De zionistische (Groot-)’Israel lobby’ in Nederland: een noodzakelijke inventarisatie

Politieke en religieuze christen- en joodse zionisten in de VSA, verenigd in een (Groot-)’Israel lobby’, hebben een grote, zo niet beslissende, invloed op het heilloos buitenlands beleid van de regering-Bush jr gehad – en dreigen dit ook te doen op het Midden-Oosten beleid van president Obama.

Zij instigeerden de catastrofaal-contraproductieve invasie van Irak en de fatale Global War on Terror (GWOT), en sturen onafgebroken aan op oorlog tegen Syrie, Hezbollah, Hamas en Iran.

De aanval op Irak heeft al geleid tot desastreuze gevolgen voor de veiligheid en stabiliteit in de regio. Een aanval op Iran kan leiden tot een Armageddon – waarop overigens veel van deze religieuze fundamentalisten hopen.

Onze opeenvolgende kabinetten-Balkenende hebben het Amerikaanse en Israelische Midden-Oosten beleid praktisch onvoorwaardelijk gesteund – en blijven dat doen.

Redenen daarvoor zijn gelegen in algemene schuldgevoelens over de Jodenvervolging in WO II, traditioneel blind Atlanticisme (VVD), politiek zionisme en (daarmee) anti-islamisme van de PVV, en religieuze solidariteit van de politieke partijen CU, SGP , CDA, met het ‘Beloofde’ cq ‘Heilige’ land Israel.

De invasie van Irak en de GWOT hebben echter de veiligheid van ook Israel aanzienlijk veslechterd. Een aanval op Iran zou leiden tot verdere radicalisering en recruitering onder moslims, ook in ons land.

Het is daarom hoog tijd dat ook in Nederland wordt geinventariseerd wie behoren tot onze zionistische (Groot-)’Israel lobby’, en wat hun beweegredenen, doelstellingen en machtsinvloeden zijn.
Zulks ter bevordering van een rechtvaardig M-O beleid gegrondvest op vigerende VN/VR-resoluties, en ter bescherming van de wereldvrede.
Soortgelijke onderzoeken hebben al plaats gevonden in de VS en het VK (zie hieronder).

De besluitvorming t.a.v. de verlenging van onze onuitvoerbare en gevaarlijke Uruzgan-missie had mede in dit licht moeten worden beoordeeld.

Israel lobby op VK-site (dossier verwijderd door VKblogwebsite-redactie)

Sayanim – Mossad’s powerful ‘sleepers’ (Wikipedia)

pro-Israel lobby (stanvanhoucke.blogspot.com)

De Nederlandse pro-Israel lobby (empire.blogspot.com)

Links naar de pro-Israel lobby (deisraellobby.blogspot.com)

Nederland laat zich meslepen in onnodige en niet te winnen wereldstrijd tegen ‘islamofascisme’

Christian Zionism (Wikipedia)

‘Israel lobby’ in the United States (Wikipedia)

The Israel lobby and U.S. Foreign Policy (Wikipedia)

Right Web – Tracking militarists’ efforts to influence U.S. foreign policy

Zionist Power in American Politics (By James Petras in ICH)

Tyranny & Politics of Fear, Loyalty to Israel vs. US (Colonel Larry Wilkerson on the tyrannical presidency and politics of fear, Israel’s interests versus US interests and the question of loyalties)

DE ZIONISTISCHE (PRO-GROOT)’ISRAEL LOBBY’ IN GROOT BRITTANNIE: EEN ONDERZOEK
1 – 20 of about 75 Search Results for “israel-lobby” (YouTube video’s)

YouTube – The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy

Iraq, the Neocons and the Israel Lobby – John Mearsheimer (YouTube)

Israël-lobby dupeert VS én Israël (boekbespreking ‘Israel lobby’ in Trouw)
..In tegenstelling tot wat veel critici beweren, schilderen Mearsheimer en Walt noch Israël noch devereenzelviging door Washington met de Israëlische behoeften, een veel grotere druk op Israël om de nederzettingen te ontmantelen en een akkoord te sluiten over een levensvatbare Palestijnse staat, en veel meer Amerikaanse inspanning om banden aan te knopen met Arabische landen in de regio en met Iran. Na de vastgelopen Irak-oorlog is het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten aan zo’n grondige herziening toe..

Israel, American Jews, and the War on Iraq (CounterPunch)

The New Christian Zionism and the Jews
A LOVE/HATE RELATIONSHIP

..The traditional [Christian Zionists] fundamentalist leaders of the movement preach that Jews returning to the Holy Land are a necessary part of the end times in which born-again Christians will escape death as they are raptured into heaven. Jews and other nonbelievers will remain on earth to suffer under the seven-year reign of the anti-Christ. Then, as the story goes, Jesus will come back with his armies, be accepted by the surviving Jews, and reign for a thousand years. This belief motivates adherents to send funds for West Bank settlements, to lobby for preemptive wars seen as precursors to the end times, and support Jews in the diaspora to make “aliyah” and move to Israel…

ISRAËL-LOBBY PROBEERT GREEP OP BRUSSEL TE VERGROTEN
BRUSSEL, 29 januari 2010 (IPS) – De Israël-lobby heeft een belangrijke invloed op het Amerikaanse buitenlandbeleid – dat is bekend. Veel minder bekend is dat de lobby de laatste tijd ook zijn greep op de Europese Unie probeert te vergroten. Dat werd gisteren (donderdag) opnieuw duidelijk met de publicatie van een boekje dat niet zomaar terzijde zal worden gelegd.
Squaring the Circle? heet het boekje, wat zoveel betekent als een onmogelijk probleem oplossen. Het probleem in kwestie is de relatie tussen de EU en Israël. De auteur vindt dat de Europese Unie “zijn prioriteiten opnieuw in evenwicht moet brengen” en de banden met Israël moet aanhalen, los van de vooruitgang die in het vredesproces wordt geboekt.

De meeste van dat soort publicaties verdwijnt snel in de vergetelheid, maar er zijn goede redenen om aan te nemen dat dit boekje niet onopgemerkt zal blijven in de gangen van de Europese macht.

Om te beginnen werd het gepubliceerd door het Centre of European Studies, de officiële denktank van het netwerk van christendemocratische en conservatieve partijen in Europa. Bovendien is de auteur Emanuele Ottolengh. Die heeft al bewezen dat hij de aandacht van politici kan trekken met pamfletten die hij voor de Labour Friends of Israel schreef, een Britse groep die verscheidene Labour-kopstukken in zijn rangen telt.

DE NEDERLANDSE ZIONISTISCHE ‘ISRAEL LOBBY’ (AANVULLING NOODZAKELIJK)

Het kabinet-Balkenende
Onze minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen – en daarmee het gehele kabinet-Balkenende – voert een zionistisch beleid:
‘Benoem Israëls wandaden’ – (Dries van Agt in Volkskrant, Forum, 10 december 2007)
CDA LEDENBERAAD MIDDEN-OOSTEN: ONTEVREDEN OVER CDA BELEID T.A.V. MIDDEN-OOSTEN

Het NIK (Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap)
Het NIK (Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap) identificeert zich als organisatie met een gematigde vorm van religieus zionisme, maar ook meer orthodoxe niet-zionistische personen, synagoges en bewegingen zijn erbij aangesloten..
Jodendom in Nederland (NL.Wikipedia)

Likoed Nederland
Likoed Nederland verdedigt het zionistisch beleid van Israel door dik en dun.
Likud of Holland /Dutch websites
Antwoorden op veel gestelde vragen (Likoed Nederland)
Likud Platform :
..The Government of Israel flatly rejects the establishment of a Palestinian Arab state west of the Jordan river.
The Palestinians can run their lives freely in the framework of self-rule, but not as an independent and sovereign state. Thus, for example, in matters of foreign affairs, security, immigration and ecology, their activity shall be limited in accordance with imperatives of Israel’s existence, security and national needs…

Tom Struick van Bemmelen, voorzitter Likoed Nederland, oud lid van de Eerste Kamer., voorzitter Likoed Nederland, oud lid van de Eerste Kamer voor de VVD waarvan hij ook secretaris buitenland was.

In Nederland is sinds enkele dagen een tak van de erg rechtse Jewish Defense League opgericht. Deze Liga is berucht om haar militarisme. (03.05.03)

Sinds enkele dagen kent Nederland een tak van de rechtse Jewish Defense League. Enkele decennia geleden heeft deze organisatie zich al eens eerder in Nederland gevestigd, nu is deze terug.

De Joodse Defensie Liga is berucht vanwege haar harde aanpak van ‘antisemitisme’. Aanvankelijk was JDL in New York opgericht om de joodse gemeenschap daar te beschermen tegen neo-nazi’s. Vooral in Israel en Amerika is de liga groot. Ze is echter wereldwijd actief. Van Australie tot Canada en van Zuid-Afrika tot Noorwegen. JDL is faliekant tegen vredesinitiatieven als de Oslo-akkoorden en de Roadmap. Het aantal JDL-aanhangers wereldwijd zijn er duizenden. In Nederland wordt hun echterban op enkele tientallen geschat.

International Christian Embassy Jerusalem / Nederland
De International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) werd in 1980 opgericht als een evangelisch christelijk antwoord op de behoefte Israël te troosten volgens de opdracht in de Bijbel:

Geschiedenis Federatie Nederlandse Zionisten (FNZ)

Tegen terreur, voor een veilig Israel

Christenen voor Israel (onderdeel van Christians for Israel International)
Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland en wereldwijd bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Haar boodschap naar de kerken is dat de gemeente van Jezus Christus niet in de plaats van Israël is gekomen, maar dat er nog verschillende belangrijke beloften voor Israël in de nabije toekomst zullen worden vervuld.
We geven betrouwbare informatie over het land, het volk en de staat van Israël. Wij roepen christenen op solidair met Israël te zijn en wijzen elke vorm van antisemitisme af. Hierbij gaan we uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël metterdaad en is werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.
Kerk en Israel
Met ‘interessante’ Nederlandse websites

Katholieke Raad voor Israel (niet zionistisch)
De Katholieke Raad voor Israël (KRI) houdt zich binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland bezig met de joods-christelijke dialoog. Daartoe ontplooit de Raad verschillende activiteiten op het terrein van studie, ontmoeting en publicatie. Dat het christelijke geloof een joods hart heeft, blijft voor veel mensen een onwennig gegeven. Toch is de ontmoeting met het jodendom als levende godsdienst een ‘eye-opener’. Het geeft een nieuwe kijk op het eigen geloof en leert respect te hebben voor dat van de ander. De KRI werkt er daarom aan de kennis van het jodendom onder katholieken te vergroten en stimuleert de ontmoeting tussen katholieken en joden, ten dienste van elkaar en van de samenleving

De Evangelische Christen-Zionistische Partij
Nieuwe Nederlandse politieke partij met een evangelische christen-zionistische inslag.
De EZCP wil een politieke partij zijn getrouw aan de profetie van de bijbel, pro-Israel/Jeruzalem
en pro-life, en die zich in het politieke spectrum nieuw wil doen profileren.
Zij richt zich vooral tegen D66:
http://eczp.blogspot.com/2009/10/een-groot-d66-horrorscenario-voor.html#comment-form

De Christen Unie is een zionistische partij. Uit haar ‘Standpunten’:
Op bijbelse gronden weet een christen zich met het Joodse volk verbonden (zie bijvoorbeeld Romeinen 9 t/m 11). Nederland heeft terecht altijd nauwe betrekkingen met Israël gehad…De Nederlandse ambassade dient in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël, te worden gevestigd.
Standpunten Christen Unie t.a.v. Israel

De SGP is een zionistische partij die zich onvoorwaardelijk achter Israel schaart:

