Is Geert Wilders een Israelische (s)pion?

‘Is Geert Wilders een spion?, zo luidde de kop van een artikel van Emile Fallaux op 15 mei 2007 in ‘Vrij Nederland’. Het is een intrigerende vraag die actueel is nu de PVV mogelijk
deel gaat uitmaken van het kabinet. Daarnaast speelt een recentelijk openbaar gemaakte verklaring van het echtpaar Kwint-de Roos waarin het stelt dat Wilders eind 1991 mevrouw
Kwint-de Roos vertelde dat hij als spion was gerecruteerd door de Israelische inlichtingendienst
en dat hij ook een Israelisch paspoort bezat.

Dat Wilders een pion is van de Israelische regering, is al lang duidelijk. Hij komt rond uit voor zijn revisionistisch (‘Groot-Israel’) Zionisme en de PVV heeft in haar verkiezingsprogramma staan:

Israël is een weergaloos succes. Geboren in het donkerste moment van de twintigste eeuw en uitgegroeid tot een centrum van technologische vooruitgang. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten, de thuisbasis van het Joodse volk na tweeduizend jaar ballingschap en het land dat als geen ander de klappen van de jihad opvangt. Israël vecht voor ons. Als Jeruzalem valt, dan zijn Athene en Rome aan de beurt. Daarom is Israël het centrale front in de verdediging van het Westen.

Daarom moeten we alles op alles zetten om het offensief van de linksen en de mohammedanen om Israël te vernietigen te stoppen. Nederland en de EU dienen onmiddellijk op te houden met eisen dat Israël zichzelf met het doen van territoriale concessies veroordeelt tot onverdedigbare grenzen. Land voor vrede heeft geen zin. Het is geen territoriaal maar een ideologisch conflict, een conflict tussen de rede van het vrije Westen en het barbarisme van de islamitische ideologie. (blz 41) en

Strijd tegen islam moet het kernpunt van ons buitenlands beleid worden

Banden met frontlijnstaten van de islam die in het defensief zitten aanhalen

Staak alle subsidies aan de anti-Israël-industrie, zoals ICCO, OxfamNovib etc.                                                              • Sinds 1946 bestaat er een onafhankelijke Palestijnse staat, daarom noemt de Nederlandse regering ‘Jordanië’    voortaan gewoon ‘Palestina’ 

Onze ambassade moet verhuizen naar de hoofdstad van Israël: Jeruzalem (blz 43)

 

Zolang in onze Grondwet staat dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert (Art.90), mag revisionistische ‘Groot-Israel’ Zionist Geert Wilders geen deel uitmaken van enig kabinet. 

Laat dat duidelijk zijn bij de onderhandelingen over een coalitie.

 

Het nastreven van een Groot-Israel waar geen plaats is voor een soeverein Palestina met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, is strijdig met alle VN/VR-resoluties terzake. 

 

‘Geert Wilders’ op deze blogsite

Advertenties

26 thoughts on “Is Geert Wilders een Israelische (s)pion?

 1. Laat mij beginnen met waar ik het met je eens ben:
  "Zolang in onze Grondwet staat dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert (Art.90), mag Geert Wilders geen deel uitmaken van enig kabinet."
  Niet omdat hij "revisionistische ‘Groot-Israel’ Zionist" zou zijn, hij lijkt mij ongeschikt vanwege zijn discriminerende uitlatingen tegenover de Islam, zijn pogingen om sommige Nederlanders anders te behandelen op basis van het feit dat hun ouders of grootouders ooit vanuit Marokko of Turkije naar Nederland kwamen en zijn onverzoenlijke haat tegenover alles wat sociaal-demokratisch is, met op stip de multiculturele samenleving die wij nu eenmaal hebben en die naar mijn mening kleur geeft aan een grijs Nederland.
  Het is natuurlijk makkelijk een vraag te stellen en deze niet te beantwoorden, ook in het aangehaalde artikel blijft het bij een verdachtmaking die onbewezen blijft. Dat roept emoties op "waar rook is, is vuur" en "als het zo vaak gezegd wordt, zal het wel waar zijn". Geen goede zaak in mijn ogen, op wat voor onderwerp deze bekende taktiek ook wordt toegepast. (Zijn de astronauten wel echt op de maan geland?", "Is Maxima zwanger van een vierde?". Het is een beetje nivo Story en Weekend of the Sun.)
  Daarnaast heb je het over "een recentelijk openbaar gemaakte verklaring van het echtpaar Kwint-de Roos " de strekking waarvan wij allen op internet kunnen lezen. Dat deze recentelijk openbaar is gemaakt verhult het feit dat deze ook pas recentelijk is opgesteld. Tussen 1991 en heden vondt het echtpaar het niet de moeite hier iets van te zeggen en nu, bijna 20 jaar na dato, moeten wij geloven dat het echtpaar zich nog letterlijk kan herinneren wat er, onder het genot van meerdere drankjes, gezegd zou zijn.
  Dat is te makkelijk en dat riekt naar volksverlakkerij, riooljournalistiek en ik had je toch iets hoger ingeschat.
  Is Geert Wilders pro-Israel? Ja hoor, heel erg zelfs. Mag hij dat van de wet zijn? Ja, dat mag hij, en ik, en ieder ander. Is wat in het PVV programma staat over Israel een toegestane mening? Ja, zelfs dat en de PVV is niet de enige partij die er zo over denkt.
  Desalniettemin ben ik het vanuit het diepst van mijn hart met je eens dat deze man nooit zou mogen regeren maar mijn partijkeuze hangt niet af van een "one-issue" beslissing", dat zou pas echt een brevet van onvermogen zijn.

