De macht van de zionistische 'Israel lobby' over Bush en Congres

Olmert hoefde Bush slechts te bellen om deze aan Condoleezza Rice opdracht te doen geven om Amerika te laten onthouden bij de stemming voor een onmiddelijk staak-het-vuren in Gaza, in de VN Veiligheidsraad. Zal Obama zich aan de macht van deze ‘Israel lobby’ kunnen ontworstelen?

The US State Department fiercely denied claims made by Israeli Prime Minister Ehud Olmert about his influence over President George W. Bush, in an incident that has stirred up old debates about the role of the Israeli government and the so-called "Israel lobby" in formulating Middle East policy in Washington.

On Monday, Olmert claimed that he demanded and received an immediate conversation with President Bush, during which he convinced the president to overrule the wishes of US Secretary of State Condoleezza Rice and abstain from a United Nations resolution calling for an immediate ceasefire in Gaza…

According to Olmert, he called the White House upon hearing of the upcoming UN Security Council resolution. "I said, ‘Get me President Bush on the phone.’ They said he was in the middle of giving a speech in Philadelphia. I said I didn’t care: ‘I need to talk to him now.’ He got off the podium and spoke to me," Olmert said, according to multiple media reports.

As a result of his conversation with President Bush, Olmert claimed, the president called Rice and forced her to abstain from voting on the measure, which she herself had helped author.

"He gave an order to the secretary of state and she did not vote in favor of it — a resolution she cooked up, phrased, organized and maneuvered for. She was left pretty shamed and abstained on a resolution she arranged," Olmert said.

The Security Council resolution passed by a vote of 14 to 0, with the US the only abstention. ..

Olmert’s claims revive specter of "Israel Lobby" (Daniel Luban, The Electronic Intifada, 14 January 2009 )

Hoe zal president Obama’s Midden-Oosten beleid zijn? De keuze van een religieuze zionist met ook een Israelisch paspoort als chef-staf, doet Palestijnen/Arabieren huiveren. Voeg daarbij een zelf-verklaarde politieke zionist als vice-president, en de voorziene keus van Israel-lobbyist Dennis Ross als belangrijkste onderhandelaar, dan valt deze huiver goed te begrijpen.

Anderzijds ondersteunde Rahm Emanuel, als adviseur van president Clinton, loyaal diens streven naar een rechtmatige en rechtvaardige oplossing van ‘het’ Midden-Oosten conflict.

Zal het pacificeren van de zionistische (Pro-Groot)’Israel lobby’ tijdens de verkiezingsrace een – voor zijn overwinning noodzakelijke – taktiek van Obama blijken te zijn geweest waarvan hij nu gaat afwijken? Ik hoop van wel maar vrees van niet. Bovendien moet men zich afvragen of de tijd voor een rechtvaardige twee-staten oplossing niet inmiddels is verlopen.

Hoe zal president Obama’s Midden-Oosten beleid zijn?

‘Israel lobby’ op VK-site

19 thoughts on “De macht van de zionistische 'Israel lobby' over Bush en Congres

 1. Als de palestijnen vandaag besluiten dat de aarde plat is,hebben ze daarvoor morgen een meerderheid in de UN.
  Als Israel dat zou claimen zijn ze op hun zionistische pad bezig.
  Gelukkig zijn er nog landen en politici die e.e.a.op hun waarde kunnen inschatten en een standpunt kunnen innemen zonder dat ongegronde haat daaraan ten grondslag ligt.

 2. LS, ter informatie:
  ‘Party_Dog’ is een in Israel wonende Nederlander die zich sinds de Gaza-oorlog op deze site manifesteert ter verdediging van het zionistisch beleid van Israel.
  Dit is volstrekt zijn goed recht, maar het is jammer dat hij zijn hasbara (=uitleg) baseert op het simplistische en onjuiste idee dat critici van het beleid van Israel dit zijn vanwege ‘ongegronde haat’ jegens zijn land – quod non.
  Het is niet anti-Semitisme dat de critici drijft, maar het zionistisch beleid van opeenvolgende Israelische regeringen – nu culminerend in de toepassing van disproportioneel geweld in Gaza.
  Zie zijn eerste blog:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/241127

 3. Ik had het beicht ook gelezen in http://www.haaretz.com/hasen/spages/1055966.html. Het artikel eindigde met :
  The whole story would have ended well had Olmert behaved like a responsible adult and restrained his own impulses. Even his close associates admit that he would have done better to skip the public boasting about how he persuaded Bush to overrule Rice. Quite aside from the fact that this embarrassed the U.S. administration, Olmert’s associates understand all too well that this story merely provides fresh ammunition to those who claim the Jews are the ones who really control America.

