of the most vile and obscene conspiracy theories on the internet. Mostly dealing with Islam and Muslims but also Barack Obama, and the two are combined — A LOT. In one of her recent tirades titled, CNN Tells, Sells More Lies About Palin — it’s Time to Expose the truth about Obama, Geller writes,

So why not tell the truth about Obama and his reported strange sexual predilections? My question is, it is well known that Obama allegedly was involved with a crack whore in his youth. Very seedy stuff. Why aren’t they pursuing that story? Find the ho, give her a show!

Here she calls on CNN to investigate Obama’s “strange sexual predilections.” She also says that it is “well known” but then sneaks in “allegedly” that Obama was “involved with a crack whore in his youth.”  This is just the beginning of the craziness. She then goes on to state that she believes that President Obama’s trip to Pakistan in the 80′s was originally to go for drugs but that he became indoctrinated into Jihad.

Back in the early 80′s, there were only two reasons to travel to Pakistan. Jihad or drugs. I think he went for the drugs and came back with jihad. (He did, after all, change his name to Barack Hussein Obama from  Barry Soetoro, upon his return from that trip).

Real good investigative work Pam! He changed his name to what had always been his name and that shows that he is a Jihadist? For the uber-racist Pam Geller, drugs is a connotation for Black and Jihad is a connotation for Muslim; a Black man can only travel to get drugs, and a Muslim country can only offer travelers Jihad…

That is another card in the loonieness that is Pamela Geller. She believes Obama is an enemy, i.e. according to her he is a Muslim. On the end-of-times loon website World Net Daily, Geller wrote this hysterical post titled Obama’s Islam: Now He Tells Us,..

If that weren’t enough then you could predict what comes next. Not only is Obama the illegitimate son of Malcolm X, not born in America, on top of all that it is obvious that since he is a Muslim he must also be an anti-Semite!

Every decision, every move, every policy decision the President has made in regards to Israel has been the act of …. an anti-semite.

So there you have it the Mooslims are taking over! In fact they have already taken over America, so much so that we have a Mooslim president, who is anti-Semitic, sired by the fire breathing Malcolm X, his mom was a whore, and oh yeah somewhere in there he is also a socialist! That comes to you courtesy of the Looniest Blogger Ever!

Her blog remains “popular,” the adjective “popular” however may be a bit misleading as it seems to be popular only with crazies who espouse openly bigoted views. A glance at her comments section demonstrates this,..

The Connection Between Zionism & Organized Islamophobia – The Facts (Loonwatch.com)

Conspiracy Theory?

Much has been said about the disproportionate Zionist presence in the world of organized Islamophobia. Now we learn that there is more to that claim than unfounded conspiracy theories. It turns out the main funder of anti-Muslim blogger/anti-Park51 organizer Robert Spencer and his hate site JihadWatch are husband and wife duo Aubrey and Joyce Chernick, the same couple are ardent supporters of Zionist causes and major funders of pro-Israel groups across the country.

Aubrey Chernick according to Politico,..

Geert Wilders’ anti-islamisme gebaseerd op revisionistisch zionisme en populistische xenofobie

Cruciale vragen die bij het Wilders-debat nog niet echt aan de orde zijn gekomen:

 
– hoe is Wilders aan zijn steeds radicaler anti-islam houding gekomen?

– hoe verhoudt zich zijn streven naar de-islamisering in zionistisch Groot Israel tot die in Nederland?

– en wie betaalt Geert Wilders eigenlijk?..

 

The Neoconservative Echo Chamber 2.0

 

..But neoconservatives’ methodology in the new millennium has undergone a transformation. As much of their rhetoric has been discounted or rejected—including touting the Iraq War as a success; defending a territorially-maximalist Israel; and lobbying for a strike on Iran—neoconservatives are broadening the movement’s horizons. They seem determined to expand beyond a strictly elite audience and appeal directly to the masses. The magazines with a circulation of a few hundred have given way to appearances on Fox News, CNN, newspaper editorial pages, and, most recently, the internet. The new neocon mantra might be: “If there is a problem you want to solve, start a YouTube channel.”..

 

This article is part of FAIR’s study, "Smearcasting, How Islamophobes Spread Bigotry, Fear and Misinformation." Visit the report’s special micro-site at www.smearcasting.com or click here to download the full report.

The Dirty Dozen
Who’s who among America’s leading Islamophobes (Fair)

 
Bigots aren’t born, and hate doesn’t spring up on its own; as the song says, “You’ve got to be carefully taught.” The following list includes some of the media’s leading teachers of anti-Muslim bigotry, serving various roles in the Islamophobic movement. Some write the books that serve as intellectual fodder, others serve as promoters, others play the roles of provocateurs and rabble-rousers. Some ply their bigotry in the media’s mainstream, others in the Internet’s tributaries, while still others work talk radio’s backwaters. Together with uncounted smaller players, they form a network that teaches Americans to see Islam in fearful terms and their Muslim neighbors as suspects.