 2. Trouwens, om nog eens even terug te komen op dat Vrij Nederland artikel: de sterkste aanwijzing dat Wilders een Israelische spion zou zijn komt daar klaarblijkelijk van een oud-topambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken die geschreven zou hebben "Hoewel we dat niet echt konden bewijzen was het duidelijk dat hij veel vragen toegespeeld kreeg van de Israëlische ambassade."
  Nu even allemaal eerlijk, als we nu eens zonder meer zouden aannemen dat bovenstaande bewering waar zou kùnnen zijn: maakt het feit dat iemand veel vragen toegespeeld krijgt van een ambassade hem een spion? Hoe zou dat dan zit met (nu oud-) sensator van de Eerste Kamer Anja Meulenbelt? Is die dan plotseling een Palestijnse spion? Hoe zit het met Harry van Bommel? Hamas spion?
  Allemaal te makkelijk. Wilders is pro-Israel en met hem miljoenen andere Nederlanders. Wilders leest online Israelische kranten, spreekt met vertegenwoordigers van de Israelische regering, ambassade en heeft Israelische vrienden. Heel veel anderen doen dat ook, waarbij je voor "Israelisch" allerlei andere landen mag invullen. Dat mag, in Nederland, gelukkig nog wel.
  Zegt de uitspraak "I have in my hand 57 cases of individuals who would appear to be either card carrying members or certainly loyal to the Communist Party, but who nevertheless are still helping to shape our foreign policy." iemand nog iets?
  Met deze uitspraak begon de heksenjacht op vermeende communisten en mensen met vrienden van overburen van neven van communisten.
  Ook deze heksenjacht kan vervat worden onder: "the political action of making accusations of disloyalty, subversion, or treason without proper regard for evidence. ", de definitie van het z.g. McCarthyism.
  Mèt de advocaat van één van de beklaagden zeg ik nu ook: Have you no sense of decency, sir? At long last, have you left no sense of decency?

 3. De JERUSALEM POST plaatste op 9 juni een ‘recent interview’ met Geert Wilders, waarin doodrustig wordt gesteld dat teruggave van de West Bank moet worden afgewezen.
  “If Israel gave, say, the West Bank to the Palestinians, this would not bring peace,” Wilders said. “The next step would be for the Palestinians to claim that Ashkelon, Ashdod, Haifa and Jerusalem are the next ‘settlements’ to be conquered.”http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=177901

 4. DANIEL PIPES – ooit adviseur van George W. Bush – zegt op 19 januari van dit jaar het volgende:
  "Wer ist der wichtigste heute lebende Europäer? Ich nominiere den niederländischen Politiker Geert Wilders. Das mache ich, weil er zur islamischen Herausforderung, der der Kontinent sich gegenüber sieht, am besten positioniert ist. Er hat das Potenzial sich zu einer Person von historischem Weltrang zu entwickeln…http://de.danielpipes.org/7890/auf-die-seite-von-geert-wilders
  En zo kun je nog wel even doorgaan. Alles wat pro-zionistisch is ziet in Wilders de grootste politicus aller tijden!