 4. KENNEDY heeft altijd op voet van oorlog gestaan met zowel CIA als ‘het Pentagon’. Hij voelde zich gepasseerd, moest toezien hoe onder zijn verantwoordelijkheid daden werden gesteld die vanuit zijn morele opvattingen ronduit onverantwoordelijk waren. Kennelijk is hij zich nooit goed bewust geweest van de invloed van de TRUMAN-doctrine, die van Amerika in feite een soort schurkenstaat maakte…: een staat die, vanuit een soort superioriteitsbesef boven alle wetten staat.
  Het verbaast me dat zo weinig mensen zich bewust zijn van het feit dat in juni 1948 Amerika zichzelf distantieerde van het Internationale Recht…Reactie is geredigeerd

 5. @ van Waning,
  Ik begrijp heel goed dat tegengas al snel als hasbara wordt uitgelegd zonder daarbij enige uitleg verder te hoeven verstrekken.
  Maar wat is deze "hasbara" dan eigenlijk anders dan de anti israel hasbara die hier in een veelvoud geuit wordt?
  Ik neem voor het gemak het woord hasbara voor wat ik hier lees om verder geen knuppels in het bekende hok te gooien,maar ik krijg de indruk dat u zonder het woord zionisme u dag moeilijk door komen kunt.
  Inderdaad ben ik een in Israel wonende Hollander en kan dus iets beter als u de situatie overzien daar ik ,in tegenstelling tot u,niet gehinderd wordt door een voorkeur voor,of een antipatie tegen,wie dan ook in deze kwestie.
  Als de zaken op de schaal gaan tipt die inderdaad wat door naar deze zijde maar niet vanwegen de visie die u hier kenbaar maakt.
  In feite liggen onze wortels niet zover uiteen als we de meningen en opvattingen weg laten.
  Als we van dezelfde lichting waren geweest hadden we samen de " hondenwacht " gelopen op de Neptunes en het gebouw in orde gemaakt voor het Assaut….maar verder houden de overeenkomsten dan ook op.
  Mij weg zetten als slechts een ondersteuner van het zionistische beleid van deze regering slaat de plank niet mis,maar is niet eens in de buurt.
  Maar laat de feiten u er niet van weerhouden u kruistocht voort te zetten tegen het imperialistische zionistische beleid van deze regering[uw persoonlijke hasbara ] met de zelfde inzet als ik dat doe om er tegengas aan te geven.
  Een goed weekeinde.

 6. Dat Amerika absoluut niet alles doet wat Israël wil getuigd het afwijzen van de Israëlische plannen de nucleaire installaties van Iran te bombarderen. Berichten hierover beginnen nu ook in de pers binnen te sijpelen.
  Uit mijn informatiebronnen had ik begrepen dat dat ergens in 2007 zou gebeuren, maar Israel had dit plan afgelopen zomer. Jammer dat Amerika dit tegenhield, we hebben nu in de toekomst een groot probleem met de "Judenrein Palestina" gedachten en politiek van Iran, Hamas en Hezbollah.
  Kortom, de macht van de Joodse Lobby, ook op het Obama kamp, is niet absoluut en zeker niet alomtegenwoordig. Je zou kunnen spreken van parallelle belangen tussen Israël en Amerika -op gezette tijden dan.

 7. Dat de discussie over loayaliteit van "Nederlanders" met dubbele nationaliteit niet heeft geleid tot wijziging van de wet (gedwongen keuze van een nationaliteit) kot voornamelijk omdat men er niet van doordrongen was hoeveel "Nederlanders " tevens een Israelisch paspoort bezitten en een uitgesproken niet Nederlandse loyaliteit hebben.

 8. @Party_Dog,
  Hoewel ik in principe niet in discussie treed met anonieme opponenten, vind ik U een uitzondering vanwege het feit dat U als Hollander levend in Israel, enerzijds zegt geen zionist te zijn, maar anderzijds wel het zionistisch beleid van Israel verdedigt. Daarnaast
  blijken we een gezamenlijke Marine-achtergrond te hebben, hetgeen – normaal gesproken – een bijzondere band schept.
  (Als U blijft vasthouden aan Uw anonimiteit naar anderen, kunt U mij misschien Uw Marinenummer geven?).
  Uw these dat U, als in Israel wonende Hollander, beter als ik de situatie kan overzien omdat U, in tegenstelling tot mij, ‘niet gehinderd wordt door een voorkeur voor,of een antipatie tegen wie dan ook in deze kwestie’, verwerp ik.
  Zie: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/149257
  U leeft niet voor niets in Israel en ‘tipt’ deswege naar die zijde, terwijl ik generlei banden heb met Israel of Arabieren.
  Het is geen ‘persoonlijke kruistocht’ die mij drijft, maar grote bezorgdheid over een conflict die kan leiden tot WO III. Daarnaast vind ik in toenemende mate dat Israel de Palestijnen slecht bejegent.
  Ik ben benieuwd of U vanavond de speciale VARA TV-uitzending (o.l.v. Paul Witteman op NL 2) heeft gezien over ‘De schande van Gaza’ – en wat U daarvan vindt.
  Prettig weekend.
  @Ronald, zie:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/240617 enhttp://www.volkskrantblog.nl/bericht/231037

