Geert Wilders' anti-islamisme gebaseerd op 'Groot Israel' zionisme en populistische xenofobie

Cruciale vragen die bij het Wilders-debat nog niet echt aan de orde zijn gekomen:
 
– hoe is Wilders aan zijn steeds radicaler anti-islam houding gekomen?
– hoe verhoudt zich zijn streven naar de-islamisering in zionistisch Groot Israel tot die in Nederland?
– en wie betaalt Geert Wilders eigenlijk?

In het portret dat in NRC Handelsblad van 29&30 maart 2008 van hem is geschetst (‘Liberaal jihadist: hoe Geert Wilders Geert Wilders werd’, door Herman Staal en Derk Stokmans), staat:

Nieuw is zijn belangstelling voor de islam niet. Als puber woonde hij een jaar in Israel, en werkte er in een kiboets. Maar hij bezocht ook andere landen in het Midden-Oosten, zoals Syrie, Egypte en iran. Zijn ervaringen daar versterkten zijn belangstelling voor de politieke situatie in het gebied, die Wilders vooral als een religieuze strijd duidt.

De moslimlanden fascineerden hem, maar maar op Israel werd hij verliefd. Hij bezocht het land meer dan veertig keer, zegt hij zelf. Het leverde hem vriendschappen en contacten op, waar hij in zijn VVD-tijd veel gebruik van maakte. Met de Israelische ambassade in Nederland had hij in zijn VVD-tijd, tot 2004, een warme band. De ambassade hielp hem altijd met de voorbereidingen van debatten of Kamervragen over het Israelisch-Palestijns conflict. Wilders verklaarde zelfs een keer informatie te hebben van de inlichtingendienst Mossad over terreurcellen in de Benelux die chemische wapens zouden hebben. Wilders is "een vriend van Israel", zei de persattache van de ambassade in Den Haag vorige week nog..’.

In het NRC Handelsblad portret staat verder beschreven hoe Wilder’s ‘verslaving aan media-aandacht’ leidde tot zijn breuk met de VVD-fractie en het oprichten van een eigen partij waarin hij zijn gang kan gaan.

Het artikel besluit met de uitspraak van SP-leider Jan Marijnissen dat Wilder’s standpunten oppervlakkig en opportunistisch zijn:"Er zit nauwelijks ideologie achter en hij mist filosofische verdieping".

Volgens VVD’er Robin Linschoten is de onverzoenlijke anti-islamkoers die Wilders heeft ingeslagen niet gevoed door overtuiging: "Hier zit geen ideologie achter. Sterker: Geert kennende weet ik zeker dat dit helemaal niet zijn eigen standpunt is. Hij wil via rabiate standpunten groot en machtig worden. Dit komt helemaal niet in de buurt van zijn eigen opvatting. Als je zo slim bent als hij, dan kan je niet zulke domme opvattingen hebben".

Conclusie: Geert Wilders is een zionist die streeft naar een moslim-vrij Groot Israel en die nationaal handig inspeelt op vreemdelingenangst&-haat jegens moslims, teneinde zijn politieke machtsbasis te vestigen.

‘Wie zijn de Amerikaanse vrienden van Geert Wilders?’ – ‘EenVandaag’ (TROS/AVRO) en NRC H (blog van 10.9.10)

Bij nader bekijken van deze EenVandaag uitzending op 8 september, herzie ik mijn aanvankelijke kritiek erop als zou het te slap en eenzijdig zijn. Integendeel, de uitzending laat voor- en tegenstanders aan het woord en is verhelderend voor wie zich nog niet in dit onderwerp heeft verdiept.

Het enige, maar wel cruciale, aspect dat onbesproken blijft, is de de combinatie van de islamfobie en het pro-Groot Israel zionisme van Wilders’ vrienden. 

 

Wat dat betreft is het artikel van correspondent Tom-Jan Meeuws ‘De Deense coup op Ground Zero’ in NRC H van 10 september, completer…

 

Is Geert Wilders een Israelische (s)pion?

‘Is Geert Wilders een spion?, zo luidde de kop van een artikel van Emile Fallaux op 15 mei 2007 in ‘Vrij Nederland’. Het is een intrigerende vraag die actueel is nu de PVV mogelijk

deel gaat uitmaken van het kabinet. Daarnaast speelt een recentelijk openbaar gemaakte verklaring van het echtpaar Kwint-de Roos waarin het stelt dat Wilders eind 1991 mevrouw

Kwint-de Roos vertelde dat hij als spion was gerecruteerd door de Israelische inlichtingendienst

en dat hij ook een Israelisch paspoort bezat.