 5. @Mike Bing, dank voor je reactie.
  (1) Tegenover je verwijt:Daarnaast heb je het over "een recentelijk openbaar gemaakte verklaring van het echtpaar Kwint-de Roos " de strekking waarvan wij allen op internet kunnen lezen. Dat deze recentelijk openbaar is gemaakt verhult het feit dat deze ook pas recentelijk is opgesteld. Tussen 1991 en heden vondt het echtpaar het niet de moeite hier iets van te zeggen en nu, bijna 20 jaar na dato, moeten wij geloven dat het echtpaar zich nog letterlijk kan herinneren wat er, onder het genot van meerdere drankjes, gezegd zou zijn.,
  staat de uitleg in de verklaring van het echtpaar Kwint-de Roos:..MBK heeft meer dan een jaar na dat Kerstdiner met dat dreigement in haar maag gezeten en heeft JAK uiteindelijk op de hoogte gesteld. Na ampel overleg hebben wij toen besloten ons niet door de heer Wilders te laten intimideren.
  MBK stelde de toenmalig Ambtelijk Secretaris van de VVD-fractie (Mevrouw A. Ament) op de hoogte en JAK nam contact op met de BVD, waarvan een medewerker (operationele naam Henk den Hartog) daags daarna telefonisch een gesprek over deze zaak met MBK had.
  Zijn reactie luidde als volgt:Een raar verhaal. Een agent van de Mossad is niet loslippig ook niet als hij dronken is, maar de man mag naluurlijk nooit Kamerlid worden !
  Wij hebbcn al die jaren aangenomen dat de BVD op basis van onze informatie passende maatregelen zou nemen. Om dat te checken nam ik recentelijk contact op met de inmiddels gepensioneerde BVD medewerker die, in een ”huiselijk" gesprek met MBK en JAK glashard ontkende ooit door ons over bovenstaande zaak te zijn geinformeerd.
  Met de komende verkiezingen in zicht en de mogelijkheid dat de heer G W en zijn PVV een, ons inziens onacceptabele, factor van belang zouden kunnen worden hebben wij besloten om thans aan deze zaak ruchtbaarheid te geven.
  Het bovenstaande zal door GW en zijn aanhang ongetwijfeld als propaganda uit linkse hoek worden bestempeld. Zo’n classificatie kan eenvoudig worden weerlegd.

  E.e.a. zou kunnen worden geverifieerd bij mw Ament en ‘Henk den Hartog’ /AIVD.
  (2) Je stelt Wilders is pro-Israel en met hem miljoenen andere Nederlanders. Maar het gaat hier niet om ‘pro-Israel’ maar om pro-Groot Israel – en daar zijn miljoenen Nederlanders tegen. (Ik betwijfel of
  de 1,4 miljoen Nederlanders die op Wilders stemden, zijn revisionistisch zionisme delen).
  (3) Vanwege Wilders’ heksenjacht op moslims is het een zaak van ‘decency’ zijn beweegredenen te doorgronden en bloot te leggen.

 6. @JJWvWaning
  "E.e.a. zou kunnen worden geverifieerd bij mw Ament en ‘Henk den Hartog’ /AIVD.".
  Ik vind het wel bijzonder dat MBK zomaar, 20 jaar na dato, even contact op kan nemen met een, inmiddels gepensioneerde BVD medewrker, die naar in het zelfde stuk wordt gesteld eerder nog "een medewerker (operationele naam Henk den Hartog)" wordt genoemd waarmee zij slechts "daags daarna telefonisch een gesprek" had gevoerd.
  Iets doet mij denken dat beiden het verhaal zullen ontkennen, terecht of onterecht. Uiteraard gaf de vermeende "inmiddels gepensioneerde BVD medewerker" aan hier niets van te weten.
  Tegenstrijdigheden, tegenstrijdigheden. Een anonieme BVD medewerker met een operationele naam die je alleen telefonisch gesproken hebt en waar je 20 jaar later even bij gaat koffieleuten? Sorry, Jan Willem, dàt gaat er bij mij echt niet in.
  Dan nog het echtpaar Kwint. In de anonimiteit verzonken sinds die jaren, niet op internet actief -géén blogs, géén stukjes naar kranten, he-le-maal niets – totdat …. patsboem, een gescande verklaring die ietwat kinderlijk aandoet opduikt.
  Nu is het mijn beurt om te vragen: Wie heeft het echtpaar hiertoe aangezet? Wie heeft het epistel ingescand en op internet geplaatst? Wie heeft dit echtpaar uit de anonimiteit gesleurd op basis van een aantal herinneringen aan een gesprek wat misschien nooit heeft plaatsgevonden? Is dat de webmaster van de site Stop de Bezetting die banden onderhoudt met het regime in Iran? Of de SP daartoe aangezet door haar banden met Hamas en Hezboilla? Wie heeft jou overtuigd dit te plaatsen terwijl het toch zo afwijkt van de bronnen die je normaliter gebruikt?
  Waar voer jij of iemand anders ook maar één snippertje van bewijs aan om mijn aantijging van McCarthyism te ontkrachten? Je weet wel: "the political action of making accusations of disloyalty, subversion, or treason without proper regard for evidence. ".
  Beschuldigingen van disloyalty, subversion, or treason staan hier op jouw blog maar proper regard for evidence is wat hier ten énenmale mist, dunkt mij en ik zie jou ervoor aan dat je dat toe durft te geven. Ik zie eigenlijk niet zo goed hoe je dat kan ontkennen.

