De 'fuik' Uruzgan – Gewelddadig avontuur met neokoloniale ambities (JAA van Doorn in NRC H)

Concluderend: wij zijn in een fuik terechtgekomen, niet eens zozeer omdat we met het actuele verzet geen raad weten, maar omdat we gedwongen deel zijn gaan uitmaken van het westerse offensief. Dat offensief botst op het breed gedragen verzet van de islamitische wereld tegen een historische lotsbestemming die in ieder geval door de militante minderheid als ondraaglijk en onaanvaardbaar wordt beschouwd.

De spanningen die hieruit voortkomen, zijn voor heel de westerse wereld riskant. Zij vragen om een even vastberaden als koele reactie, en in ieder geval om een politiek die niet, zoals nu het geval is, radicaal escalerend werkt.

In dat spel is voor ons geen enkele rol weggelegd. We kunnen zoveel waterputten slaan en basisscholen opverven als we willen, het zal ons niet helpen ons vrij te pleiten van betrokkenheid bij een gewelddadig avontuur waarvan we de ernst en de reikwijdte nooit hebben beseft.

De ‘fuik’ Uruzgan – Gewelddadig avontuur met neokoloniale ambities (JAA van Doorn in NRC H)

Commentaar: Uitstekend artikel waarin prof. van Doorn de huidige problematiek plaatst in historisch perspectief – uit mijn hart gegrepen!

Nederland laat zich meeslepen in onnodige en niet te winnen wereldstrijd tegen ‘islamofascisme’

Advertenties

12 thoughts on “De 'fuik' Uruzgan – Gewelddadig avontuur met neokoloniale ambities (JAA van Doorn in NRC H)

 1. Ik stel me wel eens voor dat er een legertje Pathanen komt naar mijn woonplaats in Limburg om er eindelijk de broodnodige beschaving te brengen. Volgens de sharia. Alle brouwerijen moeten sluiten en het hop gaat van het land. Dan zou ik me waarschijnlijk een beetje ongemakkelijk voelen. Het is zelfs niet uit te sluiten dat ik in het verzet ging.
  Vreemd genoeg doet mijn eigen regering, waarvoor ik klauwen belasting betaal, alsof ze de baas is in Uruzgan. Heb ik daarvoor gestemd ergens? Ik heb werkelijk geen enkel idee waarop onze oorlog is gebaseerd, behalve op misplaatste hondentrouw.

 2. Ja , Van Doorn, van hem moeten we het echt hebben.
  Het is een wonder dat hij nog leeft …EN nog schrijft.
  Ik zal binnen zeer kort zijn boek over het nazisme bespreken, ook passend bij mijn Munchenblog en geplande reis.
  Denk je dat hij nog VVD lid is, Van Doorn???Reactie is geredigeerd

 3. Blijf deze conclusies volmondig beamen, wat voor invalshoek er ook gekozen wordt het nogmaals te bewijzen..
  Aanbevolen!!Reactie is geredigeerd

 4. Dit is een buitengewoon zwak stuk van Van Doorn en het is mij een raadsel waarom de NRC het geplaatst heeft.
  Het probleem zit hem al in de titel. Daarin wordt gesuggereerd dat het Westen, en Nederland in het bijzonder, gemotiveerd is door ‘neokoloniale ambities’ in Afghanistan. Opvallend is natuurlijk dat in het stuk zelf Van Doorn geen enkele uitwerking geeft aan deze aantijging van ‘neokolonialisme’.
  Maar wellicht dat u mij kan vertellen (en die andere fellow-travellers hier zijn ook van harte uitgenodigd) welke neokoloniale motieven ten grondslag liggen aan Neerlands aanwezigheid in Afghanistan.
  Willen wij daar een permanente kolonie van Nederlanders vestigen?
  Investeren wij daar op grote schaal in lokale industrieen teneinde de lokale produkten voor een habbekrats te kunnen exporteren naar Nederland?
  Beschouwen wij Kabul en omstreken als een goede plaats voor de vestiging van een handelspost?
  Hebben wij dringend Afghaanse produkten en grondstoffen nodig in het moederland Nederland? En zo ja, welke zijn dat dan?
  Zenden wij op grote schaal protestantse zendelingen naar Afghanistan teneide de Afghaanse bevolking te kerstenen?
  Hebben wij de Afghaanse markt nodig om onze eigen produkten te kunnen afzetten?
  Dit zijn slechts enkele vragen. Ik wacht in spanning uw antwoorden, dan wel die van de anderen hierboven, af.Reactie is geredigeerd

