'How Israel Out-Foxed US Presidents'

Te lezen hoe Israelische regeringsleiders opeenvolgende Amerikaanse presidenten voor het blok en naar hun hand hebben gezet, is leerzaam voor hen die zich afvragen of Obama voldoende weerstand kan bieden aan de druk vanuit de zionistische (pro-Groot)Israel lobby om ‘nucleair’ Iran aan te vallen. Ik vrees dat de schrijver gelijk heeft in zijn eindconclusie: Today, with many powerful friends inside the United States – and with Obama facing intense political pressure over his domestic and national security policies – the Israeli government has plenty of reasons to believe that it can out-fox and outlast this new U.S. president.

How Israel Out-Foxed US Presidents

By Morgan Strong (A Special Report in The Consortiumnews.com
May 31, 2010

At the end of a news conference on April 13, President Barack Obama made the seemingly obvious point that the continuing Middle East conflict – pitting Israel against its Arab neighbors – will end up “costing us significantly in terms of both blood and treasure.”

Obama’s remark followed a similar comment by Gen. David Petraeus on March 16, linking the unresolved Israeli-Palestinian conflict to the challenges that U.S. troops face in the region.

"The conflict foments anti-American sentiment, due to a perception of U.S. favoritism for Israel,” Petraeus said. “Arab anger over the Palestinian question limits the strength and depth of U.S. partnerships with governments and peoples in the [region] and weakens the legitimacy of moderate regimes in the Arab world.

“Meanwhile, al-Qaeda and other militant groups exploit that anger to mobilize support."

The truth behind what Obama and Petraeus said is self-evident to anyone who has spent time observing the Middle East for the past six decades. Even the staunchly pro-Israeli Bush administration made similar observations.

Three years ago in Jerusalem, Secretary of State Condoleezza Rice termed the Israeli/Palestinian peace process of “strategic interest” to the United States and expressed empathy for the beleaguered Palestinian people.

“The prolonged experience of deprivation and humiliation can radicalize even normal people,” Rice said, referring to acts of Palestinian violence.

But the recent comments by Obama and Petraeus aroused alarm among some Israeli supporters who reject any suggestion that Israel’s harsh treatment of Palestinians might be a factor in the anti-Americanism surging through the Islamic world.

After Petraeus’s comment, the pro-Israeli Anti-Defamation League said linking the Palestinian plight and Muslim anger was “dangerous and counterproductive.”

“Gen. Petraeus has simply erred in linking the challenges faced by the U.S. and coalition forces in the region to a solution of the Israeli-Arab conflict, and blaming extremist activities on the absence of peace and the perceived U.S. favoritism for Israel,” ADL national director Abraham Foxman said.

However, the U.S. government’s widespread (though often unstated) recognition of the truth behind Petraeus’s comment has colored how the Obama administration has reacted to the intransigence of Israel’s Likud government of Prime Minister Benjamin Netanyahu.

The U.S. government realizes how much it has done on Israel’s behalf, even to the extent of making Americans the targets of Islamic terrorism such as the 9/11 attacks (as the 9/11 Commission discovered but played down) and sacrificing the lives of thousands of U.S. troops fighting in Middle East conflicts.

That was the backdrop last March for President Obama’s outrage over the decision of the Netanyahu government to continue building Jewish housing in Arab East

Jerusalem despite the fact that the move complicated U.S. peace initiatives and was announced as Vice President Joe Biden arrived to reaffirm American support for Israel.

However, another little-acknowledged truth about the U.S.-Israeli relationship is that Israeli leaders have frequently manipulated and misled American presidents out of a confidence that U.S. politicians deeply fear the political fallout from any public battle with Israel.

Given that history, few analysts who have followed the arc of U.S.-Israeli relations since Israel’s founding in 1948 believe that the Israeli government is likely to retreat very much in its current confrontation with President Obama…

 

…In a sense, Israel can’t be blamed for standing up for itself, especially given the long history of brutality and oppression directed against Jews. However, Israeli leaders have used this tragic history to justify their own harsh treatment of others, especially the Palestinians, many of whom were rooted from their ancestral homes.

Over the past six decades, Israeli leaders also have refined their strategies for taking advantage of their staunchest ally, the United States.

Today, with many powerful friends inside the United States – and with Obama facing intense political pressure over his domestic and national security policies – the Israeli government has plenty of reasons to believe that it can out-fox and outlast this new U.S. president.

Morgan Strong is a former professor of Middle Eastern history, and was an advisor to CBS News “60 Minutes” on the Middle East.