 7. @ Mike Bing
  Je lijkt te vergeten dat diezelfde politicus er als de kippen bij was om een aantal staatssecretarissen van allochtone herkomst een dubbele loyaliteit te verwijten en om hun aftreden te vragen. Dat diezelfde politicus dan deze agenda blijkt te hebben mag dan inderdaad wel eens in de openbaarheid gebracht worden. Als deze politicus druk is met zijn zwartmakerij van alles en iedereen die iets met de islam te maken heeft, dan mag je op zijn minst helderheid van zaken scheppen wat daarbij mogelijk onderliggende drijfveren zijn.
  McCarthyisme is een passende vergelijking: het is wat deze politicus doet met eenieder die niet onvoorwaardelijk de handel en wandel van de staat Israël steunt, met eenieder die niet probeert de multiculturele samenleving om zeep te helpen en met een eenieder die een politiek gedachtegoed heeft ter linkerzijde van het spectrum. Wat maakt nou dat dit alles wel mag maar we met betrekking tot de onderhavige politicus dit soort dingen niet mogen onderzoeken?
  @ JJvW
  Eind vorig jaar diende Wilders moties in de Kamer in om de Nederlandse ambassade te Tel Aviv te verplaatsen naar de echte hoofdstad Jerusalem en om te verklaren dat de bezetting van Judea en Samaria (sic!) helemaal niet in strijd is met het internationaal recht. Op diezelfde dag stemde hij tegen een motie om investeringen in clustermunitie te verbieden en de praktijken van een aantal CIA-gevangenissen aan de kaak te stellen. Dat mag natuurlijk in een democratie, maar als het zo zou zijn dat zijn agenda bepaald wordt door de belangen van Israël, dan wordt het natuurlijk een heel andere zaak.

 8. @Johanna
  Nee, dat vergeet ik zeker niet. Ik vond die betreffende motie ook redelijk schandalig. Je vergelijking gaat echter niet op. Hier waren feiten (de dubbele nationaliteit) die ge(of mis-)bruikt werden door Wilders om de loyaliteit van deze aankomende kamerleden aan de orde te stellen. Hoe verwerpelijk ook, dat is nog steeds iets anders als onbewezen veronderstellingen en verdachtmakingen.
  Eerder nog werd door de PvDA getwijfeld aan Khadija Arib op basis van haar banden met een Marokkaanse adviesraad. Balkenende heeft de nodige draaien moeten maken over dubbele nationaliteit in het verleden.
  In veel landen om ons heen is het uitgesloten dat mensen met een dubbele nationaliteit passief kiesrecht hebben.
  "mag je op zijn minst helderheid van zaken scheppen wat daarbij mogelijk onderliggende drijfveren zijn"
  Ik denk dat die drijfveren redelijk duidelijk zijn, Israel of zelfs de groot-Israel gedachte is bij Wilders de drijfveer aangezien hij een rotsvast geloof heeft dat Israel een frontstaat is tegen de radikale Islam.
  Redelijk paranoide, volslagen gek, gestoord, misleid – ik kan me in al die kwalificaties vinden als het om Wilders gaat, maar dat was hier niet het punt.
  Je hebt het en passant nog even over clustermunitie, CIA gevangenissen en Jeruzalem als vestigingsplaats van de ambassade. Ik zou alleen de laatste beschouwen als een direct belang van Israel. De andere twee lijken mij niet direct gelinkt of het zou moeten zijn dat Israel in het volgende rijtje thuishoort:
  US, Russia, China, India, Pakistan en Brazilie, maar ook dichter bij huis: Polen, Roemenie, Finland. Nu jij erover begint, zie ik pas dat géén één Arabisch land de conventie over clustermunitie heeft getekend – grappig.
  Je schrijft ook "Dat diezelfde politicus dan deze agenda blijkt te hebben mag dan inderdaad wel eens in de openbaarheid gebracht worden." maar er is nog helemaal niets gebleken. Jij gaat al uit van schuld waar niet eens een aanklacht of onderzoek is geweest.
  "Wat maakt nou dat dit alles wel mag maar we met betrekking tot de onderhavige politicus dit soort dingen niet mogen onderzoeken?"
  Hier maak je de fout dat jij lijkt te denken ik vind dat dit soort dingen niet onderzocht zouden mogen worden. Het tegenovergestelde is waar, dat moet zelfs, sterker nog – het lijkt erop dat dat in het verleden ook is gebeurd en dat daar niets opzienbarends is ontdekt.
  En daarmee zijn we weer terug bij af: het gebruik van een vaag briefje van een redelijk onbeduidend echtpaar dat een paar dagen vóór de verkiezingen breed wordt verspreid, geweigerd wordt door alle kranten en andere media in Nederland, mag niet worden gebruikt als vermeende feitenbasis voor een dergelijk circus.
  Wilders weg? Gráág zelfs, maar dan wel op de normale manier. Dit blijft onwelriekende riooljournalistiek.