De SGP is solidair met het Joodse volk en de staat Israël en zet zich in voor een duurzame vrede in het Midden Oosten.
Voor de SGP is solidariteit met het Joodse volk onopgeefbaar. In het verlengde daarvan, zetten we ons in voor een veilig bestaan van de staat Israël op het grondgebied dat het volk door God is toegewezen…
De Nederlandse ambassade in Tel Aviv moet worden verplaatst naar Israëls hoofdstad: Jeruzalem…

Een internationale groep Messiasbelijdende joden en christenen vanuit vele geledingen van het Lichaam van Jesjoea (Jezus) zijn een beweging gestart, die door wederzijdse schuldbelijdenis en verootmoediging wil komen tot verzoening en herstel van de eerste breuk in het Lichaam van Jesjoea (Jezus): de breuk tussen gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de volkeren.
Deze beweging streeft ernaar, dat er in Jeruzalem een vergadering wordt gehouden, waarbij vertegenwoordigers van ‘de christelijke kerken’ officieel de eigen identiteit van de Messiaans-Joodse Beweging erkennen. Het proces, dat naar deze ontmoeting moet leiden, heet ‘Toward Jerusalem Council II’ (‘Op Weg Naar de tweede Vergadering van Jeruzalem’) of kortweg TJC-II
Stichting Toward Jerusalem Council II

Israel Platform Nederland (Organisaties) en Links naar websites

Religieus zionisme
Het religieus zionisme, ook wel bekend als nationaal-religieus jodendom of de Mizrachi stroming van het jodendom, is een joodse stroming die het zionisme verenigt met het jodendom…
Rligieus zionisme (NL Wikipedia)

Arabist Hans Jansen en en theoloog Hans Jansen
Ook de ‘arabist’ Hans Jansen en de ‘theoloog’ Hans Jansen behoren tot onze nationale Israel lobby.
Dat is hun goed recht – maar laten zij met open vizier strijden.
Zie: Arabist Hans Jansen
En reacties onder:
‘Palestine – Peace not Apartheid’ (Boekbespreking Leo Kwarten in Cicero)

Wie auteur/columnist Leon de Winter in Joris Luyendijk’s VPRO/Zomergasten heeft gezien, kan begrip opbrengen voor diens fel zionisme. De Winter is een aangrijpend voorbeeld van een tweede generatie oorlogsgetroffene vanwege het verlies van veel familieleden in de Holocaust en een traumatische jeugd.

Paul Brill
Volkskrant’s commentator/columnist Paul Brill, zie:
Brill’s recensie van ‘De Israël-lobby’ (Mearsheimer en Walt) is voorspelbaar, met bittere nasmaaken
Paul Brill, Israël en Iran

Afshin Ellian, columnist en hoogleraar, is een felle – en zeer zelfingenomen – anti-(‘politieke’)islamiet :

Ellian is slim, welbespraakt en tegendraads in zijn opvattingen. Regelmatig schrijft hij stukken voor de opiniepagina’s van de dagbladen..

Geert Wilders
In de ruim acht jaar die Wilders in de Tweede Kamer zit voor de VVD, de Groep Wilders en de Partij voor de Vrijheid, heeft hij zich in een continue stroom schriftelijke Kamervragen opgeworpen als een verdediger van Israël, zo wijst het archief uit. De verwijten aan de buurlanden van de Joodse staat zijn niet van de lucht, maar Israël wordt gespaard.
Ook als Olmert en zijn regering in de zomer van 2006 in de hele wereld onder vuur liggen vanwege het offensief in Libanon, blijft Wilders onvoorwaardelijk aan de kant van Israël staan…
Verliefd op Israël ( door Theo Koelé en Michiel Kruijt in de Volkskrant, Voorkant, 10 april 2007)
Wie betaalt Geert Wilders? (vraag van Bas Heijne, columnist NRC Handelsblad)

Meerdere VVD’ers verdenken Wilders ervan dat hij Kamervragen liet insteken door de Israëlische ambassade in Nederland, die op steenworp afstand van de Tweede Kamer ligt. Wilders heeft dat ontkend: ‘Onzin! Elke Kamervraag heb ik zelf geschreven. Ik was het wel vaak met Israël eens, daar heb ik me nooit voor geschaamd.’ Ook oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD), die in het verleden samen met Wilders vragen over Israël stelde, zegt dat hij altijd alles zelf heeft bedacht.
NOOIT VERGETEN: GEERT WILDERS’ ANTI-ISLAMISME OOK GEBASEERD OP FILO-SEMITISME

Het Centrum Informatie en Documentatie over Israël (CIDI)
Het Centrum Informatie en Documentatie over Israël (CIDI) komt op ‘voor het recht op veiligheid van het Joodse volk, waar ook ter wereld’. De stichting is in 1974 opgericht door de joodse gemeenschap in Nederland. De organisatie voelt zich sterk verbonden met de staat Israël. Van CIDI-directeur Ronny Naftaniel is bekend dat hij maandelijks overleg heeft met de Israelische ambassadeur om beleid uit te stippelen…
Centrum Informatie en Documentatie Israël (NL.Wikipedia.org)

Ronny Naftaniel
Door de Nederlandse media wordt het CIDI, meestal in de persoon van directeur Ronny Naftaniel, regelmatig gevraagd om commentaar te geven bij onderwerpen die Israël of de joodse gemeenschap betreffen. Volgens Harry de Winter) is juist om deze reden “Een Ander Joods Geluid” opgericht…
Een Ander Joods Geluid over CIDI
Voorspelbaar joods geluid (Vrij Nederland)

Cidi kwaad omdat Van Mierlo verwees naar ‘Joodse lobby’
DEN HAAG – Minister Van Mierlo van buitenlandse zaken krijgt kritiek omdat hij in discussies over het Midden Oosten tot twee keer toe verwees naar de ‘Joodse lobby’ in de Verenigde Staten. “Van een dergelijke generalisatie over de macht van Joden zijn we niet gediend”, zegt directeur Naftaniël van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De Cidi-directeur uitte zijn kritiek gisteren in een brief aan Van Mierlo.
Uit: Trouw 28 maart 1998

Joop Broekemans en Jack Pastoors op de VKblogsite:
Mearsheimer en Walt hebben een zondebok nodig (J Broekemans)

Journalist Leonard Ornstein
Frans Verhagen’s dagboek van 11 november over de ‘linkse en onafhankelijke journalist’ Leonard Ornstein:
“Het debat gisteren was minder een debat dan een college van beide geleerde heren. En interessant was het, ondanks de wanprestatie van moderator Leonard Ornstein die compleet verdwaalde in zijn eigen emotionele voorkeuren en een beschamende vertoning afleverde. Ik mocht, samen met Alfred Pijpers, een co-referaat houden. Ik heb mijn kritiek op de auteurs hier gezet. Fascinerend was weer eens hoe wijs het perspectief is van deze wetenschappers, hoe ver ze over de politiek van vandaag heen kunnen kijken en hoe ze het strategische beeld steeds voor ogen houden…”
Actueel politiek dagboek Frans Verhagen

Het ANP
Patrick Selbach, Chef Redactie Buitenland ANPzie:
ANP maakt deel uit van Israël-lobby (blog Volkskrantwatch)

Prominent VVD Tweede Kamerlid Hans van Baalen toont zich in zijn fractie een waardige (en effectieve) opvolger van Frans Weisglas en Geert Wilders als Israel-lobbyist.
Zo zei Van Baalen op een pro-Israëlbijeenkomst in Amsterdam in juli 2006, opgetekend door de Volkskrant: “Wie beweert dat Israël medeschuldig is aan het geweld in het Midden-Oosten ‘is geen vent, maar heeft slappe knieën’.”
Wilders in Iran (Onze Man in Teheran)

Tom Struick van Bemmelen, voorzitter Likoed Nederland, oud lid van de Eerste Kamer., voorzitter Likoed Nederland, oud lid van de Eerste Kamer voor de VVD waarvan hij ook secretaris buitenland was.

Ook de voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer, Uwe Rosenthal, is een vervente joodse zionist. Ineen artikel van Likud-Nederland wordt hij aangehaald: ‘Hoogleraar Uri Rosenthal (prominent Eerste Kamer lid) ziet het zo: “De Palestijnen vormen een van de weinige onderwerpen waarop links zich ideologisch nog mee kan vereenzelvigen.”
Hij had wel kritiek op de meedogenloze Israelische aanval op Gaza maar verzet zich tegen toenadering tot Hamas.

Alfred Pijpers, als politicoloog verbonden aan het Instituut ‘Clingendal’ in Den Haag en aan de faculteit Politieke Wetenschappen van de Universiteit Leiden, is een christen-zionist.
Hij propageert het opnemen van Israel in de NAVO en bekritiseert fel het boek over de ‘Israel lobby’ van de Amerikaanse hoogleraren Mearsheimer en Walt.
Israel lobby ondergeschikt aan Amerikaans beleid

Stichting Visie voor Israël met directeur/voorzitter Peter Nissen (professor P.J. Nissen) die hoogleraar Cultuurgeschiedenis van het christendom aan universiteit Tilburg is.

Als minister Verhagen echt maatregelen wil, zou hij in Europees verband moeten toewerken naar het verhinderen en strafbaar stellen van de import van Israëlische producten uit de illegaal bezette gebieden en van investeringen in dezelfde gebieden.
Aftrekbaar
Een vorm van steun die buiten de sfeer van investeringen valt is de aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting van giften aan het Joods Nationaal Fonds (JNF). Het JNF maakt Palestijnen al decennialang grond afhandig. Dit fonds is tevens verantwoordelijk voor de exploitatie en uitgifte van land. De Palestijnen hebben als niet-Joden per definitie geen toegang tot de grond van het JNF. De Nederlandse regering dient de aftrekbaarheid van giften aan dit fonds daarom op te heffen.
VERHAGEN MOET DOORPAKKEN
Ratna Pelle, actief in Groen Links – schrijft in haar IMO Blog: (Israël &Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het Israëlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch Israëlisch noch Arabisch. Maar zij is een rabiate (en heel Hasbara-professionele), zioniste.
Blogster Ratna Pelle IMO Blog – Israel & Midden-Oosten
Israel & Palestijnen Nieuws Bog
EEN REPLIEK AAN RATNA PELLE, BEROEPSPROPAGANDISTE, HYSTERISCHE ZIONISTE EN PALESTIJNENBASHER (BLOG FLORIS SCHREVE)

Elma Drayer, columnist van Trouw en ‘Hoeiboei’-blogster

Ayaan Hirsi Ali in haar strijd tegen ‘radicale islam’

Simone Kukenheim, beleidsmedewerker van Alexander Pechtold (D66), is oprichtster en eerste voorzitter van de CiJO, de jongerenvereniging van de CIDI. Daarnaast is zij voor D66 Stadsdeelraadlid van Amsterdam Oud Zuid. (Haar nevenactiviteit voor CiJO vond ik nergens
op haar CV’s).
Simone Kukenheim (D66), vz CiJO
Simone Kukenheim, stadsdeelraadslid sinds maart 2006 voor D66

Alon de Lieme, medewerker CIDI en kandidaat stadsdeelraad Amsterdam voor D66:

..Wanneer Hamas er niet voor had gekozen Israël sinds 2005 systematisch en willekeurig te beschieten, was de oorlog in Gaza onnodig geweest. Het hoogste doel van Hamas is de vernietiging van Israël. Geen staat kan zich laten kapen door terreur en miljoenen mensen in angst laten leven…

Israel & Palestijnen Nieuws Blog (van een anonieme professionele zionist)

Take-a-pen.org/nederlands
Een gezamenlijk project van Honest Reporting en Take-A-Pen.org
Toon gerelateerde artikelen

Share this:
Press This
Twitter
Facebook
Vind ik leuk:
Like
Wees de eerste om post te waarderen.
Dit bericht is geplaatst in Uncategorized door J. Jan Willem van Waning. Bookmark de permalink Bewerken
55 GEDACHTEN OVER “DE ZIONISTISCHE (GROOT-)’ISRAEL LOBBY’ IN NEDERLAND: EEN NOODZAKELIJKE INVENTARISATIE”
Fennie Stavast on 26 augustus 2007 om 09:16 zei: Bewerken
Een geweldig idee: een inventarisatie in Nederland van de Israel-lobby!
Maar hoe krijgen we dat voor elkaar?