 5. @Charles van Brussel: Ik neem je uitdaging aan om op al je vragen een duidelijk antwoord te geven:
  Het zijn niet wij (de Nederlanders) maar zij (de Amerikanen).. en wij (de Nederlanders) hobbelen er achter aan omdat wij er op vertrouwen dat de Amerikanen al de juiste antwoorden hebben op die vragen (en anderen), verder vragen we niet..
  Tevreden, met dit antwoord?
  Tot zover.
  Inderdaad wij (de Nederlanders) hebben er niets te zoeken.. De VOC-mentaliteit ligt ver achter ons..Reactie is geredigeerd

 6. @Van Waning.
  Dhr. Van Waning blijkt, zo merk ik, een "veelschrijver". Hobbelt binnen 1 a 2 dagen verder met alweer een onderwerp zonder antwoorden te geven op de vragen die ik stelde op zijn blog over "Wilders en diens veronderstelde filo-semitisme".
  Zowel @AAD VERBAAST, als ik, zouden graag (alsnog) wel even antwoord willen hebben op zijn onafgemaakte blog van 2 onderwerpen geleden; als dat zou kunnen… Thank you!
  Waarschijnlijk zal die niet-beantwoording ook wel het lot worden van de inhoud van mijn boek dat ik de Staten-Generaal ga aanbieden.
  Bedremmeld (maar veelzeggend!) stilzwijgen.
  Zodra de zaken scherp en duidelijk worden gesteld zwijgt "de politicus". Of vergis ik me? Dhr. Van Waning "is nu aan het woord!"

 7. @Jan Bouma,
  Ik reageerde onder mijn blog over het filo-semitisme (en de gevaarlijke dubbele loyaliteit) van Geert Wilders) al volgt:
  @ Allen: dank voor jullie reacties.
  Ik besteed mijn webtijd aan het zoeken en reproduceren – al of niet met een eigen ‘Commentaar’ – van de beste artikelen etc. die betrekking hebben op internationale veiligheid.
  Zo blijf ikzelf op de hoogte en kan ik mij bekende geinteresserden
  (vnl. politici en columnisten) attenderen op die publicaties.
  Aan gedachtewisselingen met mede-bloggers doe ik (te) weinig mee. Deels vanwege het tijdsbeslag, deels omdat het vaak een herhaling van zetten betekent met vaste discussiegenoten.
  Dit laatste gaat vooral op bij onderwerpen betreffende ‘het’ conflict in het Midden-Oosten.
  Ik zie een direct verband daartussen met de missie-Afghanistan, de invasie van Irak, de Global War on Terror’, de nog steeds dreigende aanval op Iran, en de radicalisering van moslims in de wereld – inclusief Nederland.
  Omdat deze ontwikkelingen de wereldvrede bedreigen, besteed ik er relatief veel aandacht aan.
  Het instigeren van de Global War on Terror gebeurde in de VS voor een groot deel onder druk van de ‘Israel lobby" in dat land.
  Daarover vindt een voortdurend debat plaats, vooral n.a.v. publicaties van de hoogleraren Mearsheimer en Walt.
  Op de Nederlandse steun voor de GWOT heeft onze nationale ‘Israel lobby’ grote invloed. Daarover wordt veel minder gediscussieerd – reden waarom ik ben begonnen met het inventariseren van die lobby.
  Geert Wilders manifesteerde zich als VVD-Kamerlid al als vervent verdediger van het zionistisch beleid van Israel. Als PVV-voorman doet hij dat met nog meer energie en effect. Zijn anti-islamisme is een twee-snijdend zwaard: nationaal als allochtonen-bestrijder, internationaal als (pro-Groot)Israel propagandist.
  Dat is zijn goed recht, maar het is goed zijn dubbele loyaliteit te blijven beseffen. Vandaar deze bijdrage.