 9. Wat ik zo kwalijk vind is het trieste gegeven dat GEERT WILDERS de zaak van het liberalisme schade toebrengt. Zijn keuze voor het Zionisme (lees: tribalisme) maakt van hem een splijtzam. Liberalen worden tegen elkaar opgezet.
  Erg verrassend is dat nou ook weer niet. Ik verbaas me er al jaren over dat mensen die zich ‘liberaal’ noemen niet bereid zijn voor elkaar op te komen…

 10. @Wim,
  Wat je citeert namens Wilders in je bericht van 19:21 duidt er slechts op dat de man het midden oosten beter kan lezen dan menig ander Nederlander.
  Overigens, de Palestijnse leiderschap verklaard het vrij openlijk en geeft het eerlijk toe. Wilders sluit blijkbaar zijn ogen daar niet voor. Anderen weer wel.
  P.s.
  Het gaat niet om een "terug gave" aangezien het nooit van de Palestijnen is geweest, maar om een ‘weg gave’.
  Wat Wilders en Israel betreft, ik wil niet onaardig klinken maar blijf hier om lachen. Wat voor reden on earth zou Israel hebben om een Nederlandse politicus in dienst te nemen? Wat voor invloed heeft Nederland en diens politiek op Israel? Meer dan een kwartje zou ik er niet in steken, no offense.
  Ik denk dan ook dat mensen die op Wilders gestemd hebben dat meerendeels doen vanwege zijn opvattingen betr. intern Nederland.
  In ieder geval, de gedachte dat Wilders voor Israel werkt is afkomstig van mensen die maar niet willen in zien dat er ook Nederlanders bestaan met andere ideeen dan waar zij mee opgegroeid zijn (Israel fout=> Palestijnen goed=> Israel helft weg geven=> vrede voor altijd). In hun ogen, vind de hele wereld hetzelfde als zij vinden. After all, het is door de VN al gezegd, en ook Obama bekijkt het zo. Dat is dan toch de hele wereld? Nu is iemand die het anders bekijkt een beetje te dichtbij voor deze mensen, en dat kan dan niet kloppen he’ :-)?

 11. Het zou me niet verbazen. Sowieso lijkt het erop dat Nederland al sinds minstens een jaar of acht doelwit is van een systematische desinformatie- en destabilisatiecampagne geïnitieerd door een door een heb- en oorlogszuchtige neoconservatieve internationale aangestuurd netwerk van zgn. denktanks en een hele reeks lokale opiniehandelaren als Leon de Winter, Afshin Ellian, Jaffe Vink, Ayaan Hirisi Ali, Paul Cliteur, Arend Jan Boekestijn, Andreas Kinneging, Joshua Livestro en Bart Jan Spruyt, met de Edmund Burke-stichting als springplank en de Leidse rechtenfaculteit als centrale spil.
  Het demoniseren van "de Islam" dient m.i. in dat kader geen enkel ander doel dan angst en verdeeldheid te zaaien onder de Nederlandse bevolking, moslims in de rol van zondebok te dwingen en de aandacht van de publieke opinie af te leiden van wat er wèrkelijk aan de hand is: een hevige strijd om de nog resterende fossiele brandstoffen en een poging om het gros van de wereldpopulatie te reduceren tot wil- en machteloze productie- en consumptieslaven.