Beantwoord ↓
j. jan willem van waning on 26 augustus 2007 om 19:34 zei: Bewerken
For many years now the American foreign policy has been characterized by the strong tie between the United States and Israel. Does the United States in fact keep Israel on its feet? And how long will it continue to do so? In March 2006 the American political scientists John Mearsheimer (University of Chicago) and Steve Walt (Harvard) published the controversial article ‘The Israel Lobby and US foreign policy’. In it they state that it is not, or no longer, expedient for the US to support and protect present-day Israel. The documentary sheds light on both parties involved in the discussion: those who wish to maintain the strong tie between the US and Israel, and those who were critical of it and not infrequently became ‘victims’ of the lobby. The question arises to what extend the pro-Israel lobby ultimately determines the military and political importance of Israel itself. Colonel Lawrence Wilkerson (Colin Powell’s former chief-of-staff) explains how the lobby’s influence affects the decision-making structure in the White House.
With political scientist John Mearsheimer, neocon Richard Perle, lobby organization AIPAC, televangelist John Hagee, historian Tony Judt, Human Rights Watch director Kenneth Roth, colonel Lawrence Wilkerson, Democrat Earl Hilliard, Israeli peace negotiator Daniel Levy and investigative journalist Michael Massing.
Research: William de Bruijn
Director: Marije Meerman
For more information visit http://www.vpro.nl/programma/tegenlichthttp://www.youtube.com/watch?v=N294FMDok98

Beantwoord ↓
j. jan willem van waning on 27 augustus 2007 om 14:27 zei: Bewerken
Welcome to MuzzleWatch, the new blog dedicated to tracking efforts to muzzle critics of US-Israeli foreign policy. We, the folks at Jewish Voice for Peace (JVP), decided to start this blog because we’ve simply had enough.
We found ourselves getting disinvited from too many speaking engagements. We saw too many groups we like get called anti-Semitic. We encountered too many people who capitulated to pressure to simply shut up.
MuzzleWatch is dedicated to creating an open atmosphere for debate about US-Israeli foreign policy by:
shining a light on incidents that involve pressure, intimidation, and outright censorship of critics of US-Israeli policy
showing that there is an environment of intimidation that keeps far too many people from speaking honestly and openly
demanding accountability from groups that use silencing tactics
It is simply absurd that these issues can be debated much more openly in Israel than in the United States.
JVP’s primary work is education and advocacy about what we think is terrible US policy regarding Israel. (You can find out more about what we think here and here.)
We understand that this is a highly polarized issue. We’re Jews, after all, so we only have to look as far as our families to know that opinion is divided.
But for most of us who do this work, there is a moment when we discovered the rules are different when you talk about Israeli and US policy toward the Palestinians and Arab states. Instead of those healthy debates we love here in the US, we’re met with silence and fear.
To be fair, emotions can get so raw that often people just don’t want to go there. Because of our experiences with anti-Semitism, when someone says “Israel shouldn’t be doing X,” what a lot of Jews actually hear is, “I hate Jews!” We get this.
But there’s also something much more insidious taking place. At JVP, we see it all the time. There are groups and individuals who pro-actively work to silence people like us.
By “people like us” we mean anyone who dares to offer principled criticism of Israel’s policies, and US support for those policies. The form of silencing is different for “dissenting” Jews, Muslims and Arabs, Christians, media professionals, academics etc…. but the end result is a disturbingly pervasive fear of simply discussing one of the most critical issues facing the world today.
The ironic truth is that these incidents of silencing are growing in number because groups like the Anti-Defamation League or AIPAC are growing increasingly scared. They’re the ones afraid of open debate. Not us. You’ve got to ask yourself why.
We’ll be linking to current news stories as well as sharing our own stories and primary documents when we get them. We hope you’ll write us as well.
What we want, ultimately, is a country in which everyone feels safe to simply ask questions, discuss and debate the issues. What could be healthier for Americans, healthier for democracy?—-http://www.muzzlewatch.com/?p=1#more-1

Beantwoord ↓
VolkskrantWatch on 1 september 2007 om 21:16 zei: Bewerken
Ik stel journalist en CIDI-reisgids Alex Burghoorn voor.

Beantwoord ↓
jjw van waning on 6 oktober 2007 om 11:19 zei: Bewerken
Ook de ‘arabist’ Hans Jansen en de ‘theoloog’ Hans Jansen behoren
tot onze nationale (pro Groot)Israel lobby.
Dat is hun goed recht – maar laten zij met open vizier strijden.
Zie reacties onder:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/107083

Beantwoord ↓
jjw van waning on 21 oktober 2007 om 23:39 zei: Bewerken
Ook Volkskrant’s commentator/columnist Paul Brill:http://www.volkskrantblog.nl/bericht.php?id=160983

Beantwoord ↓
jjw van waning on 25 oktober 2007 om 17:00 zei: Bewerken
Ook Volkskrant’s overleden columnist H.J. Schoo:
Hij schreef op 12/08/09 :Intussen moet Europa zich blind houden voor het niet-Israëlische kwaad in de regio. Hoe anders de verontwaardiging over Israëls ‘disproportionele’ reactie op de provocaties van Hezbollah te verstaan? Opkomen voor Palestijnse belangen, ook nu die aan Hamas zijn toevertrouwd, is een ding, net als grote zorgen over het fragiele Libanon en zijn geteisterde shi’itische volksdeel. Maar ‘begrip’ voor Hezbollah geeft geen pas.
Zulke goedpraterij volgt echter bijna automatisch uit de drogredenering die aan de Europese Midden-Oostenpolitiek ten grondslag ligt: dat zonder een oplossing voor het Palestijnse vraagstuk geen einde komt aan de crisis in de Arabische wereld. Gelukkig getuigt de Nederlandse regering van beter inzicht en loopt ze niet slaafs in de pas met de Europese diplomatie.http://zoek.volkskrant.nl/artikel?text=israel.lobby

Beantwoord ↓
jjw van waning on 25 oktober 2007 om 17:32 zei: Bewerken
Geert Wilders’ ‘verliefdheid op Israel’ is goed beschreven in onze Volkskrant:Geert Wilders hakte vorige maand hard in op zijn PvdA-collega Khadija Arib vanwege haar vermeende ‘dubbele loyaliteit’. Maar ook met een enkel paspoort kun je opkomen voor de belangen van een ander land….
In de ruim acht jaar die Wilders in de Tweede Kamer zit voor de VVD, de Groep Wilders en de Partij voor de Vrijheid, heeft hij zich in een continue stroom schriftelijke Kamervragen opgeworpen als een verdediger van Israël, zo wijst het archief uit. De verwijten aan de buurlanden van de Joodse staat zijn niet van de lucht, maar Israël wordt gespaard…
Meerdere VVD’ers verdenken Wilders ervan dat hij Kamervragen liet insteken door de Israëlische ambassade in Nederland, die op steenworp afstand van de Tweede Kamer ligt. Wilders heeft dat ontkend: ‘Onzin! Elke Kamervraag heb ik zelf geschreven. Ik was het wel vaak met Israël eens, daar heb ik me nooit voor geschaamd.’ Ook oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD), die in het verleden samen met Wilders vragen over Israël stelde, zegt dat hij altijd alles zelf heeft bedacht.
Feit is wel dat Wilders als VVD-Kamerlid lange tijd een medewerker had die rechtstreeks afkomstig was van de Israëlische ambassade. Deze voormalige rechterhand, Elliott Wagschal, wil echter geen vragen beantwoorden over zijn werkzaamheden voor de parlementariër: ‘Ik praat niet over mijn vroegere baas’…http://zoek.volkskrant.nl/artikel?text=israel.lobby&FDOC=0&SORT=presence&PRD=20y&SEC=%2A&SO=%2A&DAT=%2A&ADOC=2
Waar men Wilders kan omschrijven als een filosemiet, heeft Weisglas religieuze en/of etnische banden met Israel. Zij hebben beide grote invloed (gehad) op de kritiekloze volgzaamheid van de VVD.
Dit geldt ook voor de voorzitter van de VVD-fractie in de Senaat, Uwe Rosenthaal.

Beantwoord ↓
jjw van waning on 25 oktober 2007 om 17:44 zei: Bewerken
Het Centrum Informatie en Documentatie over Israël (CIDI) komt op ‘voor het recht op veiligheid van het Joodse volk, waar ook ter wereld’. De stichting is in 1974 opgericht door de joodse gemeenschap in Nederland. De organisatie voelt zich sterk verbonden met de staat Israël…
Door de Nederlandse media wordt het CIDI, meestal in de persoon van directeur Ronny Naftaniel, regelmatig gevraagd om commentaar te geven bij onderwerpen die Israël of de joodse gemeenschap betreffen. Volgens Harry de Winter) is juist om deze reden “Een Ander Joods Geluid” opgericht…http://nl.wikipedia.org/wiki/CIDIhttp://www.eajg.nl/index.asp
Van CIDI-directeur Ronny Naftaniel is bekend dat hij maandelijks overleg heeft met de Israelische ambassadeur om beleid uit te stippelen.

Beantwoord ↓
jjw van waning on 25 oktober 2007 om 17:53 zei: Bewerken
Likoed Nederland verdedigt het zionistisch beleid van Israel door dik en dun.http://www.likud.nl/http://www.likud.nl/vragen.html

Beantwoord ↓
jjw van waning on 25 oktober 2007 om 22:05 zei: Bewerken
En hoe zat en zit ‘het’ eigenlijk bij mijn eigen partij, D66?
Uit: Trouw 28 maart 1998 :Cidi kwaad omdat Van Mierlo verwees naar ‘Joodse lobby’
Van onze parlementsredactie
DEN HAAG – Minister Van Mierlo van buitenlandse zaken krijgt kritiek omdat hij in discussies over het Midden Oosten tot twee keer toe verwees naar de ‘Joodse lobby’ in de Verenigde Staten.
“Van een dergelijke generalisatie over de macht van Joden zijn we niet gediend”, zegt directeur Naftaniël van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De Cidi-directeur uitte zijn kritiek gisteren in een brief aan Van Mierlo.
In debatten deze week in de Tweede- en Eerste Kamer nam Van Mierlo de Israëlische premier Netanjahoe op de korrel vanwege diens uitspraak dat Europa niets van het Midden-Oosten begrijpt, in tegenstelling tot de Verenigde Staten. Van Mierlo toonde zich sceptisch over dat vermeende Amerikaanse begrip, toen hij in de Tweede Kamer opmerkte: “De VS hebben met name verstand van de Joodse lobby in de VS.” In de Senaat liet hij zich in soortgelijke bewoordingen uit. “Het Cidi acht uw beweringen zeer ongepast”, schrijft Naftaniël. “Voor zover de Joodse lobby in de VS actief is, maakt deze gebruik van toegestane democratische middelen. U schrijft de Joden een doorslaggevende invloed toe.”
Uit mijn eigen periode in de Tweede Kamer (’94-’98) herinner ik me dat ik dat Hans van Mierlo, als minister van BUZA, kritisch was tav bepaalde aspecten van het toenmalige beleid van de regering van Israel.
Hij kreeg daarvoor flink veel kritiek van de CDA en de kleine christelijke partijen SGP, GPV en RPF – en de VVD (met name Frans Weisglas).
Binnen de D66-fractie voorkwam Boris Dittrich vaak serieuze kritiek op het beleid van Israel. Zijn mede-fractiegenoten relateerden dat aan het feit dat zijn partner (nu echtgenoot) een j/Jood is.
Naar verluiden hebben zich na mijn TK-tijd binnen de fractie over het beleid van Israel heftige discussies plaats gevonden tussen met name Loesewies van der Laan en Boris.
Voor mij zijn deze ervaringen voorbeelden van hoe persoonlijke banden van (onverwachte) invloed kunnen zijn op het beleid van partijen en fracties.
Zo maakte ik bij conferenties etc. (Pro Groot)Israel-lobby activiteiten mee van Harry van den Berg (invloedrijke oud-PVDA parlementarier).Conclusie: ook binnen ‘seculiere’ politieke partijen zijn verschillende geluiden tav Israel. Het beleid van die partijen hangt af van welke personen de meeste invloed hebben.
PS Ik mag Boris Dittrich overigens bijzonder graag – en blijf grote waardering voor zijn kennis en inzet hebben.
Alleen bij het fatale parlementaire ‘Uruzgan-debat’, was hij de weg kwijt. Het is zeer wel mogelijk dat dit deels te wijten was aan zijn gedeelde loyaliteiten: als je pro-Groot Israel bent, ben je ook geneigd het heilloze beleid van Bush cs niet af te vallen.
Hij heeft toen niet een verbinding gelegd tussen de catastrofaal-contraproductieve Global War on Terror en de Afghanistan-missie, wat Bert Bakker kort daarvoor wel had gedaan.