15 thoughts on “'How Israel Out-Foxed US Presidents'

 1. Petraeus emails show general scheming with journalist to get out pro-Israel storylinehttp://mondoweiss.net/2010/07/petraeus-fed-his-pro-israel-bona-fides-to-a-neocon-writer-including-pathetic-recitation-of-meeting-wiesel.html

 2. Wilson was de eerste joodse marionet.
  Het staat zelfs in de met instemming van Baruch over hem geschreven biografie.
  Margaret L. Coit, ‘Mr. Baruch’, Cambridge MA, 1957.
  Ik vrees dat beide wereldoorlogen, vanaf 1917, gezien moeten worden als joodse poging tot wereldhegemonie, die (voorlopig ?) strandde in 1953 bij de VN, toen Baruch namens Truman Stalin zo ver probeerde te krijgen dat die afzag van atoomwapens.
  Volgens de autobiografie van Baruch zei hij al in 1928 tegen Churchill dat ‘hij grote dingen voorzag voor Churchill’.
  Bernard M. Baruch, ‘Die Jahre des Dienens’, München 1962 (The public years, New York, 1960)
  Bernard M. Baruch, Gute 88 Jahre, Autobiographie, München 1963 (New York) .
  1928 was ook het jaar waarin Roosevelt, tegen vergoeding, werd teruggehaald naar de politiek.
  John T. Flynn, ´The Roosevelt Myth, A critical account of the New Deal and its creator’, New York 1948, 1949.
  Er bestaat geen afzonderlijk boek over de joodse invloed op Roosevelt.
  Maar Irwin F. Gellman, ‘Secret affairs, Franklin Roosevelt, Cordell Hull and Sumner Welles’, 1995, 2002, New York geeft een redelijk beeld.
  Als iemand op z’n eentje de wereldgeschiedenis heeft veranderd dan is dat naar mijn mening de Manhattan atoomgeleerde Fuchs, die op z’n eentje zonder enige tegenprestatie de USSR de atoombomspecificaties gaf.
  Daardoor plofte de eerste Russische atoombom in 1953.
  Dat voorkwam VS overheersing van de wereld.
  Toen die USSR, mede door de wapenwedloop met de VS, in 1990 instortte was het te laat, ondanks dat het nieuwe plan voor wereldoverheersing PNAC in 1993 werd gepubliceerd.
  De VS was zo ver gedegenereerd dat het de werld militair niet meer kon beheersen.
  Het debakel in Afghanistan wordt met de dag duidelijker.

 3. @Paul:
  ‘Reacties zijn welkom mits beschaafd en niet anoniem’
  Wanneer u aan die criteria voldoet zal ik uw reactie (her)plaatsen.

 4. ExVKabonee, U moet U schamen met uw ‘protocollen van zion’ kletspraat ! Geachte J.Jan Willem van Waning, ik heb drie jaar als kind met mijn vader ondergedoken gezeten, toen moest ik ‘stil’ zijn. Annoniem blijf ik omdat ik zulke idioten, als boven vernoemd, aan mijn deur wil hebben. U mag mij graag verwijderen ,kon even mijn verbazing ventileren dat er nog zulke mensen zoiets durven beweren .Na de oorlog WO 2, hielden deze lieden hun mond wel .Erg dus dat jongeren met dit kwalijke geneuzel aan durven komen.

 5. @ ExVKabonnee 05-07-2010 10:25
  Uw verhaal interesseert mij wel. De litteratuur die U noemt ken ik niet, maar ik zal er mogelijk in de toekomst naar kijken. Ik zit nu krap in de tijd.
  Ik herinner mij de grote invloed van Mandell House op Wilson. De chantsage door Untermayer waardoor Wilson gedwongen werd de invoedrijke jood Brandeis als opperrechter aan te stellen.
  Zo hebben deze lieden Wilson over gehaald akkoord te gaan met de FED.
  Later zou Wilson gezegd hier veel spijt van hebben gekregen: “I have unwittingly ruined my country.”
  Ook ging hij overstag toen de joodse Media de VS rijp maakten voor deelname aan WO1. De Zionisten hadden een deal met de Engelse regering: àls ze de VS in de oorlog konden betrekken, dan zouden ze Israel krijgen. Met de Lusitania truck en met een onderschept telegram aan de Mexicaanse regering lukte het om de stemming in de VS te doen omslaan.
  Verder: het PNAC rapport werd pas in 2000 gepubliceerd, maar Zbig. Brzezinski’s boek ‘The Grand Chessboard,” dat eveneens als een voorbode van de 9-11 aanslag kan worden gezien, verscheen in 1997.
  Over 911: het is absoluut zeker dat gebouw WTC7 door explosieven is ingestort. Het is ook onmogelijk dat dit door vrienden van Osama is gedaan. Dus…

 6. Geachte J.Jan Willem van Waning, ik weet genoeg van politieke smeerlapperij alom ,maar wil niet tussen lieden staan die het over :"de joodse poging tot wereldhegemonie" eens zijn! Daar moet ik van braken! Wilt u mij s.v.p wissen ? Dank u, had graag van serieuze analyses en argumenten kennis genomen, hoe pijnlijk ook, maar niet van rabiaat antisemitisme !