 12. Mike Bing 18-06-2010 12:44
  = Je hebt het en passant nog even over clustermunitie, CIA gevangenissen en Jeruzalem als vestigingsplaats van de ambassade. Ik zou alleen de laatste beschouwen als een direct belang van Israel. De andere twee lijken mij niet direct gelinkt of het zou moeten zijn dat Israel in het volgende rijtje thuishoort:
  US, Russia, China, India, Pakistan en Brazilie, maar ook dichter bij huis: Polen, Roemenie, Finland. Nu jij erover begint, zie ik pas dat géén één Arabisch land de conventie over clustermunitie heeft getekend – grappig. =
  Waar ik het over heb is dat de PVV die motie over clustermunitie niet steunde, dat ondanks dat ruimschoots bekend is hoeveel schade die bommen aanrichten, met name onder kinderen. Er zijn inderdaad te veel landen die het verdrag nog niet geratificeerd hebben. Onder de landen die het verdrag wel ratificeerden bevinden zich Afghanistan, Irak en Libanon. Alle drie landen waar clustermunitie nog recent werd gebruikt. Ook Tunesië tekende het verdrag. Dat Israël daar geen direct belang bij heeft, is niet waar. Israël is juist een van de landen waarvan we weten dat het beschikt over clustermunitie én die munitie ook daadwerkelijk gebruikt, zoals nog recentelijk in Zuid-Libanon. Van de omringende Arabische landen weten we dat ze soms beschikken over – door Amerika geleverde – voorraden clustermunitie. En we weten ook dat ze die niet daadwerkelijk gebruiken. We weten ook dat bijvoorbeeld Jordanië participeerde in de Oslo-conferentie, waar een verklaring werd getekend om te komen tot een verdrag tegen clustermunitie. Dit niet om het niet-tekenen goed te praten, maar vooral ter nuancering van jouw reactie. Het is belangrijk dat alle landen dit verdrag ratificeren én bestaande voorraden clustermunitie vernietigen. Dit soort munitie is zeer foutgevoelig en leidt tot veel slachtoffers onder de burgerbevolking, met name onder kinderen.
  Verder ben ik het met je eens dat we niet zonder feiten moeten beschuldigen. Er zijn echter wel aanwijzingen voor de buitenlandse invloed op Wilders en daar is meer dan eens over gepubliceerd. Je kunt je afvragen of dat erg rampzalig is. Maar juist Wilders is iemand die buitenlandse invloeden op de Nederlandse politiek zegt te willen weren. Dan mag je hem ook tegen de zelfde meetlat aanhouden. Er ligt een verklaring van dit echtpaar, waarvan ik net zo min als jij het waarheidsgehalte kan beoordelen. De verklaring vraagt om een reactie van Wilders, lijkt mij.

 13. Aha! Dáár komen de komplot theorieen al weer om de hoek kijken. Redde wie zich redde kan, vrouwen en kinderen in de reddingsboten…
  Nederland al sinds minstens een jaar of acht doelwit van een systematische desinformatie- en destabilisatiecampagne geïnitieerd door een door een heb- en oorlogszuchtige neoconservatieve etc. etc. etc.
  Ja hoor! Tuurlijk! Nederland is de spil van Europa. Als wij éénmaal zijn ge destabiliseerd (hoe zou dat voelen?) valt héél Europa voor de, ahem, ja voor wie eigenlijk?
  Het wordt tijd om afscheid te nemen van dit draadje. Jan Willem, E.T., Johanna: bedankt voor de discussie.

 14. Mike Bing schrijft: "moeten wij geloven dat het echtpaar zich nog letterlijk kan herinneren wat er, onder het genot van meerdere drankjes, gezegd zou zijn.?"
  Dat lijkt me bijna onmogelijk, tenzij mevrouw daar meteen een aantekening van heeft gemaakt. En dat lijkt mij in dit geval heel waarschijnlijk.
  Mike Bing schrijft:Een anonieme BVD medewerker met een operationele naam die je alleen telefonisch gesproken hebt en waar je 20 jaar later even bij gaat koffieleuten? Sorry, Jan Willem, dàt gaat er bij mij echt niet in.
  Ik geef Bing gelijk: dit is een zwak punt in de verklaring. Hoe wisten ze wie er achter de "Jan den Hartog" van destijds schuil ging?
  Blijkbaar is ze dat gelukt. De AIVD heeft geen verklaring doen uitgaan waarin staat dat de Kwint’s hier onzin uitkramen. ( Of zwijgt de AIVD in dit soort situaties? )
  Je kunt ook zeggen dat deze rariteit de geloofwaardigheid vergroot: was het verhaal totaal verzonnen, dan zou men het mooier maken. Of helemaal niets over de AIVD schrijven.
  Door over de AIVD melding te spreken maakrt men zich kwetsbaar. Als je liegt doe doe je dat soort zaken niet.
  Verder: In de Volkskrant ( *)%3Ca%20href=’>www.volkskrant.nl/archief_grat… lezen we dat Wilders als kamerlid een assistent had ( Ellliott Wagschal) die direct van de israelische ambassade kwam.
  Bovendien bezocht wilders elke maand deze ambassade. Hij werd daarom zelfs destijds door de AIVD gevolgd.
  Als je dit voegt bij de opmerking van de hoge ambtenaar over de vele zeer gedetailleerde vragen omtrent het Midden Oosten, dan heb ik toch wel de Indruk dat het hier geen vragen betrof die uit zichzelf in Wilders’hoofd opborrelden, maar dat hety inderdaad vragen waren die in feite door israel werden gesteld.
  Een spion zou ik hem niet noemeen. Een nuttige handlaanger is echter niets te veeel gezegd, lijkt mij.
  (*) %3Ca%20href=’>www.volkskrant.nl/archief_grat…