Beantwoord ↓
jjw van waning on 26 oktober 2007 om 14:47 zei: Bewerken
Welke stroming(en) in het Jodendom in Nederland zijn zionistisch/Pro-Groot Israel?Er zijn in Nederland tenminste drie verschillende stromingen, hieronder ingedeeld op graad van titulaire religiositeit: orthodoxe jodendom, masorti jodendom en liberaal jodendom.
Een mogelijke vierde is Beit Hacidush, dat aanzienlijk liberaler is dan de andere liberale joodse gemeente in Nederland. Hiervan moet de precieze affiliatie nog blijken.
De grootste is het orthodoxe NIK, op afstand gevolgd door de liberale LJG, welke op verre afstand gevolgd wordt door de Masorti en Bet Hachidush. De masortigemeente in Weesp en Beit Hachidush in Amsterdam zijn pas in de het begin van de 21e eeuw ontstaan.Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) vertegenwoordigt het grootste deel van de Ashkenazisch joodse gemeenschap van Nederland.
De meeste leden leven niet volgens de traditionele joodse wet, de Halacha. In alle synagoges van bij het NIK aangesloten gemeenten worden echter wel de regels van de Halacha nageleefd, zoals de scheiding van mannen en vrouwen en de indeling van de gebedsdiensten.Het NIK identificeert zich als organisatie met een gematigde vorm van religieus zionisme, maar ook meer orthodoxe niet-zionistische personen, synagoges en bewegingen zijn erbij aangesloten..http://nl.wikipedia.org/wiki/Jodendom_in_NederlandReligieus zionisme
Het religieus zionisme, ook wel bekend als nationaal-religieus jodendom of de Mizrachi stroming van het jodendom, is een joodse stroming die het zionisme verenigt met het jodendom.
De meeste aanhangers zijn modern-orthodoxe joden. Veel van de kolonisten in joodse nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever, en tot 2005 in de Gazastrook die daar vanuit ideologische overtuigen wonen behoren tot deze stroming. Zij dienen met grote bereidheid in het Israëlische leger, liefst in speciale eenheden.De afgelopen tijd doet zich binnen de religieus-zionistische beweging een lichte scheuring voor tussen zij die fel verzet bieden tegen de door de Israëlische premiers Ariel Sharon en Ehud Olmert besloten terugtrekkingen uit Palestijns gebied, en zij die geen of minder fel verzet bieden en van mening zijn dat andere zaken, zoals onderwijs en armoedebestrijding, belangrijker zijn dan het behouden van alle illegale nederzettingen.
Charedische (ultra-orthodoxe) joden zijn over het algemeen neutraal of negatief over het zionisme, zowel de seculiere als religieuze vorm…http://nl.wikipedia.org/wiki/Religieus_zionisme

Beantwoord ↓
Robert van Waning on 27 oktober 2007 om 17:09 zei: Bewerken
De naam ‘MuzzleWatch’ (zie hierboven, 27/8, 14:27u.) is duidelijk een reactie op de omstreden ‘Campus-Watch’, de organisatie die bij haar oprichting werd aangekondigd als: “The Pro-Israel WebSite to Monitor Views of US Academia, the Website to list anti-Israeli feelings, the new blog dedicated to tracking efforts to muzzle critics of US-Israeli foreign policy. We, the folks at Jewish Voice for Peace (JVP), decided to start this blog because we’ve simply had enough.”. (http://www.campus-watch.org/article/id/4274.
Het lezen van de website van http://www.campus-watch.org is voor iedereen de moeite waard. Daar worden vele harde noten gekraakt, ook al wordt wel duidelijk dat not all nuts are created equal.
John Mearsheimer, hoogleraar aan de University of Chicago en mede-auteur van “The Israel Lobby” merkt naar aanleiding van de acties van Campus-Watch op:
“Universities are the one place in the United States where Israel tends to get treated like a normal country.” Volgens Mearsheimer onderdrukt de pro-Israel gemeenschap de discussie over het V.S.-beleid inzake het Midden-Oosten: “Some find this situation intolerable, which causes them to work hard to stifle criticism of Israel and to instead promote a positive image of Israel on campuses.”
(http://www.campus-watch.org/article/id/4274, by Ben Harris, Jewish Telegraph Agency (JTA), October 16, 2007.)Reactie is geredigeerd

Beantwoord ↓
jjw van waning on 27 oktober 2007 om 17:42 zei: Bewerken
Het gebruik van de zelf-aanduiding ‘Pro-Israel lobby’ door de christelijke en joodse zionisten behorend tot de ‘(Pro-)Groot Israel lobby’, is slim bewust misleidend.Ik ben ook pro-Israel (en pro-Palestina), maar dan op basis van de vigerende VN/VR-resoluties.
Het doet denken aan het, tot voor kort, geslaagde PR-beleid van zionisten om anti-zionisme gelijk te stellen aan antiSemitisme, quod non.
Het is daarom beter om over de ‘Israel lobby’ te spreken conform Mearsheimer en Walt, of – in Nederland nog beter – over de ‘(Pro Groot) Israel lobby’ of ‘Zionistische Isreal lobby’.

Beantwoord ↓
Robert van Waning on 27 oktober 2007 om 19:12 zei: Bewerken
‘(Pro Groot) Israel lobby’ is niet te lezen en ook niet uit te spreken. Laten we het dus maar gewoon hebben over de Israel-lobby. Iedereen weet dan waar je het over hebt, en daar gaat het tenslotte om.
De website van http;//www.campus-watch.org laat goed zien hoe de Israël-lobby te werk gaat en er ook niet voor schroomt om de vrijheid van meningsuiting en de academische onafhankelijkheid aan te tasten:”The University of Michigan Press has faced intense criticism in the last two months for distributing a book — on behalf of a British publisher whose sales the Michigan press handles in the United States — that is highly critical of Israel.” (http://www.campus-watch.org/article/id/4322.
Een boek dat ‘highly critical of Israel’ is, belandt in mijn geboorteland de V.S. (‘the land of the free‘) op de brandstapel..
Op die website kan je ook lezen dat dat wie de Joodse Muur (die de oorspronkelijke bewoners van Palestina uit het Beloofde Land moet weren) een ‘Apartheidsmuur’ durft te noemen, zijn academische carrière verder wel kan schudden.
Binnenkort ook in dit theater..

Beantwoord ↓
jjw van waning on 29 oktober 2007 om 22:36 zei: Bewerken
Ongedeeld Jeruzalem Internationaal Niet erkend
Vanaf 1967 heeft iedere Israelische regering zich verplicht Jeruzalem als hoofdstad van Israel en als ongedeelde stad te behouden en daarbij steeds gezorgd voor vrije toegang tot de heilige plaatsen van christendom en islam. Teddy Kollek, de oud-burgemeester van Jeruzalem, zei eens dat iedere nieuwe deling van de stad, ook al zou die in goede verstandhouding overeen worden gekomen als onderdeel van een vredesregeling, toch gepaard zou gaan met afgebakende grenzen, douane- en andere controleposten, en het in tweeen delen van de geintegreerde voorzieningen van de stad (waaronder de posterijen, het energie- en het waterleidingbedrijf). Ook na 1967 bleven de Amerikaanse en Britse regeringen echter internationaal de toon zetten met hun weigering hun ambassade in Israel te verplaatsen naar diens hoofdstad, die zij niet als hoofdstad erkennen.
Zo werd in een brief van 27 april 1994 van het kantoor van de Britse premier gesteld dat “de Britse regering het gezag van Israel over geen enkel deel van Jeruzalem erkent”. De Britse ambassadeur in Israel legde later uit dat Groot-Brittannie wel erkent dat Israel ‘de facto gezag uitoefent in West-Jeruzalem’. (In de zomer van 1995 kondigden de ambassa- deurs van de Europese lidstaten in Israel een boycot af van de viering van Jeruzalem 3000 jaar stad van David. Dit mede omdat de Europese Unie de soevereiniteit van Israel over geheel Jeruzalem niet erkent. [red.])
Wat betreft de Verenigde Staten en een aantal andere Westerse landen, heeft Israel noch de jure autoriteit in West-Jeruzalem, noch de facto autoriteit in Oost-Jeruzalem waar het sinds 1967 wordt beschouwd als de bezettingsmacht…Toekomst
Hoe Jeruzalem er in de toekomst uit zou kunnen gaan zien, kan worden afgelezen uit een zekere trend in Israel die, ondanks aanzienlijke terughoudendheid in een eerder stadium, de bereidheid toont om het organiseren van diverse aspecten van Palestijnse nationale activiteit vanuit Oost-Jeruzalem te tolereren. Ook wordt het leidende figuren van de voormalige vijand, de PLO, toegestaan Jeruzalem te bezoeken, op de Tempelberg te bidden en in de stad onderhandelingen te voeren met hun Israelische tegenspelers en met bezoekers uit het buitenland.
Als het tempo en de richting van de verschillende autonomie-overeenkomsten worden gehandhaafd, zou er een politiek pad moeten worden uitgestippeld dat zowel de Israeli- sche als de Palestijnse aspiraties kan bevredigen terwijl de huidige groei en uitbreiding van alle stadswijken blijft doorgaan. Jeruzalem, Oost en West samen, zou de hoofdstad van Israel kunnen blijven, zonder grenzen daarbinnen. Binnen een verenigd Jeruzalem onder Israelische soevereiniteit zouden de Arabieren uit Oost-Jeruzalem status en zelfbesturende organen kunnen krijgen, alsmede bestuurlijke en zelfs politieke banden met de Palestijnse Autoriteit kunnen onderhouden. Dit zou dan in aanvulling zijn op hun reeds bestaande en in toenemende mate zichzelf besturende grote stedelijke centra als Nabloes, Ramallah, Bethlehem en Hebron.
Tijdens een ontmoeting in Wenen, in het begin van 1994, wisselden Israelische en Palestijnse functionarissen ideeen uit over ‘de toekomstige status’ van Jeruzalem. Op 16 augustus 1994 werden deze besprekingen in Casablanca voortgezet en een week daarna in Marrakech. Er werd niet veel over gepubliceerd. Maar ze zouden uiteindelijk wel kunnen leiden tot het ontstaan van een politieke formule en een realiteit die voor beide kanten aanvaardbaar is.
Arabische meisjes in Jeruzalem (foto: Ed Hofscheuder)
Die realiteit hoeft niet te zijn gebaseerd op een herverdeling van de stad. De meeste Arabische wijken liggen naast joodse, sommige zeer dicht tegen elkaar, maar ze lopen niet in elkaar over. Joodse en Arabische activiteiten vinden meer n st elkaar plaats dan met elkaar. Het patroon van stedelijke bewoning is ingewikkeld, maar niet onontwarbaar. Het is heus niet nodig dat bijvoorbeeld de noordelijke joodse buitenwijk Neve Ja’akov (gelegen op de plaats waar in 1948 een joods dorp werd veroverd en verwoest door het Arabische Legioen) van Israel wordt afgescheiden om de Arabische aspiraties te bevredi- gen. Evenmin hebben de Palestijnse Arabieren die binnen Jeruzalems gemeentegrens van voor 1967 wonen soevereiniteit nodig om te kunnen floreren. Een soeverein Israel zorgt er al voor dat de Arabieren van de stad zelf baas in eigen huis kunnen zijn. De aan- zienlijke Arabische bouwactiviteit, de intellectuele en economische activiteit, kranten en diensten bewijzen dit. Het was trouwens niet Israel, maar het hoofd van de Palestijnse Nationale Autoriteit, Jasser Arafat, die in 1994 Jeruzalems meest onafhankelijk denkende Arabische krant sloot.
Israel kan de Palestijnse autonomie ook net over de gemeentegrens hechte banden aanbie- den. Allerlei ideeen kunnen worden bekeken. Stel bijvoorbeeld, dat de dichtbevolkte Palestijnse stad aan de noord-zuidsnelweg, Ar-Ram, de zetel zou worden van de Palestijn- se autonomie. De Palestijnse nationale instellingen zouden dan binnen de bebouwde kom van Jeruzalem staan, maar toch buiten de gemeentegrenzen van na 1967. Dus buiten het gebied waarover Israel de soevereiniteit opeist. De laatste jaren hebben de joodse en Arabische gemeenschappen van Jeruzalem bijna volledig van elkaar gescheiden geleefd. Maar op sommige punten is er wel sprake van direct contact: op het werk, zoals in fabrieken en op bouwplaatsen, in ziekenhuizen, musea en hotellobby’s en bij een aantal gemeenschapsvoorzieningen. In de zomer van 1994 bracht een gemengd Arabisch-joods toneelgezelschap in Jeruzalem een voorstelling van Shakespeare’s Romeo en Julia op de planken. Maar dit soort zaken heeft geen invloed op de vermenging, of zelfs maar de overlapping van de gemeenschappen. joodse inwoners van Jeruzalem brengen maar zelden om sociale redenen een bezoek aan Arabische woonwijken en vice versa. Activiteiten als winkelen, uit eten gaan en recreeren vinden zelden plaats aan de andere kant van de scheidslijn. Aan geen van beide kanten weet men veel over hoe het dagelijks leven van de ander eruit ziet, hoe de stedelijke ontwikkeling aan de andere kant van de onzichtbare grens zich voltrekt, of welke behoeften en verlangens er bestaan aan de andere kant van de ongemarkeerde scheidslijn. En misschien ligt juist in deze topografische en sociale scheiding de beste kans voor vrede, groei en welvaart van een definitief verenigde stad.http://www.cidi.nl/Reactie is geredigeerd