 

David Horowitz

David Horowitz is the Islamophobia movement’s premier promoter. Through his “Islamofascism Awareness Week” (see FAIR’s "Islamofascism" Case Study), which brought leading Muslim-bashers to more than a hundred college campuses in October 2007, and via his website, FrontPage Magazine, which features the movement’s leading writers and links to other anti-Muslim sites, Horowitz has made himself the chief publicist of the Islamophobic movement. (Anti-Muslim and anti-Arab writings at Horowitz’s FrontPage Magazine have been exposed for inaccuracy by, among other outlets, the New Yorker magazine–4/14/08.) 

But more than a promoter, Horowitz is also a key participant. He appears in his own venues as well as in other right-wing arenas, such as the Washington Times, the Weekly Standard and Fox News Channel

 

Robert Spencer 

According to American Muslim and former Nixon advisor Robert Crane (The Politics of Islam(ism): Decolonising the Postcolonial, 11/10-11/07), Robert Spencer is “the principal leader… in the new academic field of Islam-bashing.” 

Spencer is the author of several books attacking Islam, including the New York Times bestsellers The Truth About Muhammad, Founder of the World’s Most Intolerant Religion (Regnery, 2006) and The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) (Regnery, 2005). He is the publisher of the “notoriously Islamophobic website” Jihad Watch (Guardian2/7/06), a subsidiary of the David Horowitz Freedom Center; a columnist for right-wing outlets like Human Events and WorldNetDaily; and a recurring guest on Glenn Beck’s CNNHeadline News show, as well as several Fox News shows. 

Though his scholarship has been questioned by Islamic scholars (e.g. Crane, TheAmericanMuslim.org,10/20/07; Louay M. Safi, Media Monitors Network12/29/05; Khalil Mohammed, FrontPage Magazine,4/18/05), Spencer serves as an intellectual force in the movement, specializing in one-sided interpretations of the Quran. He has written (cited in Crane, TheAmericanMuslim.org, 10/20/07) of Osama bin Laden’s use of quotes from the Quran:..

 

Daniel Pipes 

The founder of the Middle East Forum think tank, Pipes has been introduced by the national media as a “scholar” of Islam (e.g., CBS Sunday Morning9/10/06Fox News Special Report, 11/26/02) and a “noted Middle East expert” (CNN Moneyline5/8/03) who was “years ahead of the curve in identifying the threat of radical Islam” (CBS Sunday Morning9/10/06). 

However, Pipes’ “expertise” has included erroneously linking the Oklahoma City bombing to Islamic groups (USA Today, 4/20/95), as well as warning (National Review, 11/19/90): “Western European societies are unprepared for the massive immigration of brown-skinned peoples cooking strange foods and maintaining different standards of hygiene…. All immigrants bring exotic customs and attitudes, but Muslim customs are more troublesome than most.” 

A defender of racial profiling of Arab-Americans (CNN American Morning11/18/02), Pipes has also warned (American Jewish Congress, 10/21/01) that “the presence, and increased stature, and affluence, and enfranchisement of American Muslims” entail “true dangers” for American Jews. As one of the leaders of the “Stop the Madrassa” campaign against a secular Brooklyn based Arabic language school (see FAIR’s "Daniel Pipes" Case Study), he himself has admitted (NYTimes.com4/28/08) to misleading the public by using the word “madrassa” to get attention. 

His columns are featured in the New York SunNew York Post and National Review, and have also been published in the New York TimesWashington PostWall Street JournalUSA Today and Time. Pipes has been interviewed on CNNMSNBC and PBS, as well as on NPR. A Bush-appointed director of the U.S. Institute of Peace (2003-05), he has a growing reach on college campuses through his Campus Watch initiative, which encourages students in McCarthyite fashion to monitor their professors’ political views and report deviations from the conservative ideology Pipes espouses…

 

Michael Savage 

If Daniel Pipes and Robert Spencer serve the movement by providing intellectual arguments for its rank and file, Michael Savage serves as its angry rabble-rouser. And Savage’s reach is remarkable: His radio show Savage Nationreaches a reported 8.25 million listeners per week (Talkers Magazine, Spring/08), the third most popular political talk radio show in the country (trailing only Rush Limbaugh and Sean Hannity). 

Savage is notorious for his relentlessly hateful language–he was fired from his MSNBC gig when he labeled a caller a “sodomite” and told him to “get AIDS and die” (FAIR Action Alert, 7/7/03)–and Muslims are often his target. “When I see a woman walking around with a burqa,” Savage told his listeners on July 2, 2007, “I see a Nazi… a hateful Nazi who would like to cut your throat and kill your children.” 