 15. Quote
  "Geen deur in Israël blijft voor hem gesloten, stelt de PVV-leider. ‘Op het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken kwam ik in het strengst beveiligde deel – achter dikke deuren – en daar zat dan de Iran-desk, allemaal wetenschappers die kranten in het Farsi spelden’, beweert hij in De Pers."
  "Ook bij de Mossad, de geduchte geheime dienst van Israël, kan hij terecht. In 2004 meldt hij dat de Mossad de Nederlandse inlichtingendienst AIVD heeft gewaarschuwd dat terreurcellen in onder meer de Benelux over chemische wapens beschikken. Dat heeft hij vernomen tijdens gesprekken met hoge functionarissen in het Mossad-hoofdkwartier. De contacten van Wilders in Israël zijn zo goed dat de Nederlandse ambassade in Tel Aviv geen programma hoeft te maken als hij naar Israël komt, maar alleen de wapenvergunningen voor zijn lijfwachten moet regelen, aldus een welingelichte bron."http://vl.altermedia.info/de-nederlanden/geert-wilders-verliefd-op-israel_7462.html
  Komt nog bij dat Wilders van de AIVD een brief ontving waarin stond dat de nr5 op zijn lijst, Gidi Markuszower, informatie aan buitenlandse mogendheden heeft gegeven en dat hij contact zou hebben gehad met een buitenlandse inlichtingendienst. Het zou gaan om Israël en de Mossad.http://nos.nl/video/159159-wilders-over-aivdbrief-over-gidi-markuszower.html
  Uiteraard wist wilders hiervan

 16. nog een quote
  "Feit is wel dat Wilders als VVD-Kamerlid lange tijd een medewerker had die
  rechtstreeks afkomstig was van de Israëlische ambassade. Deze voormalige
  rechterhand, Elliott Wagschal, wil echter geen vragen beantwoorden over zijn
  werkzaamheden voor de parlementariër: ‘Ik praat niet over mijn vroegere baas’".

 17. oGeert Wilders een (s)Pion van Israel ? Waarschijnlijk wel.
  De signalen zijn te sterk en divers om te ontkennen. Hoewel we er liever niets van weten is Nederland een van die landen waar de staat Israel van oudsher uit achter de schermen een zeer dikke vinger in de politieke pap heeft.
  Dit neemt niet weg dat men "boodschappers van groot onrecht" ook kritisch tegen het licht mag houden. zo lijkt de plotselinge openheid 19 jaar na dato van de Haagse mevrouw Kwint de Roos vooral gedicteerd door de agenda van haar man de rechts extremistische vuurwapenfanaat Arnoud Kwint welke om zijn ideaalbeeld van een raszuiver Nederland eerder in de clinch kwam met partijen zoals de VVD en de LPF waar hij zelfs volgens ingewijde mede vanwege zijn antisemistische denkbeelden destijds de deur is gewezen.