 9. Ik heb het VARA-programma gezien en werd daar niet optimistisch van omdat iedereen het er over eens bleek te zijn dat er alleen een positieve verandering kan optreden wanneer Amerika de traditionele rol van onafhankelijke verdediger van de vrijheid daadwerkelijk serieus gaat nemen.
  Een verdediger van de vrijheid noemt vrijheidstrijders natuurlijk nooit ‘terroristen’ en zal ook weigeren zichzelf te vereenzelvigen met een ideologie die macht boven recht blijft plaatsen zolang ‘de vijand’ (een zelfgeschapen beeld dat met de feiten vaak weinig te maken heeft) niet totaal vernietigd is.
  BERTUS HENDRIKS wees er op dat HAMAS al jaren geleden akkoord is gegaan met de stilzwijgende erkenning van Israel binnen de grenzen van 1967 (voor de juni-oorlog). Het feit dat Israel die houding als negatief ervaart wijst er volgens hem op dat de politieke leiding nog altijd streeft naar de vorming van een reservaat.
  Over Iran werd niet gesproken. In het verleden (met name onder de reformist Khatami) stelde Iran steeds dat de houding tegenover Israel wordt bepaald door het standpunt dat HAMAS inneemt. Vrede sluiten met HAMAS betekende dus automatisch vrede sluiten met Iran. Het standpunt van de huidige regering ken ik niet. Wel is zeker dat HAMAS en IRAN nooit akkoord zullen gaan met het afstaan van dat deel van Jeruzalem dat ze als hun eigendom zien. Of dat, zoals het standpunt van onze regering is, de mishandeling van miljoenen mensen rechtvaardigt betwijfel ik.

 10. Ehud Olmert Lafbek (zie mijn VK-blog "Exit Ehud Olmert Lafbek", [www.volkskrantblog.nl/bericht/224503]) is ongetwijfeld een psychopatisch geval. Eerst (direct na aankondiging van zijn vertrek) opbiechten dat hij het z’n hele politieke loopbaan lang fout heeft gedaan, om een paar weken later de tweede wrede oorlog uit zijn 3-jarig premierschap te avonturieren. De Libanon oorlog met veel schande verloren, de Gaza oorlog niet te winnen. En geen hond op de hele wereld die daar iets aan doet!

 11. @ van Waning,
  "….Uw these dat U, als in Israel wonende Hollander, beter als ik de situatie kan overzien omdat U, in tegenstelling tot mij, ‘niet gehinderd wordt door een voorkeur voor,of een antipatie tegen wie dan ook in deze kwestie’, verwerp ik….."
  Ik had eigenlijk niet anders verwacht,maar het is nu eenmaal zo dat ik terdegen beter geinformeerd ben dan u die,vanwegen zijn instelling,opzoek is naar berichtgeving die zijn stelling moeten onderbouwen.
  Ik daarintegen kijk hier alle mogelijke invalshoeken in , en dat zijn er van alle politiek stromingen,en maak dan pas een statement waar ik mee leven kan….en die staat dan ook los van emoties die ik eventueel zou kunnen hebben in deze.
  Mijn marine numer kan ik u niet in zijn geheel verstrekken…slechts 4 van de 5….24?93…wat het verkleint tot 10 mogelijkheden.
  Maar nogmaals,als we in de zelfde bak hadden gezeten hadden we later in de longroom wellicht van gedachte kunnen wisselen over een en ander.
  Mijn boten waren : de jager Drenthe , en het voormalige geleidewapen fregat de van Speyk [met de mortier kuil]
  En voorts natuurlijk een term op de klip.Reactie is geredigeerd