Beantwoord ↓
jjw van waning on 7 november 2007 om 16:08 zei: Bewerken
Op onze VKblogsite manifesteren zich Joop Broekemans en Jack Pastoors:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/161330

Beantwoord ↓
jjw van waning on 11 november 2007 om 12:10 zei: Bewerken
..het Cidi uitblinkt in het verwijt aan anderen van ‘eenzijdigheid’, maar het principe van twee- of meerzijdigheid en zelfs dat van hoor en wederhoor zelf zelden of nooit hanteert ten aanzien van de andere kant in het Israëlisch-Palestijns conflict. Het Cidi heeft van eenzijdigheid haar reden van bestaan, uitgangspunt, beleid en handelsmerk gemaakt, waardoor het Cidi bij uitstek ongeschikt is, om anderen op dit gebied de maat te nemen..

Beantwoord ↓
Kees Broer-Eikmeier on 11 november 2007 om 20:36 zei: Bewerken
wat een schandalige opmerkingen maakt u over uw partijgenoot Boris Dittrich. Alsof die niet zelf zou kunnen denken, maar zich laat leiden door de afkomst van zijn partner.
Ook dat lijstje dat u wilt maken, van mensen die Israel steunen, is een verwerpelijke gedachte en actie.
Maar als u dan perse wilt, zet mij er dan op.

Beantwoord ↓
Robert van Waning on 12 november 2007 om 10:41 zei: Bewerken
Iedereen heeft zijn redenen om Israël te willen steunen. Daar zijn goede redenen voor, maar ook slechte. Dit weblog lijkt mij echter met name gericht te zijn tegen de vaak heimelijke manier waarop politieke en journalistieke steun aan Israël wordt verleend.
Steun aan Israël ontaardt veelal in het ontkennen van of zelfs het verdoezelen en vergoelijken van etnische zuivering, discriminatie, apartheid, verovering, annexatie, kolonisatie, bezetting en onderdrukking, dan verdient die steun kritiek, weerwerk en tegenspraak.
Dit weerwerk wordt bemoeilijkt doordat er een taboe rust op het kritiseren van jodendom en Israël. Dat is merkwaardig, want welbeschouwd gaat het respectievelijk om een exclusivistische dwaalleer op genetische grondslag en om een nationalistische, militaristische, agressieve en onderdrukkende apartheidsstaat die gebaseerd is op beginselen die niet meer van deze tijd zijn. Israël maakt zich structureel schuldig aan schendingen van volken-. mensen- en beurgerrechten. Het zou juist schandelijk zijn om dat níet te bestrijden.
Steun aan Israël wordt in veel gevallen heimelijk en vaak ook onder valse vlag gegeven, bijvoorbeeld onder het mom van politieke neutraliteit, van journalistieke onafhankelijkheid en objectiviteit of zelfs van wetenschappelijke integriteit en betrouwbaarheid. Dit laatste is het geval bij veel zogenaamd onafhankelijke wetenschappelijke ‘denktanks’.
Net zoals het CIDI zorgvuldig dossiers bijhoudt van twijfelachtige uitingen en gedragingen en van degenen die zich daaraan schuldig hebben gemaakt, is het een goed idee om hetzelfde te doen (maar dan openlijk!) met degenen die misbruik maken van hun schijnbaar onafhankelijke positie om steun te verlenen aan een regime dat stelselmatig het volken-, mensen- en burgerrecht heeft geschonden en daar nog steeds in volhardt.
(Deze bijdrage is ‘zonder last of ruggespraak’ tot stand gekomen en dient geen ander belang dan een openlijke discussie.)

Beantwoord ↓
Ruud Zweistra on 12 november 2007 om 10:45 zei: Bewerken
Verder kennen we nog Eddo Rosenthal en Ferry Biedermann, en in de coulissen Clairy Polak.
Citaat:
Alleen bij het fatale parlementaire ‘Uruzgan-debat’, was hij de weg kwijt. Het is zeer wel mogelijk dat dit deels te wijten was aan zijn gedeelde loyaliteiten: als je pro-Groot Israel bent, ben je ook geneigd het heilloze beleid van Bush cs niet af te vallen.
Reactie:
Zeer verhelderend – nu snap ik die politieke zelfmoord. Wat mensen allemaal niet doen uit hoofde van dit soort foute etnisch/ideologische loyaliteiten is ongelofelijk.
Ik heb eens bij de ombudsman bezwaar gemaakt tegen de belangeverstrengeling die het automatisch inhoudt als je iemand van joodse afkomst een oorlog met joodse betrokkenheid laat verslaan (Ferry Biedermann), maar dat vond men niet steekhoudend.
Dat is het natuurlijk wel, en dit oordeel is dan ook een vorm van dezelfde morele corruptie, mogelijkerwijs veroorzaakt door nog meer binding met de joodse zaak.

Beantwoord ↓
Ruud Zweistra on 12 november 2007 om 10:51 zei: Bewerken
Kees Broer-Eikmeier (ip: 80.126.48.174) / 11-11-2007 20:36
… Ook dat lijstje dat u wilt maken, van mensen die Israel steunen, is een verwerpelijke gedachte
Reactie:
Mensen met joodse achtergrond zich laten bemoeien met verslaggeving over Israelische oorlogen is een verwerpelijke daad, en om die verwerpelijke daad te onderzoeken, zijn dit soort tegenacties nodig. We kunnen moeilijk naar mensen met foute pro-Israelische sympathieen gaan zoeken onder de Arabieren.
Het kenmerken van deze pogingen tot objectievering van de verslaggeving als “verwerpelijk” is een openlijke poging om etnische sentimenten te gebruiken om de joodse beinvloeding te verdedigen. Zeer verwerpelijk.

Beantwoord ↓
Robert van Waning on 12 november 2007 om 13:41 zei: Bewerken
Correctie van de tweede alinea van mijn bijdrage van 10:41 uur:
Áls steun aan Israël ontaardt in het ontkennen van of zelfs het verdoezelen en vergoelijken van etnische zuivering, discriminatie, apartheid, verovering, annexatie, kolonisatie, bezetting en onderdrukking, dán verdient die steun kritiek, weerwerk en tegenspraak.
Aanvulling: Op die kritiek wordt zelden inhoudelijk ingegaan. Zij wordt gemakshalve aangeduid als uiting van antisemitisme, ook al wordt er niemand op grond van zijn achtergrond gediscrimineerd. (Integendeel, want de kritiek is juist gericht tégen bepaalde vormen van discriminatie en racisme.) Kritiek op Israël wordt hooguit beantwoord met kwalijke aantijgingen en betitelingen als ‘verdacht’, ‘verwerpelijk’ of ‘schandelijk’. Wie werkelijk tegen íedere vorm van etnisch exclusivisme, racisme, discriminatie en apartheid is (dus ook tegen joodse varianten daarvan), zal daar tegen moeten kunnen.
Gezien de grote belangen die op het spel staan (waar wereldvrede er één van is), is het van belang om te weten wie Israël steunen in zijn streven naar meer levensruimte voor het eigen volk.
Volgens onderzoekjournalist Seymour Hersh wordt Iran immers het volgende slachtoffer van de neoconservatieve agressie. Conservatieven als de voormalige Amerikaanse VN-ambassadeur John Bolton beschouwen de optie van containment (een ‘gematigd front van weerstand’ tegen Iran) als een allang gepasseerd station. (Diederik van Hoogstraten,’Bush wil Iran liefst bombarderen’, VK 10/11 jl)
John Bolton heeft een goeie aan Israël-lobbyist (en in zijn vrije tijd VK-columnist en -commentator) Paul Brill, wiens rubriek ‘De weeek van’ vrijwel altijd gaan over de bedreiging die Iran vormt. Zijn collega John Vinocur is van hetzelfde lobbylaken een pak, en zo zijn er meer columnisten en commentatoren, natuurlijk niet alleen bij de Volkskrant.
De lezers van de Volkskrant zijn door die constante massage al bijna gewend aan het idee dat er welbeschouwd nog maar één optie is: Na Irak moet ook Iran met militair geweld worden onderworpen aan het gecombineerde streven van de As VS-Israël naar economische, militair-strategische én culturele dominantie over het Midden-Oosten.
Journalistiek biedt meer mogelijkheden tot heimelijke verstengeling van bindingen en belangen dan de politiek. Het is daarom van belang dat de journalistiek ook net zo transparant is. En wat kan er eigenlijk tegen zijn?