 18. @Eduart
  Dank voor die informatie, it all makes sense now. Terug naar het onderwerp van dit blog "Is Geert Wilders een Israelische (s)pion?" (waarvan ik trouwens niet eerder gezien had dat die haakjes in het woord spion stonden)
  Spion vast niet. Pion impliceert een soort van willoze sturing en ondanks dat ik Wilders om het maar zachtjes te zeggen niet hoog heb zitten, lijkt hij mij niet een type waar je het woord "willoos" mee zou kunnen associeren.
  Kan het nu niemand door de strot dat deze man volledig overtuigd is van de juistheid van de Groot-Israel gedachte en naar zijn eigen overtuiging handelt? Hij handelt niet anders dan bijvoorbeeld een aantal Amerikaanse en Nederlandse evangelicals. Het staat buiten kijf dat ik dergelijke overtuigingen verwerpelijk vindt maar zoals keer op keer in dit blog wordt aangetoond mag men in Nederland verwerpelijke overtuigingen hebben.
  De Kwintjes lijken dus niet zo’n erg smakelijk verleden te hebben. Ik ga er van uit dat als JJWvW de achtergronden van GW onderzoekt, hij die gegevens over Arnoud Kwint ook vast wel wist? Kunnen we dan nu de vraag stellen "Heeft het echtpaar Kwint vanuit extreem-rechtse en racistische overtuiging met opzet doch onterecht GW willen zwartmaken? Is het Kwint-epistel volledig uit de extreem-rechtse duim gezoegen?"
  Mijn gok op de uitkomst van dat onderzoek? Tuurlijk deden ze dat en uiteraard is dat vodje papier de inkt niet waard.
  Wel lullig voor al die enthousiaste anti-zionisten die dachten een casus-belli gevonden te hebben.

 19. We horen plotsklaps niets meer over de familie Kwint? Van de aardbol verdwenen? We horen ook niets meer van de (groot)anti-zionistische lobby over het onderwerp…begraven en maar liever vergeten dat we het onderwerp zo hoog hebben opgespeeld?
  Valt me vies tegen eigenlijk, Jan-Willem, ik had je iets hoger ingeschat.

 20. @Mike Bing,
  Ik zet normaal gesproken geen ongefundeerde roddels op mijn blog.
  Deze verklaring van mw Kwint-Roos lijkt me te specifiek om slechts zwartmakerij te zijn.
  Dat Wilders intensieve banden met Israel en de zionistische Groot-Israel lobby heeft, staat buiten kijf.
  In hoeverre hij (ooit) als spion is ingelijfd, zal de geschiedenis uitwijzen.
  Ik volg http://www.google.nl/search?hl=nl&client=safari&rls=en&&sa=X&ei=8pY1TLGID4PgOKvV3LkE&ved=0CBQQBSgA&q=kwint-de+roos&spell=1 met grote interesse.

 21. @mike Bing,
  over dat van die motie tegen verbod op clustermunitie en CIA gevangenissenonderzoek.
  Ik zie wel degelijk een verband met hoe dat rijmt met zijn pro-Israel politiek .
  ook in Israel worden moslimslachtoffers en misdaden tegen moslims zo mogelijk niet verder onderzocht!
  Israel is het laatste land dat op zeer grote schaal clusterbommen wierp op Zuid-Libanon waardoor een groot deel absoluut niet meer bewoonbaar is vanwege de grote aantallen (honderdduizenden) clusterbommetjes die nog onontploft rondslingeren. Volgens de VN is het haast onmogelijk om die op te ruimen.
  De landen die tegen stemden zoals Irak en Afghanistan zijn marionettenregeringen van de VS, de grootste producent van dit tuig. Zelf hebben die landen nooit beschikt over dit soort massavernietigingswapens, wel zijn ze er slachtoffer van geworden.

 22. Wat nu nog het meest opvallend is:
  GW heeft geen in scherpe tegenstelling tot wat wij van hem gewend zijn nog geen enkel actie ondernomen om deze verklaring te bestrijden.
  De verklaring van beide extreem-rechtse Haagse echtelieden bevat echter informatie die gemakkelijk tot opstappen uit de NL politiek zouden leiden.
  Waarom volgt er nu geen reactie van de media, bijvoorbeeld een onderzoek, publicatie, uitnodiging van de Kwinten op de TV?
  Waarom blijven GW en zijn Kamp stil?
  Dit was toch een buitenkans om weer zieltjes te winnen bij het ontzenuwen van valse beschuldigingen?

 23. Het moge duidelijk zijn dat Geert Wilders een Sanayim (helper van de Mossad) is.
  In het overkoepelende plaatje waar Zionisme niets anders is dan het streven naar wereld dominatie met Jeruzalem als hoofdstad van de wereld, is Geert Wilders een belangrijke pion geworden.
  Het zou mij niets verbazen als het begin van een grootschalig Midden-Oosten conflict haar oorsprong gaat krijgen vanuit een Nederland waar Geert Wilders grote politieke invloed heeft of zal hebben.
  Ik ben het grotendeels eens met de standpunten van de PVV, maar we worden voor de gek gehouden door deze strawman. Wat betreft Wilders als toekomstig regerende partij:
  Buyer Beware.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s