Savage sees a monolithic Islamic scheme to take over the U.S.—“We know you want to take over America. We know you wanna push your religion down everyone’s throat,” (Savage Nation, 7/2/07), and imagines himself one of the few brave souls standing up against the onslaught (10/29/07): “I’m not gonna put my wife in a hijab. And I’m not gonna put my daughter in a burqa. And I’m not getting on my all-fours and braying to Mecca…. I don’t wanna hear anymore about Islam. Take your religion and shove it up your behind.” 

Savage has even called (4/17/06) for killing a hundred million Muslims, saying that people..

 

Pat Robertson 

If you’re looking for Christian charity toward Muslims, don’t look to Rev. Pat Robertson or his ChristianBroadcasting Network (CBN). Robertson subscribes to Robert Spencer’s view that Islam is, in its essence, violent and irrational. He describes (700 Club, 8/29/06) Osama bin Laden as a true disciple of the Quran “because he’s following through literally word-for-word what it says.” 

Robertson tells viewers of his signature CBN show, the 700 Club, that Islam is “not a religion” but a “worldwide political movement… meant to subjugate all people under Islamic law” (6/12/07). At the same time, he claims Islam is a “bloody, brutal type of religion” (4/28/06) whose followers only “deal with history and the truth with violence” and “don’t understand what reasoned dialogue is” (9/25/06). 

When cartoons that portrayed Muhammad negatively sparked protest among Muslims, Robertson announced (3/13/06): “These people are crazed fanatics, and I want to say it now: I believe it’s motivated by demonic power. It is satanic and it’s time we recognize what we’re dealing with.” 

Robertson is not ranting that his enemies are possessed by demons on a street corner; his soapbox is a world-wide television network reaching 200 countries, and a show (700 Club) reaching 97 percent of U.S. television markets (CBN.com). His show also serves as a platform for other Islamophobes (e.g., Robert Spencer, 9/21/06; Daniel Pipes, 4/9/03)…

 

‘Geert Wilders’ op deze blogsite

Advertenties

8 thoughts on “'Wie zijn de Amerikaanse vrienden van Geert Wilders?' – 'EenVandaag' (TROS/AVRO) en NRC H

 1. Het wordt wel langzamerhand een beetje Weekend/Story achtige riooljournalistiek bij je Jan-Willem. Het lijkt verdacht veel op de Weekend die een aantal jaar geleden over het koningshuis op de cover kopte: "Is Maxima wéér zwanger" om vervolgens binnenin in het artikel(tje) het antwoord te geven: "Nee!".
  Ook hier "Eindelijk opening van zaken over de dubieuze (financiele) banden van Geert Wilders met Amerikaanse anti-‘islamofascisten’ cq zionistische (Groot-)Israel lobbyisten" maar die opening van zaken blijft uit.
  Ook uw vragen zijn vrij komisch: "- hoe verhoudt zich zijn streven naar de-islamisering in zionistisch Groot Israel tot die in Nederland?". Israel heeft nog nooit in zijn geschiedenis zo’n grote islamitische bevolking gehad, zowel in percentage als in aantallen vooral als we de bezette gebieden even buiten beschouwing laten.
  Dus hoezoe "zionistisch Groot Israel"? Is er ook een niet-zionistisch Groot-Israel? Een zionistisch klein-Israel. Wat betekenen die kretologieen eigenlijk JW? Je hebt ze zelf bedacht dus je moet het toch wel weten.
  Nogmaals: Maxima is niet wéér zwanger!

 2. Net van de Pers, Zionistisch Groot Israel eist Nederland en Belgie op, daar de regeringen in deze twee landen na een half jaar niet er in slagen om tot een regering coalitie te komen.
  Een bekende onderzeeer, die vandaag de dag antiquair is, en een term in de tweede kamer heeft gezeten, en een bloeddorstige vechter is om Geert Wilders te stoppen in zijn actie om de Islam te verdelgen, deelt hier in dit blog mee dat onze Geert is geslaagd om geld te krijgen voor zijn acties van de Amerikanen. Hij schrijft dat niet alleen is Geert geslaagd in om weer verkozen te worden (17 % van alle stemmen?), niet alleen dat hij gesteund wordt door de USA, zijn speeches worden geschreven door Amerikaanse copywriters, net zo als voor Obama.
  Kan het zijn dat deze blogger jaloers is op Geert Wilders succes.
  Maar wat heeft Zionisme en Israel met dit betoog te maken, een antwoord dat onze onderzeesche vodden man herhaaldelijk weigerd te beantwoorden.