Beantwoord ↓
jjw van waning on 20 november 2007 om 17:31 zei: Bewerken
‘Moderator’ Leonard Ornstein manifesteerde zich als pro-Groot-Israel lobbyist tijdens de op 11 nov. door VPRO/Tegenlicht in Amsterdam georganiseerde discussie-avond met de Amerikaanse professoren Mearsheimer en Walt, schrijvers van ‘The Israel lobby and American Foreign Policy’.
Lees Frans Verhagen’s dagboek van 11 november:Het debat gisteren was minder een debat dan een college van beide geleerde heren. En interessant was het, ondanks de wanprestatie van moderator Leonard Ornstein die compleet verdwaalde in zijn eigen emotionele voorkeuren en een beschamende vertoning afleverde.
Ik mocht, samen met Alfred Pijpers, een co-referaat houden. Ik heb mijn kritiek op de auteurs hier gezet. Fascinerend was weer eens hoe wijs het perspectief is van deze wetenschappers, hoe ver ze over de politiek van vandaag heen kunnen kijken en hoe ze het strategische beeld steeds voor ogen houden…http://www.amerika.nl/html/politiek/dagboek.htm

Beantwoord ↓
kees broer-eikmeier on 25 november 2007 om 20:57 zei: Bewerken
het feite alleen al, dat een Ruud Zweistra hier vrijelijk zijn anti-joodse en verwerpelijke gedachtes mag uiten, geeft al aan hoe diep het Platvorm Internationale Veiligheid van D66 eigenlijk gezonken is. Jullie moeten je schamen.

Beantwoord ↓
jjw van waning on 11 december 2007 om 13:20 zei: Bewerken
Behoort Patrick Selbach, Chef Redactie Buitenland ANP, ook tot onze nationale Israellobby?
Zie: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/172072

Beantwoord ↓
jjw van waning on 11 december 2007 om 15:56 zei: Bewerken
Onze minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen – en daarmee het gehele kabinet-Balkenende – voert een zionistisch beleid:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/172363

Beantwoord ↓
herman on 11 december 2007 om 17:23 zei: Bewerken
Bedankt voor het inventariseren en bijhouden van deze lijst!

Beantwoord ↓
lublin on 29 december 2007 om 13:30 zei: Bewerken
Geweldig overzicht.
Ga er mteen ‘reclame’ voor maken op m’n weblog!
groet,
lublin

Beantwoord ↓
jjw van waning on 31 december 2007 om 18:03 zei: Bewerken
UIT: vraaggesprek met Hajo G. Meyer, secretaris van Een Ander Joods Geluid, in RAVAGE #2 van 6 februari 2004:
“Het stelt u teleur dat de internationale gemeenschap zich niet mengt in het conflict. De pro-Israëllobby, met name in de VS, is volgens u zo invloedrijk dat Israël met fluwelen handschoenen wordt behandeld. Europa zwijgt omdat iedere kritische opstelling tegenover Israël afgedaan wordt als antisemitisme. Hoe steekt de Nederlandse pro-Israëllobby volgens u in elkaar?”Naftaniël ís de pro-Israëllobby. Maar het is een feit dat Europese politici worden gechanteerd. Elke keer dat Sharon door kritiek in moeilijkheden komt, haalt hij z’n stokpaardje van stal, het antisemitisme. Fischer, de machtigste minister van Buitenlandse Zaken in Europa, doet het vanwege de erfenis die hij als Duitser met zich meedraagt letterlijk in zijn broek van angst voor Israël en durft zich ook niet uit te spreken. Met dat vergiftigde antisemitisme als wapen worden Europese politici gechanteerd.”Waarom hebben regeringspartijen als de PvdA, VVD, CDA en D66 decennia lang de Israëlische machthebbers door weer en wind gesteund?”,,Omdat heel Europa een geweldig schuldgevoel heeft – voor een deel terecht – over datgene wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa is gebeurd. Nederland zeker, omdat hier het grootste percentage joden gedeporteerd is. ‘We stonden erbij en we keken ernaar!’, daarop is dit schuldgevoel gebaseerd. Maar doordat nu wéér niemand ingrijpt wordt Europa opnieuw medeschuldig aan de moord op ten minste één volk, zoniet twee. Ze is in ieder geval medeschuldig aan de volkerenmoord op de Palestijnen. Daarbij vernietigen de Israli’s zichzelf ook nog. Dat laten we allemaal gebeuren…http://www.ravagedigitaal.org/archief_2004/2004archief/0204a10.htm

Beantwoord ↓
jjw van waning on 1 januari 2008 om 17:03 zei: Bewerken
Op onze VK-blogsite manifesteerde Sjaak de Boer zich als een, weinig subtiele, zioniste:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/175552#reageer

Beantwoord ↓
jjw van waning on 2 januari 2008 om 15:41 zei: Bewerken
Prominent VVD Tweede Kamerlid Hans van Baalen toont zich in zijn fractie een waardige (en effectieve) opvolger van Frans Weisglas en Geert Wilders als Israel-lobbyist.
Zo zei Van Baalen op een pro-Israëlbijeenkomst in Amsterdam in juli 2006, opgetekend door de Volkskrant: “Wie beweert dat Israël medeschuldig is aan het geweld in het Midden-Oosten ‘is geen vent, maar heeft slappe knieën’.”http://onzemaninteheran.com/?p=144#comment-43736

Beantwoord ↓
jjw van waning on 3 januari 2008 om 20:58 zei: Bewerken
Dr Alfred Pijpers, als politicoloog verbonden aan het Instituut ‘Clingendal’ in Den Haag en aan de faculteit Politieke Wetenschappen van de Universiteit Leiden, is een christen-zionist.
Hij propageert het opnemen van Israel in de NAVO en bekritiseert fel het boek over de ‘Israel lobby’ van de Amerikaanse hoogleraren Mearsheimer en Walt.
Zie:http://www.clingendael.nl/publications/2007/20070700_cesp_art_pijpers.pdfOpmerking: Het is onverstandig dat ‘Clingendael’ zich laat lenen voor publicaties van een auteur met een voor-wetenschappelijke instelling.

Beantwoord ↓
jjw van waning on 3 januari 2008 om 21:16 zei: Bewerken
Bernard Hammelburg, toenmalig correspondent in de Verenigde Staten voor het Algemeen Dagblad en de NOS. schreef in 1998 een objectief artikel waarin hij al wees op de groeiende invloed van Amerikaanse christen-zionisten.
Ondanks het feit dat zijn artikel is weergegeven in een CIDI Nieuwsbrief, kan men Hammelburg op grond hiervan niet rangschikken onder onze nationale Israel lobby.http://www.cidi.nl/isnbr/1998/hoofd3-0998.html

Beantwoord ↓
herman on 28 februari 2008 om 13:17 zei: Bewerken
Algemeen Dagblad.
Gisteren plaatste ik een reactie op artikel:
woensdag 27 februari 2008
Israël laaiend over raketaanvallen
JERUZALEM – Israël heeft woensdag woedend gereageerd op de raketbeschietingen door extremistische Palestijnen vanuit de Gazastrook. Bij een aanval eerder op de dag kwam in het zuiden van Israël een Israëlische student om het leven.
Het was de eerste dode door een dergelijke raketaanval in negen maanden. Israël is vastberaden zijn burgers te verdedigen, luidde het uit het kantoor van de Israëlische premier Ehud Olmert. Israël zal alle ter beschikking staande middelen gebruiken en alle kansen benutten om een einde te maken aan de ,,moorddadige beschietingen”, aldus de verklaring. Waarnemers sluiten een grondoffensief niet uit.
Israël voert al voortdurend vooral luchtaanvallen uit op de Gazastrook om extremisten te treffen en een einde te maken aan de beschietingen met zelfgemaakte zogenoemde Qassam-raketten. Woensdag kwamen door Israëlische bombardementen zeker tien Palestijnen om het leven: zes activisten van de islamistische bewegingen Hamas en Islamitische Jihad en vier burgers.
Hamas, dat de Gazastrook controleert, eiste de verantwoordelijkheid voor de dodelijke raketaanval op. De beweging zou in totaal ruim dertig raketten hebben afgevuurd.
Ik stelde dat ook de bezetter israel niet wil LUISTEREN evenals onze regering. Minister van buitenlandse zaken Verhagen weigerde vorig jaar een visum aan de democratisch gekozen Hamas leider Haniyah om zijn visie uit te leggen.
Deze reaktie werd niet geplaatst. Vandaag wilde ik dit op dezelfde plek melden en kreeg onderstaand bericht.Ik lijk dus nu opeens een crimineel…!
Israël laaiend over raketaanvallen
Uw reactie is niet geplaatst
De oorzaak hiervan kan zijn dat uw reactie in strijd is met de forumregels (bijv. door het gebruik van scheldwoorden) of dat uw account/ip-adres geblokkeerd is i.v.m. eerdere reacties.
Tekst
Tekens over
Naam / Nickname
Woonplaats
Bovenstaande gegevens worden getoond op de website.
Om gebruikers te kunnen weren die veelvuldig de regels overtreden wordt bij het plaatsen van een reactie uw IP-adres vastgelegd Uw IP adres: 82.168.8.224. Deze gegevens worden alleen aan derden verstrekt in het kader van een strafrechtelijk (voor)onderzoek

Beantwoord ↓
jjw van waning on 12 juli 2008 om 22:25 zei: Bewerken
Op onze VK-blogsite manifesteert Jan Geeurtsen zich als een, weinig subtiele, zionist:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/209856http://www.volkskrantblog.nl/bericht/208747http://www.volkskrantblog.nl/bericht/206540

Beantwoord ↓
herman on 18 juli 2008 om 13:54 zei: Bewerken
Ongelofelijk indrukwekkende film (28 min) over de bias (ten voordele van israel) in de media van de USA. Televisie komt er nog veel slechter uit als de kranten.
http://nl.youtube.com/watch?v=ziSTY408h6k

Beantwoord ↓
herman on 15 september 2008 om 13:41 zei: Bewerken
Oscar Garschagen, de Nabije Oosten-correspondent van NRC Handelsblad schreef: “Slachtoffer Israël, Propagandamachine Hasbara moet de wereld van het Israëlische gelijk overtuigen; Van oudsher investeert Israël veel tijd, geld en moeite in het eigen imago. Als ons beleid maar goed wordt uitgelegd, zo redeneert het land, volgt begrip vanzelf” (NRC-Handelsblad, 5-6 Augustus 2006, Zaterdags Bijvoegsel, page 6)

Beantwoord ↓
Herman on 28 oktober 2008 om 22:29 zei: Bewerken
THE ISRAEL LOBBY ARCHIVE….
In the early 1960′s Israel funneled $5 million (more than $35 million in today’s dollars) into US propaganda and lobbying operations. The funds were channeled via the quasi governmental Jewish Agency’s New York office into an Israel lobby umbrella group, the American Zionist Council. Senate Foreign Relations Committee investigations and hearings documented funding flows, propaganda, and public relations efforts and put them into the record. But the true fate of the American Zionist Council was never known, except that its major functions were visibly shut down and shifted over to a former AZC unit known as the “Kenen Committee,” called the American Israel Public Affairs Committee (or AIPAC) in the late 1960′s. The following chronology provides links to images of original Department of Justice case files released on June 10, 2008 under a Freedom of Information Act filing.
http://irmep.org/ila/azcdoj/Reactie is geredigeerd

Beantwoord ↓
jjw van waning on 29 oktober 2008 om 11:26 zei: Bewerken
Leerzaam Herman. Dat AIPAC zowel de oorsprong als de voortzetting is van de AZC, zal geen verbazing wekken.http://irmep.org/ila/azcdoj/
Ook is je bron interessant:http://irmep.org/ila/About/about.htm
En uit de Archive’s ‘News’ haalde ik op:Papers kept secret for 43 years show that the US Department of Justice attempted to register the parent organization of the American Israel Public Affairs Committee, or AIPAC, as the foreign agent of Israel.
Such a registration could have changed the course of Middle East history by giving the president, State Department and American public more insight and leverage over the Israel lobby during peace negotiations to compensate displaced Palestinians and avert Israel’s covert development of nuclear weapons.
The 1962 Foreign Agents Registration Act (FARA) order was approved by Attorney General Robert F. Kennedy (RFK) and senior officials. The DOJ found the American Zionist Council had received the equivalent of $35 million in directed Israeli funds to lobby and conduct public relations in the United States for arms, aid and preferential diplomatic treatment.
Declassified documents newly available from the Israel Lobby Archive at http://IRmep.org/ila/azcdoj reveal that the DOJ’s efforts to register the AZC and publicly disclose its activities almost reached the level of FBI raids and grand juries.But in the years following John F. Kennedy’s assassination and RFK’s subsequent departure from the DOJ, the AZC asked permission to limit normal public release of AZC FARA filings. After the DOJ granted requests for a secret filing, the AZC shut down and shifted operations over to AIPAC.http://www.sunherald.com/451/story/908574.html
We zouden in Nederland zo’n onderzoekinstituut moeten hebben.
Zou nuttig zijn om het CIDI en persoonlijke politieke ‘dubbele loyaliteiten’ (w.o. die van Wilders) door te lichten.