 7. Beste Obergoochem,
  Ik heb mezelf tot doel gesteld om de werkelijke toestand in de wereld te kennen. Dan heb je betrouwbare bronnen nodig.
  Over de joodse rol heb ik twee goede bronnen: Bertrand Russell en Churchill.
  Beiden zeker niet antisemitisch. ( Zie http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=382&PID=471&IID=2969 )
  Als we dan bijvoorbeeld willen weten wie de drijvende kracht achter de Russische Revolutie waren, dan lezen we in de autobiografie van Russell: pag. 354. Brief 25 juni 1920: “
  Bolshevism is a close tyrannical bureaucracy, with a spy system more elaborate and terrible than the Tsar’s, and an aristocracy as insolent and unfeeling, composed of Americanised Jews. No vestige of liberty remains, in thought or speech or action.”
  Ergo: de joden hadden de leiding over de revolutie.
  Winston Churchill schreef een artikel waaruit de joodse rol in de wereldgeschiedenis zonder omwegen wordt omschreven. Google de titel van het artikel: "Zionism versus Bolshevism: A Struggle for the Soul of the Jewish People." ( in de ILLUSTRATED SUNDAY HERALD, London, February 8, 1920.)
  Ook Churchill is heel duidelijk: dit is een joodse onderneming, en op vele plaatsen in Europa gaande.
  Wie op voorzichtige wijze probeert te achterhalen wat de ware geschiedenis is, komt erg vaak joodse bewegingen tegen. ( Ik heb nog tierntalle voorbeelden). Het Plan Baruch , waar ExVKabonnee over spreekt is overigens algemeen bekend en goed gedocumenteert. Of vindt U het antisemitisme als we de echte geschiedenis benoemen?

 8. Het was Churchill ‘worst’ dat de joden uitgeroeid werden , lees uw Volkskrant- archief en bespaar me uw’ echte geschiedenis’! En misbruik een beschaafd man als Bertrand Russell niet in uw dubieus betoog, waarvoor u duidelijk de acumen mist!

 9. Beste Obergoochem,
  Er zijn voor mij belangrijker zaken dan scherpzinnigheid. De wens om de waarheid te kennen acht ik veel hoger.
  Die wens is bij U duidelijk afwezig.
  Een recensie van een joodse schrijver op een joodse site over drie boeken ( waarvan twee van joodse auteurs) die de vraag stelden: ‘Was Churchill een goede vriend van het Zionisme en van de joden ? “
  U wil het antwoord niet eens weten. U blijft bij uw eigen onjuiste idee.
  Van Bertrand Russel citeer ik uit zijn eigen autobiografie. Het was de keuze van Russel zelf om deze brief uit 1920 eind jaren 50 in zijn autobiografie op te nemen. Wil U mij duidelijk maken hoe ik dan misbruik kan maken van Russell ?
  Groet van J. V.

 10. Gachte J.Jan Willem van Waning,zou u zo vriendelijk willen zijn mij van deze site met ‘Stormfront Histirici’ te verwijderen? Lieden die listig met citaten googlen om hun abjecte antisemitische drek uit te dragen?! Moet ik drie maal kraaien voor u mijn verzoek honoreert?

 11. Beste Obergoochem,
  Nu de heer Van Waning even niet oplet, of misschien een andere mening heeft dan U wenselijk is, hebben wij even ( noodgedwongen ) contact.
  Ik ben nog van de oude stempel, en mijn doel is utilitaristisch: zo veel mogelijk menselijk geluk voor zo veel mogelijk mensen. Ik ben dus zeker niet iemand die discrimineert.
  Maar om dat doel te verwezenlijken moet ik natuurlijk wel de booswichten van deze wereld durven identificeren: de mensen die uit eigenbelang de anderen schade doen.
  Welnu, die hele Russische Revolutie was niet anders dan een machtsgreep van joden, onder andere ( communistische) vlag. Dat tot daar aan toe, maar er zijn wel 60 miljoen levens verwoest in die 62 jaar dat het systeem bestond. De joodse schrijver Cantor vind dat geen bezwaar: het was een terechte wraak voor alle pogroms van de jaren daarvoor:
  In The Jewish Experience, p. 364 (1996), Norman Cantor freely admits as much:
  "The Bolshevik Revolution and some of its aftermath represented, from one perspective, Jewish revenge. . . .
  During the heyday of the Cold War, American Jewish publicists spent a lot of time denying that—as 1930s anti-Semites claimed—Jews played a disproportionately important role in Soviet and world Communism. The truth is until the early 1950s Jews did play such a role, and there is nothing to be ashamed of. In time Jews will learn to take pride in the record of the Jewish Communists in the Soviet Union and elsewhere. It was a species of striking back ."
  Wat Cantor even niet wil zien is dat die pogroms een reactie waren op het onmenselijke Arendar systeem. De joden zijn begonnen, en zijn daarbij geïnspireerd door hun religieuze tekste. Dat is de stelling die Nicholas Lysson heel overtuigend uitwerkt in zijn essay “Holocaust and Holomodor” , on line beschikbaar: http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2009/05/26/holocaust-holodomor-origins-of-anti-semi?page=1
  Voor mensen die een betere wereld willen is dit alles heel interessant. Voor hen die van hun meesters niet vrij mogen denken ( geen Mein Kampf lezen, geen protocollen van Zion. Maar wel vrijheid van meningsuiting beleiden….) is dit alles bedreigend, dat begrijp ik wel.
  Ok hoef nergens bang voor te zijn, Obergoochem: mij kan informatie nooit beangstigen of bedreigen. Ik zoek namelijk naar de waarheid.
  Een heerlijk gevoel, en erg interessant.
  Ik wens U het zelfde toe.
  Vriendelijke groet, J. V.