 12. @ van Waning,
  Ter afsluiting wilde ik van de gelegenheid gebruik maken u het volgende ter overweging mee te geven.
  Het feit dat ik in israel woon maakt mij per definitie niet :
  * Joods
  * Israelier
  * Zionist.
  * Automatisch aanhanger van welk regeringsbeleid dan ook.
  Net zo zeer dat u,als burger der staat der Nederlanden, per definitie achter uw [ huidige ] regeringsbeleid inzake Israel zal staan.
  Ik hoop hiermede al u nog komende reacties te kunnen schonen van verdere insinuaties in die richting.
  Nu,wat betreft uw niet aflatende stroom ,mijn inziens verkeerde,info inzake zionisme en de staat israel in deze.
  Uit al uw opmerkingen kan ik helaas niet aanders dan concluderen dat mijn these wel degelijk relevant is , en dat uw visie in deze derhalve decenia achter de feiten aan loopt.
  Ik geeft u dat inderdaad na de oprichting van deze staat zionisme inderdaad de drijfveer was in de strijd voor het naakte bestaan.
  Echter,deze ideologie is reeds lang uit het regerings beleid verwaterd maar blijft de strijd om het naakte bestaan in volle kracht aanwezig helaas , en on top of de agenda , gegeven bv de charter van de hamas die u kunt lezen op mijn blog.
  Als zionisme nog hoodfmoot zou zijn in de besluitvorming van welke regering dan ook zouden de Sinai en de gaza nog steeds onder beheer van israel zijn,er geen vrede met Egypte en Jordanie zijn,en er zouden geen onderhandelingen opgestart zijn met staatvijand nummer 1.
  Dat dit proces een lange, en zoals nu weer helaas heel tragisch is, moge duidelijk zijn.
  En dat er krachten in de regio bezig zijn om dat proces,waarvoor zij geen ijzer in het vuur kunnen hebben vanwegen hun ideologie,die dit proces willen ondermijnen is dagelijks te zien op tv helaas.
  Men blijft hier comitted voor dat proces met de PA omdat er geen andere weg is dan vooruit.
  En omdat de wereld druk bezig is met israel te verdoemen tikt de klok in iran stevig door.
  En daar mijn beste,zou ik me in Holland erg veel zorgen over maken..meer als uw intensieve campagne tegen het reeds op een oor na dood zijnde zionisme.Reactie is geredigeerd

 13. @ Dhr.Rolf,
  Een weloverwogen inhoudelijke reactie.
  Het is dat ik,in principe,respect heb voor uw leeftijd en voor het feit dat ik hier te gast ben…laten we het daarop houden.Reactie is geredigeerd

 14. Party_Dog,
  (1) Als U, in Israel wonende Hollander en fervent verdediger van het
  huidig (zionistisch) beleid van Israel, geen J/jood, zionist, Israelier of automatische verdediger bent van welk Israelisch regeringsbeleid dan ook, wat bent U dan wel?
  (2) Het verwijzen naar het handvest van Hamas is net zo weinig zinvol als het verwijzen naar het Beginselprogramma van Likoed, waarin staat dat zelfs de Oostoever van de Jordaan behoort aan ‘het Land Israel’.

 15. @ van waning,
  Ik dacht dat wat ik u schreef niets aan duidelijkheid te wensen over liet.
  Net als u,ben ik niet in principe altijd eens met acties ondernomen door een regering.
  Nogmaals…en kijkt u naar de demografie van de allochtonen in Holland…als ik u denkwijze even doortrek kan u dus in elk vakje stoppen…dat doe ik niet omdat ik niet zo denk.
  U schijnbaar wel daar u steeds blijft terug komen dat het,volgens u dan,onmogelijk is om hier te wonen,niet joods te zijn,geen zionist,of blinde aanhanger van het regerings beleid.
  Beetje kortzichtig is het wel…niet?
  Maar het is mij meer dan duidelijk dat geen argument u van uw vooringenomen standpunt af kan halen.
  Het verwijzen naar het handvest van deze terreur groep is in zoverre van belang daar het de basis van alle problemen is in deze regio…dat u de zionisten de schuld geeft maakt u meer dan kenbaar…maar dat wil nog niet zeggen dat u daarmee ook gelijk heeft…met u zelf ongetwijfeld,en de trouwe volgelingen,maar wij hier in the real world leven even iets anders dan de Guardian u verteld.
  Wat ik dan wel ben?….gewoon,een Nederlander wonende in Israel die een leven leid als een Hollander in Israel…met alles erop en eraan..
  U wil/kan dat niet inzien schijnbaar.
  Als je een Israelier hier vraagt wat hij weet van Amsterdam krijgen wij Hollanders een antwoord met slechts 4 woorden : coffee shop – rose buurt.
  Als men u vraagt wat een Hollander in Israel is komt uw denkwijze overeen met die van een Israelier.
  Het zij zoReactie is geredigeerd

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s