 3. E.T.,
  == Dus hoezo "zionistisch Groot Israel"? Is er ook een niet-zionistisch Groot-Israel? Een zionistisch klein-Israel. Wat betekenen die kretologieen eigenlijk JW? Je hebt ze zelf bedacht dus je moet het toch wel weten." ==
  Op 31-08-2010 schreef E.T. in diens weblog ‘Do You Know Your Geography of Israel?
  van zaterdag 28 augustus 2010 20:41 (http://www.vkblog.nl/bericht/343859 ):
  ""Groot Israel is een term die het Israelische koningrijk, zoals deze volgens de bijbel in latere dagen zal zijn. In grote lijnen houdt het het huidige Israel in (inclusief de betwiste gebieden), deel van Jordanie, deel van Syrie, en volgens sommige opvattingen deel van Egypte.""
  Ik heb daarop als volgt gereageerd:
  "Uit wat jij elders schreef begreep ik dat jij de tanach letterlijk opvat als rechtstreeks komend van god en volgens jou dus onontkoombaar. Jouw vestiging in een gebied buiten ‘het zuivere Israël’ is dus een eerste stap op weg naar het door god gewilde (en door jou geloofde en verwachte) ‘Groot-Israël’.
  Met jouw keuze voor jouw vestigingsplaats loop jij dus gewoon op de zaken vooruit, in afwachting van de bijbelse vervulling in de vorm van de verovering van Syrië en Egypte. Dit werpt een verhelderend licht op de door jou en je medestanders (waaronder VK-columnist Paul Brill) gewenste aanval op en vernietiging van Iran. "Waar gehakt wordt, vallen spaanders", tenslotte.
  Voor de goede orde jouw uitleg even samenvattend:
  ‘Kein-Israël’ is dus het ‘zuivere Israël’ waar die boycottende toneelschrijvers het over hadden en dat voor de rest van de wereld gewoon Israël is (en vooral ook zo moet blijven, alleen graag wat democratischer.)
  ‘Israël’ is ‘Klein-Israël’ plus Gaza en de Westoever die door linkse drammers ten onrechte ‘Palestijns’ worden geneomd.
  ‘Groot-Israël’ is het huidige Israel inclusief de restanten van Palestina plus Syrië en Egypte en een platgebombardeerd Iran.
  Wie die twee laatste varianten afkeurt, is zeker een antisemiet? Er staat ons allemaal nog wat te wachten.."

 4. Mike Bing,
  == "Dus hoezo "zionistisch Groot Israel"? Is er ook een niet-zionistisch Groot-Israel? Een zionistisch klein-Israel. Wat betekenen die kretologieen eigenlijk JW? Je hebt ze zelf bedacht dus je moet het toch wel weten." ==
  De kolonist E.T. (die dus in door Israël bezet Palestijns gebied woont) schreef in zijn weblog ook:
  "Btw, persoonlijk als ik over Israel binnen de groene lijn praat, schrijf ik soms wel‘klein Israel‘ (altijd tussen haakjes om dat dat dus in feite niet het juiste begrip is). Maar dat staat dus niet tegenover Israel met de betwiste gebieden als ‘groot Israel’.Israel met de betwiste gebieden, is in mijn ogen in 1 woord te benoemen, namelijk: Israel."
  Die ‘kretologieën’ komen uit (Klein-)(Groot-) Israël vandaan en zijn dus niet verzonnen door mensen die terecht kritiek uiten op het Joods-Israëlische messianisme, exclusivisme, expansionisme en kolonialisme.

 5. @Mike Bing,
  == Dus hoezo "zionistisch Groot Israel"? Is er ook een niet-zionistisch Groot-Israel? Een zionistisch klein-Israel. Wat betekenen die kretologieen eigenlijk JW? Je hebt ze zelf bedacht dus je moet het toch wel weten." ==
  Zolang Israël weigert om zijn grenzen vast te (laten) stellen zal er over de grootte van Israël cq Groot-Israël ook nog veel onenigheid en onzekerheid zijn:
  "Still, the settlement’s future is not clear. As well as an obstacle to an Israeli-Palestinian agreement, it could also serve as a crucial trade-off for negotiators hammering out a final deal.
  In January, to mark Jewish Arbor Day, Israel’s conservative-leaning prime minister, Benjamin Netanyahu, planted a sapling in Ariel. He declared it the “capital of Samaria” and an integral part of Israel.
  But Oren Ben Uziyahu, the owner of a toy store in Ariel, said that in return for genuine peace, most people would “leave behind their fake leather couches” and give up their Ariel homes. “It is reasonable to assume,” he continued, “that in the end, Ariel will have to go

  (ISABEL KERSHNER, ‘A West Bank Enclave Is on Edge’, New York Times, September 9, 2010,http://www.nytimes.com/2010/09/10/world/middleeast/10ariel.html )
  En zo wordt het ‘Israël’ van E.T. uiteindelijk hopelijk vanzelf het ‘Israël’ waar Jan Willem het over heeft.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s