 

Dat Wilders een pion is van de Israelische regering, is al lang duidelijk. Hij komt rond uit voor zijn revisionistisch (‘Groot-Israel’) Zionisme en de PVV heeft in haar verkiezingsprogrammastaan:

 

Israël is een weergaloos succes. Geboren in het donkerste moment van de twintigste eeuw en uitgegroeid tot een centrum van technologische vooruitgang. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten, de thuisbasis van het Joodse volk na tweeduizend jaar ballingschap en het land dat als geen ander de klappen van de jihad opvangt. Israël vecht voor ons. Als Jeruzalem valt, dan zijn Athene en Rome aan de beurt. Daarom is Israël het centrale front in de verdediging van het Westen.

Daarom moeten we alles op alles zetten om het offensief van de linksen en de mohammedanen om Israël te vernietigen te stoppen. Nederland en de EU dienen onmiddellijk op te houden met eisen dat Israël zichzelf met het doen van territoriale concessies veroordeelt tot onverdedigbare grenzen. Land voor vrede heeft geen zin. Het is geen territoriaal maar een ideologisch conflict, een conflict tussen de rede van het vrije Westen en het barbarisme van de islamitische ideologie. (blz 41) en

 

 Strijd tegen islam moet het kernpunt van ons buitenlands beleid worden

 Banden met frontlijnstaten van de islam die in het defensief zitten aanhalen

 Staak alle subsidies aan de anti-Israël-industrie, zoals ICCO, OxfamNovib etc.                                                              •Sinds 1946 bestaat er een onafhankelijke Palestijnse staat, daarom noemt de Nederlandse regering ‘Jordanië’    voortaan gewoon ‘Palestina’ 

 Onze ambassade moet verhuizen naar de hoofdstad van Israël: Jeruzalem (blz 43)

 

Zolang in onze Grondwet staat dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert (Art.90), mag revisionistische ‘Groot-Israel’ Zionist Geert Wilders geen deel uitmaken van enig kabinet. 

Laat dat duidelijk zijn bij de onderhandelingen over een coalitie.

 

Het nastreven van een Groot-Israel waar geen plaats is voor een soeverein Palestina met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, is strijdig met alle VN/VR-resoluties terzake. 

WILDERS, PROFEET VAN DE ANGST (ZEMBLA, 25 APRIL 2010)

Terwijl de integratieproblemen van moslims in Nederland juist afnemen radicaliseert Geert Wilders steeds verder in zijn uitspraken over de islam. Zijn donkere angstfantasieën over de oprukkende islam en zijn dromen over oorlog en deportatie slaan bij veel burgers aan. Hoe onrealistisch ze ook zijn, ze leiden tot een klimaat waarin mensen elkaar op straat naar het leven gaan staan. Weinigen durven zich daar over uit te laten, want Wilders heeft het land in de greep van de angst.

Volgens opiniepeilingen zal de PVV van Geert Wilders tijdens de verkiezingen van 9 juni een flinke zetelwinst boeken. Wilders dankt zijn populariteit vooral aan zijn uitspraken over de islam. Zijn donkere angstfantasieën over de oprukkende islam en zijn dromen over oorlog en deportatie slaan bij veel burgers aan. 

In ZEMBLA analyseren deskundigen zijn uitspraken en concluderen dat wat Wilders feitelijk zegt over de islam en moslims niet klopt. Tegelijkertijd uiten zij hun zorgen en waarschuwen voor de effecten van Wilders’ retoriek. 
Wilders is bezig met een internationale opmars en tijdens zijn toespraken in het buitenland laat hij zich uit in bewoordingen die ronduit oorlogszuchtig zijn..

Revisionistische ‘Groot-Israel’ Zionist Geert Wilders mag niet regeren

Zolang in onze Grondwet staat dat Nederland een internationale rechtsorde nastreeft, mag revisionistische ‘Groot-Israel’ zionist Geert Wilders geen deel uitmaken van enig kabinet. 