Beantwoord ↓
jjw van waning on 8 januari 2009 om 22:11 zei: Bewerken
Pas na het opzetten van deze inventarisatie kwam ik op een eerdere
Nederlandse site die ook religieuze en politieke zionistische organisaties en personen vermeldt:http://empire.blogsome.com/
Daarnaast bevat deze site veel (actuele) artikelen en foto’s.
Jammer genoeg bevat de site geen ‘home page’ met vermelding van de beheerder en doelstelling.

Beantwoord ↓
jjw van waning on 12 januari 2009 om 12:36 zei: Bewerken
De Volkskrant columniste Nausicaa Marbe gooit alle remmen los tijdens de Gaza-oorlog en manifesteert zich als een radicale zioniste in openvolgende columns – zie haar laatste:http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/2348
In mijn reactie op deze column reproduceerde ik een artikel van,
de helaas overleden, hoogleraar JAA van Doorn, die Marbe van misleiding betichtte:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/240659

Beantwoord ↓
JJW van Waning on 17 april 2009 om 12:20 zei: Bewerken
Journalist en kandidaat voor het Europese Parlement Dirk-Jan van Baar manifesteert zich zo sterk als Bush-apologeet, dat ik hem hier opneem.http://www.volkskrantblog.nl/bericht.php?id=216686

Beantwoord ↓
Henoch on 21 oktober 2009 om 16:14 zei: Bewerken
Nu is er ook Evangelische Christen-Zionistische Partij (ECZP)

Beantwoord ↓
J. Jan Willem van Waning on 4 november 2009 om 12:37 zei: Bewerken
Dank heer Henoch, voor het hier zelf attenderen op Uw jongste religieus-politieke loot van onze nationale ‘Israel lobby’. Het is lofwaardig dat U met open vizier strijdt!
Als initiatiefnemer van de ECZP richt Uw partij zich vooral tegen D66, zie ik:‘Een groot D66 horrorscenario voor Nederland en het Christen-Zionisme’http://eczp.blogspot.com/2009/10/een-groot-d66-horrorscenario-voor.html
U zult mij niet euvel duiden dat ik Uw partij geen succes toewens.

Beantwoord ↓
Henoch on 4 november 2009 om 15:55 zei: Bewerken
Graag gedaan heer Waning. Wij willen er ook geen doekjes om winden, en ook een historisch, religieus en politiek zuiver beeld laten zien, m.b.t. tot het bestaansrecht van Israël, en om partijen als D66, Groen-Links, SP en de PvdA – die overigens allen betrekkingen hebben gehad (of nog hebben) met dubieuze figuren, die niet veel goeds in de zin voor hebben met Israël – tot besef en inkeer te brengen, dat hun anti-Israël lobby uiteindelijk gedoemd zal zijn tot groot falen. De Bijbel zegt: “Strijd de goede strijd des geloofs”, waarmee we overigens het goede voor hebben met alle mensen, en daar zal ik mij en iedere mede-strijder van de ECZP ook volledig en open voor inzetten. U wenst mij overigens geen succes (ik u echter wel), maar het is en blijft mij een groot raadsel, dat u een anti-chr. partij en haar ideologieën blijft navolgen, die verkort nog dreigde volledig uit het politieke bestel te verdwijnen, door haar eigen tegenstrijdigheden en falen (kiezersbedrog) van haar eigen politieke agenda.

Beantwoord ↓
Herman on 17 november 2009 om 08:46 zei: Bewerken
Hulde voor deze inventarisatie,
Zie ook de Engelse Pro-israel Lobby http://www.opendemocracy.net/ourkingdom/peter-oborne-james-jones/pro-israel-lobby-in-britain-full-text

Beantwoord ↓
J. Jan Willem van Waning on 17 november 2009 om 14:18 zei: Bewerken
Dank voor je hierop attenderen Herman.
Ik verwerkte je link in een blog:
De Zionistische (pro-Groot)’Israel lobby’ in Groot Brittannie: een onderzoekhttp://www.vkblog.nl/bericht/287116/De_Zionistische_%28pro-Groot%29%27Israel_lobby%27_in_Groot_Brittannie%3A_een_onderzoek

Beantwoord ↓
Sonja on 28 november 2009 om 14:24 zei: Bewerken
Kees Broer-Eikmeier 11-11-2007 20:36
wat een schandalige opmerkingen maakt u over uw partijgenoot Boris Dittrich. Alsof die niet zelf zou kunnen denken, maar zich laat leiden door de afkomst van zijn partner.
Ook dat lijstje dat u wilt maken, van mensen die Israel steunen, is een verwerpelijke gedachte en actie.
Maar als u dan perse wilt, zet mij er dan op.
Keesjemaduraatje is een beetje in de war lees ik. Ik had een link naar zijn geweldige weblog geplaatst op mijn weblog, en toen is hij gaan klagen en moest ik zijn naam verwijderen. Wat een zielig figuur.

Beantwoord ↓
J. Jan Willem van Waning on 10 december 2009 om 23:34 zei: Bewerken
Las een blog op Maroc.NL dat put uit deze blog, echter (helaas) zonder de link te leggen:http://www.maroc.nl/forums/showthread.php?t=284864

Beantwoord ↓
Steve on 9 maart 2010 om 18:19 zei: Bewerken
Wat zou het Zionisme in vredesnaam met de Irak invasie te maken hebben. Ik zie niet in hoe zionistische christenen baat hebben bij een Invasie in Irak? Olie was en is de voornaamste tactische reden om Irak binnen te vallen en daar hebben de christenen echt geen voordeel uitgehaald evenmin als de Israeliers.
Wat u hier doet lijkt sterk op vingertje wijzen naar een zondebok en plaats het onder het begrip Zionisme zonder sterke beaurgumentering, zeer zwak van u.
De christenen hebben het overigens in Irak redelijk goed gehad onder de dictatuur van Saddam Hoessein. Buiten dit alles om is er niets mis met Zionisme .

Beantwoord ↓
Koen van Vlaenderen on 12 april 2010 om 14:48 zei: Bewerken
WIlders heeft vaak te kennen gegeven dat hij werd bedreigd. Van wie deze bedreigingen afkomstig zijn, is onduidelijk. Het zou heel goed kunnen dat ze een zionistische herkomst hebben, maar waarbij er gesuggereerd wordt dat islamieten de boosdoeners zijn. False flag bedreigingen dus.
Gezien de vele false flag operaties zoals bijvoorbeeld de WTC-aanslag op 9-11-2001, uitgevoerd door zionistische joden, hetgeen overduidelijk is bewezen onderhand, zou ik dit niet gek vinden.
Er is nooit een concreet bewijs geleverd dat Wilders door islamieten wordt bedreigd, en eventuele false-flag bedreigingen dienen duidelijk de agenda van de zionistische joodse lobbie.

Beantwoord ↓
erlise on 10 februari 2011 om 12:25 zei: Bewerken
Israël zal een belangrijk onderwerp zijn in Fitna II, het volgende knutselwerk van Geert Wilders. Dat heeft de PVV-voorman verklaard in een interview met de Israëlische krant Haaretz. In hetzelfde interview liet Wilders weten weinig heil te zien in een Palestijnse staat en liet hij zich lovend uit over de extreem-nationalistische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman.
Geert Wilders toont zich keer op keer zeer loyaal aan Israël, en dan vooral aan de meest conservatieve stromingen in dat land. Ook ontvangt Wilders financiële steun uit Israël en van pro-Israëlische groepen uit de VS. Wilders doet daarmee niets illegaals. Toch is het op zijn minst pikant dat een politicus die zo allergisch is voor de (vermeende) dubbele loyaliteit van islamitische Nederlanders, zelf zo kritiekloos achter het beleid van een ander land aanloopt. Ook mag het opmerkelijk genoemd worden dat de PVV, die een voorstander is van een verbod op buitenlandse financiering of bestuurlijke invloed van moskeeën, zelf niet transparant is over haar buitenlandse geldbronnen.
Veel meer bewijs is te vinden hier http://www.onzestem.eu/2010/10/de-israelische-agenda-van-geert-wilders/ hier wordt diep ingegaan op de dubbele agenda van de heer wilders.

Beantwoord ↓
Mrwonkish on 17 maart 2011 om 19:06 zei: Bewerken
Likoed Nederland, schuwt inzet doodgestoken kinderen voor politiek doel niethttp://www.mrwonkish.nl/likoed-nederland

Beantwoord ↓

Advertenties

56 gedachten over “De zionistische (Groot-)’Israel lobby’ in Nederland: een noodzakelijke inventarisatie

 1. For many years now the American foreign policy has been characterized by the strong tie between the United States and Israel. Does the United States in fact keep Israel on its feet? And how long will it continue to do so? In March 2006 the American political scientists John Mearsheimer (University of Chicago) and Steve Walt (Harvard) published the controversial article ‘The Israel Lobby and US foreign policy’. In it they state that it is not, or no longer, expedient for the US to support and protect present-day Israel. The documentary sheds light on both parties involved in the discussion: those who wish to maintain the strong tie between the US and Israel, and those who were critical of it and not infrequently became ‘victims’ of the lobby. The question arises to what extend the pro-Israel lobby ultimately determines the military and political importance of Israel itself. Colonel Lawrence Wilkerson (Colin Powell’s former chief-of-staff) explains how the lobby’s influence affects the decision-making structure in the White House.
  With political scientist John Mearsheimer, neocon Richard Perle, lobby organization AIPAC, televangelist John Hagee, historian Tony Judt, Human Rights Watch director Kenneth Roth, colonel Lawrence Wilkerson, Democrat Earl Hilliard, Israeli peace negotiator Daniel Levy and investigative journalist Michael Massing.
  Research: William de Bruijn
  Director: Marije Meerman

  For more information visit http://www.vpro.nl/programma/tegenlichthttp://www.youtube.com/watch?v=N294FMDok98

 2. Welcome to MuzzleWatch, the new blog dedicated to tracking efforts to muzzle critics of US-Israeli foreign policy. We, the folks at Jewish Voice for Peace (JVP), decided to start this blog because we’ve simply had enough.
  We found ourselves getting disinvited from too many speaking engagements. We saw too many groups we like get called anti-Semitic. We encountered too many people who capitulated to pressure to simply shut up.
  MuzzleWatch is dedicated to creating an open atmosphere for debate about US-Israeli foreign policy by:
  shining a light on incidents that involve pressure, intimidation, and outright censorship of critics of US-Israeli policy
  showing that there is an environment of intimidation that keeps far too many people from speaking honestly and openly
  demanding accountability from groups that use silencing tactics
  It is simply absurd that these issues can be debated much more openly in Israel than in the United States.
  JVP’s primary work is education and advocacy about what we think is terrible US policy regarding Israel. (You can find out more about what we think here and here.)
  We understand that this is a highly polarized issue. We’re Jews, after all, so we only have to look as far as our families to know that opinion is divided.
  But for most of us who do this work, there is a moment when we discovered the rules are different when you talk about Israeli and US policy toward the Palestinians and Arab states. Instead of those healthy debates we love here in the US, we’re met with silence and fear.
  To be fair, emotions can get so raw that often people just don’t want to go there. Because of our experiences with anti-Semitism, when someone says “Israel shouldn’t be doing X,” what a lot of Jews actually hear is, “I hate Jews!” We get this.
  But there’s also something much more insidious taking place. At JVP, we see it all the time. There are groups and individuals who pro-actively work to silence people like us.
  By “people like us” we mean anyone who dares to offer principled criticism of Israel’s policies, and US support for those policies. The form of silencing is different for “dissenting” Jews, Muslims and Arabs, Christians, media professionals, academics etc…. but the end result is a disturbingly pervasive fear of simply discussing one of the most critical issues facing the world today.
  The ironic truth is that these incidents of silencing are growing in number because groups like the Anti-Defamation League or AIPAC are growing increasingly scared. They’re the ones afraid of open debate. Not us. You’ve got to ask yourself why.
  We’ll be linking to current news stories as well as sharing our own stories and primary documents when we get them. We hope you’ll write us as well.
  What we want, ultimately, is a country in which everyone feels safe to simply ask questions, discuss and debate the issues. What could be healthier for Americans, healthier for democracy?
  —-http://www.muzzlewatch.com/?p=1#more-1