 8. Heer Charles van (of uit NAVO-?) Brussel,
  U stelt:Dit is een buitengewoon zwak stuk van Van Doorn en het is mij een raadsel waarom de NRC het geplaatst heeft.
  Het probleem zit hem al in de titel. Daarin wordt gesuggereerd dat het Westen, en Nederland in het bijzonder, gemotiveerd is door ‘neokoloniale ambities’ in Afghanistan. Opvallend is natuurlijk dat in het stuk zelf Van Doorn geen enkele uitwerking geeft aan deze aantijging van ‘neokolonialisme’.
  Maar wellicht dat u mij kan vertellen (en die andere fellow-travellers hier zijn ook van harte uitgenodigd) welke neokoloniale motieven ten grondslag liggen aan Neerlands aanwezigheid in Afghanistan.
  Willen wij daar een permanente kolonie van Nederlanders vestigen? etc…

  De titel zal Van Doorn niet zelf hebben gekozen, dat weet U best.
  Bij de intro bovenaan – ook niet van Van Doorn – wordt gesproken over:Het is onwaarschijnlijk dat de impasse in Uruzgan even stoïcijns door de Nederlandse bevolking zal worden aanvaard als destijds de politionele acties in Indië. Want ook onze poging tot nation building in koloniale stijl, van een land dat nooit een natie is geweest of heeft willen zijn, is gedoemd te mislukken.
  Van Doorn maakt een vergelijking tussen de doelstellingen en uitvoering van onze nationale ‘nation building’ in Nederlands-Indie na WO II , en die van de internationale gemeenschap nu in Afghanistan:Ook in Nederlands-Indië hadden we de (weder)opbouw van het door de Japanse bezetting uitgemergelde land ter hand genomen, beveiligd door troepen die voor orde en rust moesten zorgen en het vroege terroristische geweld de kop moesten indrukken…
  Het gaat bij Van Doorn niet om (oud-)koloniale belangenbehartiging
  zoals door U opgevat, maar om de vergelijking tussen het effect van de ‘politionele acties’ in NOI, en de stabilisatie-operaties in Afghanistan:Om de vergelijking met Uruzgan nog even voort te zetten: het is hoogstonwaarschijnlijk dat een verdere verslechtering van de veiligheidstoestand daar, en zeker een oplopen van militaire verliezen, door de huidige Nederlandse bevolking even stoïcijns zal worden aanvaard als destijds werd gedaan. Afgezien van het feit dat Indië tenslotte ons belangrijkste rijksdeel was waarvan het verlies als catastrofaal werd beschouwd – terwijl Uruzgan ons niets zegt – is de stemming onder het hedendaagse publiek aanzienlijk meer kortaangebonden en het prestige van de autoriteiten vele malen geringer…
  De vergelijking tussen destijds en nu – en het dekolonisatie proces in Azie – , werkt Van Doorn uit:Toch is er in beide gevallen een opmerkelijke overeenkomst aan te wijzen. Hoe goed bedoeld ook, indien vreemde troepen te midden van een autochtone bevolking in actie komen, verliezen ze spoedig alle sympathie. Bovendien wordt de resterende goodwill door de onbarmhartig opererende verzetsstrijders met harde hand onderdrukt. Dit niet te hebben voorzien, in Indië niet en evenmin in Afghanistan, moet de Nederlandse regering alsook de NAVO als een ernstige fout worden aangerekend.
  Nog ernstiger was een tweede misrekening die met het bovenstaande direct samenhangt: het geloof dat modern bewapende troepen relatief gemakkelijk met uit volksverzet voorkomende tegenstanders kunnen afrekenen. Het tegendeel is het geval: guerrilla-acties zijn buitengewoon moeilijk te bedwingen omdat de strijders niet als zodanig zijn te onderscheiden, in de bevolking kunnen wegduiken en bovendien in die bevolking een bijna onuitputtelijke recruteringsreserve bezitten.
  Wie een derde voorbeeld zoekt waar dezelfde ervaringen werden opgedaan, moet zich het debacle van de Amerikanen in Vietnam herinneren, het meest frappante voorbeeld in de moderne geschiedenis van een supermacht die voor blote voetensoldaten uiteindelijk te zwak bleek.
  Deze overbekende en in zeker opzicht triviale feiten behoeven aanvulling met een observatie die in de drie genoemde conflicten te weinig aandacht heeft gekregen: ze maken ieder deel uit van een historische periode waarin een specifiek conflicttype de overhand had. In alle drie de gevallen kwam ‘het Westen’, om het in algemene termen uit te drukken, voor een uitdaging te staan die eerder mondiaal dan lokaal was te noemen en daarom uiterst moeilijk viel te beantwoorden…