Laat dat duidelijk zijn bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het nastreven van 

een Groot-Israel waar geen plaats is voor een soeverein Palestina met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, is strijdig met alle VN/VR-resoluties terzake. 

 

Wilders flirt met joden, maar welke?

De PVV wordt gevoed door ultrarechtse Amerikaanse en Israelische campagnevoerders 


Maarten Jan Hijmans in De Brug van maart 2010


De partij van Wilders kan bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer zomaar de grootste partij worden en er kan een situatie ontstaan waarbij in Nederland zonder Wilders geen regering valt te vormen. Voor veel mensen een schrikbeeld, anderen hebben daar geen moeite mee. Er is een – naar het schijnt – niet te verwaarlozen aantal Nederlandse, Israelische en Amerikaanse joden dat met Wilders dweept en hem financieel steunt. Wie zijn dat? Dat analyseert Maarten Jan Hijmans hieronder. In de marge van zijn stuk de standpunten van de vier sprekers op 16 februari in De Balie over ‘De joodse flirt van Geert Wilders, een discussieavond over filosemitisme en islamo­ fobie georganiseerd door het Menasseh ben Israel Instituut.

Wilders en Israël (Wikipedia)

..In juni 2009 zei Wilders in gesprek met de Israëlische krant Haaretz dat Israël de "voorhoede" van het Westenis en in die hoedanigheid de eerste verdedigingsgordel van Europa tegen de oprukkende "islamiseringsgolf". Helaas, aldus Wilders, beseft Europa dit niet en blijft de EU "eenzijdig tegen Israël". In het interview liet Wilders ook zijn licht schijnen over de Caïrospeech van Obama, de tweestatenoplossing en de (eveneens) omstreden Israëlische minister Avigdor Lieberman van Jisrael Beeténoe. In het interview met Haaretz zegt Wilders "geschokt" te zijn over de uitspraken van Barack Obama in Caïro, waarin een lans werd gebroken voor een toenadering van het Westen tot de Oriënt. Wilders: "Israël, dat tot dusver op de steun van de VS kon rekenen zelfs wanneer die niet van Europa kwam, gaat moeilijker tijden tegemoet".[199] Op 11 november 2009 voert Wilders met Lieberman overleg om de banden tussen beide partijen te verstevigen.[200]
Geert Wilders verklaarde op 8 mei 2008 – naar aanleiding van nieuwe mediaberichten over vrede tussen Israël en de Palestijnen – geheel achter de opvattingen van het revisionistisch zionisme te staan: :"Ze’ev Jabotinsky, tegenstander van Ben-Goerion, had gelijk".[201] Naast sympathisant van Jabotinsky en tegenstander van het gedeeltelijk teruggeven van land aan de Palestijnen voor een onafhankelijke staat Palestina, verklaarde Wilders nogmaals, dat de westerse vrije volken „diepe dankbaarheid” tegenover Israël zouden moeten tonen.[202]..

NOOIT VERGETEN: Geert Wilders’ anti-islamisme ook gebaseerd op filo-semitisme

Giften voor proces-Wilders uit VS gaan naar partijkas                         (de Volkskrant, 19 juni 2009)

..Wilders reisde dit jaar geregeld naar de VS waar hij populair is in de anti-jihad-beweging vanwege zijn strijd tegen de islamisering en voor de vrije meningsuiting. De PVV-leider moet daar minstens 100 duizend dollar hebben opgehaald, aldus Daniël Pipes, directeur van de Amerikaanse denktank Middle East Forum. Pipes, betrokken bij Wilders’ fondsenwerving, wil geen precieze bedragen noemen. ‘We hebben het over een getal van zes cijfers, tussen een ton en een miljoen dollar’.

Pipes richtte in 2007 het Legal Project (LP) op om researchers, journalisten en auteurs te steunen die worden geconfronteerd met rechtszaken omdat ze kritisch berichten over de islam. Burgers hebben onvoldoende in de gaten dat radicale moslims steeds vaker ‘jihad by court’ voeren, zegt LP-directeur Brooke Goldstein. De rechtszaak tegen Wilders wordt volgens haar een ‘lakmoesproef voor Europa’, of er ‘werkelijk vrijheid van meningsuiting bestaat of dat het steeds meer opschuift naar landen als Saoedi-Arabië en Iran’…

De buitenlandse financiering van Wilders (VKblog Maria Trepp)

NOOIT VERGETEN: Geert Wilders’ anti-islamisme ook gebaseerd op filo-semitisme

OM moet Wilders alsnog vervolgen (Forum voor Democratische Ontwikkeling / NRC Handelsblad)

De Israël-connectie van Geert Wilders (Vrij Nederland)

Geert Wilders’ ‘Fitna’ blijkt gebaseerd op de twee jaar eerder uitgebrachte film ‘Obsession’. Wie zijn de makers van die Israëlische film?