 12. Meneer Johan V, Uw nobele intentie vind ik roerend. Misschien kan ik u tegemoet komen door u er op attent te maken dat zich ergens een joods kerkhof bevind waar de naam Hitler op grafstenen voorkomt. Als daarmee bewezen zou kunnen worden dat Hitler een jood was bent u met uw "joodse poging tot wereldhegemonie" weer een stapje dichter bij uw ‘waarheid ‘! Met uw opvatting over vrijheid van menigsuiting ben ik het helemaal eens. Een site van bijv."Stomfront" maakt naive goedbedoelende mesen misschien duidelijk dat het helaas ‘menselijk’ is om kromme gedachten te koesteren! Bang voor antisemieten ben ik niet, dan weet ik tenminste waarmee ik vandoen heb,met semietofielen heb ik meer moeite,vind dat wat pijnlijker om mee geconfronteerd te worden.

 13. Beste Obergoochem,
  Dat er een joods kerkhof is met een graf van ene Hitler, dat wist ik niet. Heeft ook geen enkel belang en vormt geen enkel bewijs. Dat U zulke informatie gelijk stelt aan de bewuste publicaties van twee heren van wereldformaat, gedaan in 1920, dus terwijl die revolutie aan de gang was, toont aan dat U ietwat krap in het ‘gezond verstand’ zit. Alweer een handicap er bij: U zoekt niet naar goede bronnen, U wil ze zelfs niet geloven als U ze krijgt aangeboden, en tenslotte vergelijkt U die bronnen met iets ( ene Hitler op een joods kerkhof, “ergens”) dat duidelijk geen enkele vorm van bewijs kan voortbrengen.
  Ik zou zeggen: veel ruimte voor vooruitgang. Schouders er onder, Obergoochem !
  Begint U eens met het artikel van Lysson. Leest niet gemakkelijk, maar bevat een schat aan citaten en litteratuurverwijzingen.
  Wat zijn semietofielen? Bedoelt U daarmee filosemieten?
  Vr. groet, J V

 14. De Israëlische overheid voert al vele jaren een actief nederzettingenbeleid, moratorium of geen moratorium. Daartoe werd in 2002 de de door Israëlische regering gefinancierde organisatie Nefesh B’Nefesh opgericht, die zeer actief en met omvangrijke premies Joodse kandidaat-immigranten werft in de VS, Canada en Groot-Brittannië. De Nefesh website toont een “doorklik”-kaart met gedetailleerde gegevens over elke (illegale) nederzetting, inclusief enkele in "Northern Israel", op de Golan hoogten, nota bene Syrisch bezet gebied.
  Washington steunt dit “beleid” al vele jaren. Als Nobelprijswinnaar Obama hier echt tegenstander van is kan hij de subsidies gemakkelijk intrekken. Waarom doet hij dat niet? Ook over een Palestijnse staat blijft Obama vaag. Maar zijn verklaring “Het stichten van nederzettingen is niet wettig. De bouw schendt gemaakte afspraken en ondermijnt de pogingen om tot vrede te komen. Het wordt tijd hier mee op te houden” verraadt hem. Voor hem zijn de bestaande nederzettingen dus wél wettig. Met bijna de helft van de West Bank bezet door kolonisten, wat blijft er dan over voor een Palestijnse staat?
  Voor mij is dit geen kwestie van zich bij de neus laten nemen. Opeenvolgende Amerikaanse presidenten werken hier op verholen manier aan mee. Zie http://geopolitiek-in-perspectief.blogspot.com/2010/07/israel-ronselt-met-vs-steun-immigranten.html .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s