  Uw aanval op het artikel is zo zwak, dat ik ga twijfelen of ik met een NAVO-functionaris discussieer – zoals ik bij eerder treffen dacht.
  Zoals toen ook verzocht: graag een even open vizier als van deze ‘fellow traveller’..

 9. @JJWvanWaning : 16.13 uur
  Dank voor uw reactie. Veroorloof me u te wijzen op enerzijds uw enorme opgevoerde referentiekader (zie de kantlijn) met anderzijds een inadequate beantwoording inzake wat toekomst gerichte oplossingen.
  Oeverloze en eindeloze beschrijvingen van de kwaal zeggen nu eenmaal niets over de oplossing.
  En als ik u, als kamerlid voorhoud, vertelt u mij nu eens: "wat al uw schrijverijen nu uiteindelijk betekenen?" (zoals alle rapporten van Clingedael en the Brookings Institution etc.). En….: "is er ooit 1 schot door minder gelost?" Sta ik met lege handen.
  Dus wat mij betreft kunt u uw gehele indrukwekkende referentiekader in de prullenbak gooien.
  Men schrijft om der wille van het schrijven en het salaris.
  Vervolgens bent u daar dan zo "druk" mee dat u geen tijd hebt ook nog te ontdekken dat er ondertussen mondiale oplossingen bedacht worden/zijn. Want die staan niet in uw referentiekader.
  Ik hoop (en verwacht) dat de Kamerleden mijn boek serieus zullen nemen als ik ze dat binnenkort (gratis) ter beschikking zal stellen. Dat boek gaat grotendeels over het begrip INTEGRITEIT. Een ongekend fenomeen in het politieke wereldje.
  So far! groet! JB

 10. J. Jan Willem van Waning, bedankt voor je uitgebreide reactie op allen, en specifiek!
  Daar was inderdaad het wachten op!!
  Hoop dat je vaker toch wat tijd neemt om te reageren.
  Ik blijf je overigens desondanks graag lezen, je speurwerk op het internet en daarbuiten is mij zeer waardevol!

 11. @Jan Bouma,
  U heeft gelijk dat er veel meer publicaties zijn over wat men
  NIET had moeten doen, dan over wat men WEL moet gaan doen.
  Toch zitten in veel stukken die ik heb ge(re)produceerd over wat VERKEERD is gedaan, ook beredeneringen WAAROM dat zo is – en wat een beter beleid zou kunnen zijn.
  Ik wacht daarom met het in de prullebak gooien van mijn referentiekader.
  Ondertussen zie ik uit naar Uw boek met oplossingen voor wereldproblemen.
  Dat INTEGRITEIT daarin een hoofdrol speelt, klinkt veelbelovend.
  Gegroet,
  jjwvw

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s