De zionistische (pro-Groot-) ‘Israel lobby’ in Nederland: een noodzakelijke inventarisatie

Parlementair onderzoek naar ‘leugens’ nodig (Opinie de Volkskrant, 03.04.08)

..Toch is het vreemd dat een belangrijke vraag aan Geert Wilders vrijwel nooit wordt gesteld: wie betaalt hem? Hijzelf weigert bij mijn weten openheid van zaken te geven over zijn financiers. Dat recht heeft hij, de PVV is een beweging met maar twee leden: Wilders zelf en de stichting waarvan Wilders enig bestuurder is. Er is een wet in de maak die het mogelijk maakt ook bewegingen als die van Wilders en Verdonk te subsidiëren, maar de kans dat Wilders die subsidie accepteert lijkt me klein, omdat hij dan ook opening van zaken moet geven over zijn buitenlandse geldschieters.
Dat die deels uit Amerika komen en behoren tot ultraconservatieve groepen, lijkt evident. Vooral tijdens zijn inzamelingsreizen in Amerika hamert Wilders er steeds op dat voor hem de islam geen geloof is, maar een fascistoïde ideologie, die te vuur en te zwaar bestreden moet worden… 

Bijval Femke Halsema: Wie betalen Wilders? (Vrij Nederland)

Fractieleider Femke Halsema van Groenlinks wil een wetsvoorstel indienen om de partijfinanciering transparanter te maken. Zo wil ze Geert Wilders dwingen openbaar te maken van wie hij zijn geld krijgt.

DOSSIER WILDERS (VRIJ NEDERLAND)
Wordt Geert Wilders’ PVV bij de volgende verkiezingen de grootste partij? In dit dossier alle reportages, interviews en opiniestukken die eerder [in VN] over Wilders en de PVV verschenen.

Wie betaalt Geert Wilders? (column Bas Heijne in NRC H, 31.10.09)

..But Kaminski and Roberts Zile, of the Waffen-SS supporting Latvian Freedom and Fatherland Party, are not the exceptions. Dutch far-right anti-Islam politician and Member of Parliament Geert Wilders is another figure who combines virulent racism with Zionism. As reported in the Israeli daily Haaretz on 18 June, Wilders claimed that "Israel is only the first line of defense for the West. Now it’s Israel but we are next. That’s why beyond solidarity, it is in Europe’s interest to stand by Israel."

Wilders is facing criminal charges for inciting hate by comparing the Quran to Adolf Hitler’s Mein Kampf. After winning five seats in June parliamentary elections, Wilders’s Party of Freedom is now the second largest political party in the country. Wilders has also found common cause with the right-wing openly racist political party of Israeli Foreign Minister Avigdor Lieberman. Of Lieberman’s Yisrael Beiteinu party, Wilders explained that "’Our parties may not be identical, but there are certainly more similarities than dissimilarities, and I am proud of that,’" (Haaretz, 18 June 2009). He added that "’Lieberman’s an intelligent, strong and clever politician and I understand why his party grew in popularity.’"

Israel’s anti-Semitic friends Tony Greenstein, The Electronic Intifada, 3 November 2009 

Who is the most important European alive today? I nominate the Dutch politician Geert Wilders. I do so because he is best placed to deal with the Islamic challenge facing the continent. He has the potential to emerge as a world-historical figure


The PVV is libertarian and mainstream conservative, without roots in neo-Fascism, nativism, conspiricism, antisemitism, or other forms of extremism. (Wilders publicly emulates Ronald Reagan.) Indicative of this moderation is Wilders’s long-standing affection for Israel that includes two years’ residence in the Jewish state, dozens of visits, and his advocating the transfer of the Dutch embassy to Jerusalem


Although I disagree with Wilders about Islam (I respect the religion but fight Islamists with all I have), we stand shoulder-to-shoulder against the lawsuit. I reject the criminalization of political differences, particularly attempts to thwart a grassroots political movement via the courts. Accordingly, the Middle East Forum’s Legal Project has worked on Wilders’s behalf, raising substantial funds for his defense and helping in other ways. We do so convinced of the paramount importance of talking freely in public during time of war about the nature of the enemy.

Ironically, were Wilders fined or jailed, it would probably improve his chances to become prime minister. But principle outweighs political tactics here. He represents all Westerners who cherish their civilization. The outcome of his trial and his freedom to speak have implications for us all.

Why I Stand with Geert Wilders (Daniel Pipes in National Review Online, January 10, 2010)

An outspoken proponent of the notion that "Islamists" pose an existential threat to western civilization, Daniel Pipes is founder and head of the Middle East Forum, a Philadelphia-based think tank that purports "to define and promote American interests in the Middle East."[1] Pipes, who is also a recognized Arabic expert and son of the well known anti-Soviet crusader Richard Pipes, frequently lambastes Arab politics, urges a broad "war on terror" aimed at challenging Mideast regimes from Syria to Iran, and pushes a Likud Party line on Israeli regional relations.

Pipes has backed numerous high-profile neoconservative and Likud-aligned initiatives…

Pipes confirmed for many his Islamophobic tendencies in a January 2010 National Review article in which he lauded the controversial rightwing Dutch politician Geert Wilders, who is best known for calling Mohammed a "devil" and demanding that Muslims "tear out half of the Koran if they wish to stay in the Netherlands." Calling Wilders "a charismatic, savvy, principled, and outspoken leader who has rapidly become the most dynamic political force in the Netherlands," Pipes used his article to decry a lawsuit charging Wilders with hate speech and incitement to hatred, saying that he stands "shoulder-to-shoulder [with Wilders] against the lawsuit" and that he "reject[s] the criminalization of political differences."[3]..

Daniel Pipes (RightWeb Profile, February 2, 2010)

About the Legal Project (van de zionistische Middle East Forum)

 

The Legal Project works in four distinct ways to counter the Islamist threat

1) Fundraising for an Escrow account to supplement the court costs and litigation fees for victims of Islamist lawfare – all funds raised go directly to lawfare victims, 
2) Arranging for pro bono and reduced rate counsel for victims of Islamist lawfare,
3) Maintaining an international network of attorneys dedicated to working pro bono in the defense of free speech and,
4) Raising awareness about the issue. Efforts include briefings by legal experts on how to avoid libelous statements, and consultations with libel lawyers before publishing on certain topics.

Geert Wilders | Article Category (The Legal Project) – met engels-talige artikelen over GW

Daniel Pipes doesn’t agree with Dutch politician Geert Wilders’ view that the Koran should be banned. But he does believe Wilders should be able to publicly present that view. That’s why the Middle East Forum’s Legal Project is helping Wilders raise money for his legal defense and sponsored his appearance Wednesday evening at Ahavath Torah Congregation in a Boston suburb.

Sponsoring Geert (By Eric Fingerhut, Capital J – Jewish & Israel News) · February 25, 2009

 
Zionist Organization of America (ZOA) : Support Of Dutch Parliamentarian Geert Wilders For His Right To Free Speech

ZOA: Support the Right of Jews to live anywhere in their historic homeland of Eretz Israel including Judea, Samaria and Jerusalem as the eternal, undivided capital of Israel.

Petition For Jewish Rights In Jerusalem
And Judea & Samaria (ZOA)

Dutch Foe of Islam Goes to Washington

(The RightWeb)

The fiercely anti-Islam Dutch MP Geert Wilders traveled through the United States recently on a highly publicized trip to meet with politicians, promote his controversial film Fitna, and raise money for his legal defense back home. 

Although Wilders’ stated goal was to campaign for free speech, his trip was sponsored and promoted by an unlikely coalition of groups united primarily by hostility towards Islam. His backers included neoconservatives and a right-wing Jewish group on the one hand and figures with ties to the European far Right on the other…


Geert Wilders=Zionist

 

Geert Wilders meets an Israeli kindred spirit (Guus Valk/NRC H)

 

Geert Wilders’ Islamophobic Farce (Ali Etaraz/Huffington Post)

Parlementair onderzoek naar ‘leugens’ nodig

Verliefd op Israël (de Volkskrant)

PORTRET, Door Theo Koelé en Michiel Kruijt op 10 april ’07, 00:00, bijgewerkt 15 januari ’09, 18:53
Geert Wilders hakte vorige maand hard in op zijn PvdA-collega Khadija Arib vanwege haar vermeende ‘dubbele loyaliteit’. Maar ook met een enkel paspoort kun je opkomen voor de belangen van een ander land.
Het begin van zijn liefde voor Israël is een verhaal dat Geert Wilders graag deelt. Op 18-jarige leeftijd had hij een baantje in een augurkenfabriek net over de grens in Duitsland om een reis naar Australië of Israël te kunnen maken, ‘omdat je ook nog moet kunnen werken voor je geld en dat kon in die twee landen’…

Geert Wilders voor Florida Security Council

Wat Wilders wil (1) – Verkiezingspamflet 25.8.06

(met dank aan VK-medeblogger Karel Hille alias ‘Me, myself and I’)

o.a.: – Verbod op buitenlandse financiering of buitenlandse bestuurlijke invloed moskeeën

Er moet een verbod komen op de buitenlandse financiering van onze politieke partijen! 

en verder ook onder IV. Immigratiestop / Integratie:  – Afschaffen dubbele nationaliteit

De dubbele loyaliteit aan Zionistisch Israel en Nederland is veel kwalijker en gevaarlijker!

en:

Steun voor strijd tegen internationaal terrorisme zoals Al-Qaida, Hezbollah en Hamas

Toppunt van Zionistische propaganda om de nationalistische verzetsbewegingen Hezbollah en Hamas onder ‘internationaal terrorisme te rangschikken!

Verkiezingspamflet PVVG11996

1966eert Wilders = Zionist, NWO Shill

Waarom de PVV een extreem rechtse partij is (VKblog Arnold Kemp)

 

Anne Frank Stichting: Wilders extreem-rechts (NOS Nieuws, 18.11.09)

PVV overgenomen door pro-Israel lobby (Ratna Pelle/Israel & Palestijnen Nieuws Blog)


..Juist Joden zouden niet op de lijst van de PVV moeten gaan staan, maar helaas zijn ze niet allemaal slim genoeg om dat te snappen. Juist Joden zouden van de geschiedenis moeten hebben geleerd en mogen niet op lijsten van rechtse en populistische partijen staan, mogen geen idiote standpunten uitdragen en niet egoïstisch, wreed of agressief zijn. Dat niet-Joden dat soort dingen allemaal doen sinds de wereld bestaat is tot daar aan toe, daar zijn we inmiddels wel aan gewend, maar Jóden, die moeten zich daar niet mee inlaten. Maar zo’n standpunt mag je natuurlijk niet antisemitisch noemen, want Abu Pessoptimist (Maarten Jan Hijmans) heeft zelf Joodse wortels en bedoelt het uiteraard alleen maar goed.

Wat mij betreft was niemand op de lijst van de PVV gaan staan, maar ik zie geen reden waarom het erger is dat een Jood erop is gaan staan dan iemand anders. De PVV heeft aan racisme grenzende standpunten (Ik vindt islamofobie, hoewel ook verwerpelijk, toch niet hetzelfde, omdat het zich tegen een religie en eigenlijk een ideologie richt en niet tegen ras of huidskleur. De uitspraken van Wilders over mensen van Marokkaanse komaf zijn soms wel racistisch getint net als voorstellen om Marokkaanse rotjongeren maar in de knieën te schieten.), maar om daarom iedereen die op de lijst staat een racist te noemen is wel erg ‘grote stappen, snel thuis’. De PVV is ook niet het meest racistisch sinds de NSB. De CentrumPartij en CentrumDemocraten waren minstens zo erg, en hadden het bovendien over alle ‘buitenlanders’, terwijl het Wilders vooral om de islam te doen is. Als Markuszower zich racistisch heeft uitgelaten, dan citeer de betreffende uitspraak, maar nu blijft het bij een onbewezen aantijging, en wel een zware. Ook ik ben door de anti-Israël lobby wel voor racist uitgemaakt, dus dat woord lijkt bij bepaalde mensen vooral een synoniem voor: ‘ik ben het daar heel erg mee oneens’…

 

Op 17 maart 2008 plaatste Harry Winter, mede namens

Stichting de initiatieven en Een Ander Joods Geluid de

volgende advertentie in de Volkskrant:

"Als Wilders hetzelfde over Joden (en het Oude Testement) gezegd zou hebben als wat hij nu over

Moslims (en de Koran) uitkraamt, dan was hij allang afgeserveerd en veroordeeld wegens antoisemitisme"

 

Man opgepakt vanwege folder met uitspraken Wilders maar waarin de woorden "moslim" en "islam" veranderd waren in de woorden "Jood" en "Jodendom"

 

..Als bron voor de uitspraken van Wilders had de man de website WatWilWilders.nl gebruikt. Daarop zijn alle omstreden uitspraken van PVV-Kamerleden verzameld. De antiracisme organisatie Nederland Bekent Kleur hoopt dat de arrestatie van de man nu ook aanleiding is voor politie en Justitie om Geert Wilders en andere PVV-ers, die dezelfde uitspraken hebben gedaan, aan te houden en over te brengen naar het politiebureau voor verhoor…

 

 

Advertenties

6 thoughts on “Geert Wilders' anti-islamisme gebaseerd op 'Groot Israel' zionisme en populistische xenofobie

 1. Was inderdaad weer even vergeten dat Wilders een groot Israël-vriend was en waarschijnlijk nog is. Dus inderdaad niet onwaarschijnlijk dat hij ook nog steeds "een zionist (is) die streeft naar een moslim-vrij Groot Israel".

 2. De achterban van Wilders, de mensen die hem hebben hebben maakt ( Bolkestein, Ellian, de Burke Stichting- hierover helaas te weinig in het genoemde artikel) zijn ook helemaal en ongenuanceerd pro-Israel.
  Ik zal daarover een hoofdstuk schrijven in mijn Burke-documentatie.
  Belangrijk voor de politieke houding pro-Israel en anti-islam is ook het denken van Bernard Lewis , die van de rechtsbuiten-heren op handen wordt gedragen.
  In een interview in het boek van Manfred Gerstenfeld ‘European-Israeli Relations: between Confusion and Change?’ echoot Bolkestein direct de mening van Bernard Lewis:
  “Muslim terrorism against Europe is not the result of the Israeli-Palestinian conflict. Even if that dispute were settled, it would go on. This terrorism is directed against Western culture, which many Muslims see as a threat. As the West will not change its culture, Islam will have to adapt itself to modern times.”
  “Many Dutch are afraid of the Muslims, whose number is constantly increasing. Nobody knows what the future will bring when, for instance, they form a majority in Amsterdam.”

 3. wilders is vooral een narcist die geen tegenspraak duldt. Zijn anti moslim/islam houding is een kapstok om zijn zelfbeeld te versterken door het uitlokken van een constante stroom van reacties.
  In die zin onderscheidt hij zich van Verdonk die veel eerder een populist is die het zoekt in zwart/wit oplossingen, daar het haar ontbreekt aan het vermogen om diepgang te zoeken. Iets wat zij in een interview bij Binnenhof heeft toegegeven.

 4. Ja, Jan Willem, ik heb je ook gemist!
  Hieronder de mogelijkheid om aan te geven wanneer je niet voetstoots achter wilders staat.
  Petitie Wilders is not Holland. Holland is me.
  Overweeg eens om te tekenen.
  "We have set up this website to give Dutch people an opportunity to show the world that Geert Wilders does not speak on behalf of Holland, but on behalf of himself."
  http://www.wildersisnotholland.nl/

 5. Wel een indrukwekkende lange lijst met argumenten tegen Wilders
  Toch is Wilders de enigste hoop in bange dagen voor een groot deel van onze bevolking
  Die jarenlang monddood werd(wordt) gehouden
  Door een perverse Elite (s)links en rechts
  Die alleen in het nog meer graaien is geintresseerd
  En die het eigen volk totaal naar de kloten laat gaan,
  zoals onze hulpbehoevende bejaarden, die uit de verzorgings huizen worden geschopt,
  om plaats te maken voor geluk(asyl)zoekers
  overigens mogen de graai regenten nog blij zijn met Wilders
  Het wachten is eigenlijk op de man/vrouw
  Die echt gaat opkomen voor de Hollanders
  met een soort Hollandse Gouden Opstand
  Tot zolang moeten we roeien met de (gebroken) riemen die we hebben

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s