 3. Ook Volkskrant’s overleden columnist H.J. Schoo:
  Hij schreef op 12/08/09 :Intussen moet Europa zich blind houden voor het niet-Israëlische kwaad in de regio. Hoe anders de verontwaardiging over Israëls ‘disproportionele’ reactie op de provocaties van Hezbollah te verstaan? Opkomen voor Palestijnse belangen, ook nu die aan Hamas zijn toevertrouwd, is een ding, net als grote zorgen over het fragiele Libanon en zijn geteisterde shi’itische volksdeel. Maar ‘begrip’ voor Hezbollah geeft geen pas.
  Zulke goedpraterij volgt echter bijna automatisch uit de drogredenering die aan de Europese Midden-Oostenpolitiek ten grondslag ligt: dat zonder een oplossing voor het Palestijnse vraagstuk geen einde komt aan de crisis in de Arabische wereld. Gelukkig getuigt de Nederlandse regering van beter inzicht en loopt ze niet slaafs in de pas met de Europese diplomatie.
  http://zoek.volkskrant.nl/artikel?text=israel.lobby

 4. Geert Wilders’ ‘verliefdheid op Israel’ is goed beschreven in onze Volkskrant:Geert Wilders hakte vorige maand hard in op zijn PvdA-collega Khadija Arib vanwege haar vermeende ‘dubbele loyaliteit’. Maar ook met een enkel paspoort kun je opkomen voor de belangen van een ander land….
  In de ruim acht jaar die Wilders in de Tweede Kamer zit voor de VVD, de Groep Wilders en de Partij voor de Vrijheid, heeft hij zich in een continue stroom schriftelijke Kamervragen opgeworpen als een verdediger van Israël, zo wijst het archief uit. De verwijten aan de buurlanden van de Joodse staat zijn niet van de lucht, maar Israël wordt gespaard…
  Meerdere VVD’ers verdenken Wilders ervan dat hij Kamervragen liet insteken door de Israëlische ambassade in Nederland, die op steenworp afstand van de Tweede Kamer ligt. Wilders heeft dat ontkend: ‘Onzin! Elke Kamervraag heb ik zelf geschreven. Ik was het wel vaak met Israël eens, daar heb ik me nooit voor geschaamd.’ Ook oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD), die in het verleden samen met Wilders vragen over Israël stelde, zegt dat hij altijd alles zelf heeft bedacht.
  Feit is wel dat Wilders als VVD-Kamerlid lange tijd een medewerker had die rechtstreeks afkomstig was van de Israëlische ambassade. Deze voormalige rechterhand, Elliott Wagschal, wil echter geen vragen beantwoorden over zijn werkzaamheden voor de parlementariër: ‘Ik praat niet over mijn vroegere baas’…
  http://zoek.volkskrant.nl/artikel?text=israel.lobby&FDOC=0&SORT=presence&PRD=20y&SEC=%2A&SO=%2A&DAT=%2A&ADOC=2
  Waar men Wilders kan omschrijven als een filosemiet, heeft Weisglas religieuze en/of etnische banden met Israel. Zij hebben beide grote invloed (gehad) op de kritiekloze volgzaamheid van de VVD.
  Dit geldt ook voor de voorzitter van de VVD-fractie in de Senaat, Uwe Rosenthaal.

 5. Het Centrum Informatie en Documentatie over Israël (CIDI) komt op ‘voor het recht op veiligheid van het Joodse volk, waar ook ter wereld’. De stichting is in 1974 opgericht door de joodse gemeenschap in Nederland. De organisatie voelt zich sterk verbonden met de staat Israël…
  Door de Nederlandse media wordt het CIDI, meestal in de persoon van directeur Ronny Naftaniel, regelmatig gevraagd om commentaar te geven bij onderwerpen die Israël of de joodse gemeenschap betreffen. Volgens Harry de Winter) is juist om deze reden "Een Ander Joods Geluid" opgericht…
  http://nl.wikipedia.org/wiki/CIDIhttp://www.eajg.nl/index.asp
  Van CIDI-directeur Ronny Naftaniel is bekend dat hij maandelijks overleg heeft met de Israelische ambassadeur om beleid uit te stippelen.

 6. En hoe zat en zit ‘het’ eigenlijk bij mijn eigen partij, D66?
  Uit: Trouw 28 maart 1998 :Cidi kwaad omdat Van Mierlo verwees naar ‘Joodse lobby’
  Van onze parlementsredactie
  DEN HAAG – Minister Van Mierlo van buitenlandse zaken krijgt kritiek omdat hij in discussies over het Midden Oosten tot twee keer toe verwees naar de ‘Joodse lobby’ in de Verenigde Staten.
  "Van een dergelijke generalisatie over de macht van Joden zijn we niet gediend", zegt directeur Naftaniël van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De Cidi-directeur uitte zijn kritiek gisteren in een brief aan Van Mierlo.
  In debatten deze week in de Tweede- en Eerste Kamer nam Van Mierlo de Israëlische premier Netanjahoe op de korrel vanwege diens uitspraak dat Europa niets van het Midden-Oosten begrijpt, in tegenstelling tot de Verenigde Staten. Van Mierlo toonde zich sceptisch over dat vermeende Amerikaanse begrip, toen hij in de Tweede Kamer opmerkte: "De VS hebben met name verstand van de Joodse lobby in de VS." In de Senaat liet hij zich in soortgelijke bewoordingen uit. "Het Cidi acht uw beweringen zeer ongepast", schrijft Naftaniël. "Voor zover de Joodse lobby in de VS actief is, maakt deze gebruik van toegestane democratische middelen. U schrijft de Joden een doorslaggevende invloed toe."

  Uit mijn eigen periode in de Tweede Kamer (’94-’98) herinner ik me dat ik dat Hans van Mierlo, als minister van BUZA, kritisch was tav bepaalde aspecten van het toenmalige beleid van de regering van Israel.
  Hij kreeg daarvoor flink veel kritiek van de CDA en de kleine christelijke partijen SGP, GPV en RPF – en de VVD (met name Frans Weisglas).
  Binnen de D66-fractie voorkwam Boris Dittrich vaak serieuze kritiek op het beleid van Israel. Zijn mede-fractiegenoten relateerden dat aan het feit dat zijn partner (nu echtgenoot) een j/Jood is.
  Naar verluiden hebben zich na mijn TK-tijd binnen de fractie over het beleid van Israel heftige discussies plaats gevonden tussen met name Loesewies van der Laan en Boris.
  Voor mij zijn deze ervaringen voorbeelden van hoe persoonlijke banden van (onverwachte) invloed kunnen zijn op het beleid van partijen en fracties.
  Zo maakte ik bij conferenties etc. (Pro Groot)Israel-lobby activiteiten mee van Harry van den Berg (invloedrijke oud-PVDA parlementarier).Conclusie: ook binnen ‘seculiere’ politieke partijen zijn verschillende geluiden tav Israel. Het beleid van die partijen hangt af van welke personen de meeste invloed hebben.
  PS Ik mag Boris Dittrich overigens bijzonder graag – en blijf grote waardering voor zijn kennis en inzet hebben.
  Alleen bij het fatale parlementaire ‘Uruzgan-debat’, was hij de weg kwijt. Het is zeer wel mogelijk dat dit deels te wijten was aan zijn gedeelde loyaliteiten: als je pro-Groot Israel bent, ben je ook geneigd het heilloze beleid van Bush cs niet af te vallen.
  Hij heeft toen niet een verbinding gelegd tussen de catastrofaal-contraproductieve Global War on Terror en de Afghanistan-missie, wat Bert Bakker kort daarvoor wel had gedaan.

 7. Welke stroming(en) in het Jodendom in Nederland zijn zionistisch/Pro-Groot Israel?Er zijn in Nederland tenminste drie verschillende stromingen, hieronder ingedeeld op graad van titulaire religiositeit: orthodoxe jodendom, masorti jodendom en liberaal jodendom.
  Een mogelijke vierde is Beit Hacidush, dat aanzienlijk liberaler is dan de andere liberale joodse gemeente in Nederland. Hiervan moet de precieze affiliatie nog blijken.
  De grootste is het orthodoxe NIK, op afstand gevolgd door de liberale LJG, welke op verre afstand gevolgd wordt door de Masorti en Bet Hachidush. De masortigemeente in Weesp en Beit Hachidush in Amsterdam zijn pas in de het begin van de 21e eeuw ontstaan.Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) vertegenwoordigt het grootste deel van de Ashkenazisch joodse gemeenschap van Nederland.
  De meeste leden leven niet volgens de traditionele joodse wet, de Halacha. In alle synagoges van bij het NIK aangesloten gemeenten worden echter wel de regels van de Halacha nageleefd, zoals de scheiding van mannen en vrouwen en de indeling van de gebedsdiensten.Het NIK identificeert zich als organisatie met een gematigde vorm van religieus zionisme, maar ook meer orthodoxe niet-zionistische personen, synagoges en bewegingen zijn erbij aangesloten..
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Jodendom_in_NederlandReligieus zionisme
  Het religieus zionisme, ook wel bekend als nationaal-religieus jodendom of de Mizrachi stroming van het jodendom, is een joodse stroming die het zionisme verenigt met het jodendom.
  De meeste aanhangers zijn modern-orthodoxe joden. Veel van de kolonisten in joodse nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever, en tot 2005 in de Gazastrook die daar vanuit ideologische overtuigen wonen behoren tot deze stroming. Zij dienen met grote bereidheid in het Israëlische leger, liefst in speciale eenheden.De afgelopen tijd doet zich binnen de religieus-zionistische beweging een lichte scheuring voor tussen zij die fel verzet bieden tegen de door de Israëlische premiers Ariel Sharon en Ehud Olmert besloten terugtrekkingen uit Palestijns gebied, en zij die geen of minder fel verzet bieden en van mening zijn dat andere zaken, zoals onderwijs en armoedebestrijding, belangrijker zijn dan het behouden van alle illegale nederzettingen.
  Charedische (ultra-orthodoxe) joden zijn over het algemeen neutraal of negatief over het zionisme, zowel de seculiere als religieuze vorm…
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Religieus_zionisme

 8. De naam ‘MuzzleWatch’ (zie hierboven, 27/8, 14:27u.) is duidelijk een reactie op de omstreden ‘Campus-Watch’, de organisatie die bij haar oprichting werd aangekondigd als: "The Pro-Israel WebSite to Monitor Views of US Academia, the Website to list anti-Israeli feelings, the new blog dedicated to tracking efforts to muzzle critics of US-Israeli foreign policy. We, the folks at Jewish Voice for Peace (JVP), decided to start this blog because we’ve simply had enough.". (http://www.campus-watch.org/article/id/4274.
  Het lezen van de website van http://www.campus-watch.org is voor iedereen de moeite waard. Daar worden vele harde noten gekraakt, ook al wordt wel duidelijk dat not all nuts are created equal.
  John Mearsheimer, hoogleraar aan de University of Chicago en mede-auteur van "The Israel Lobby" merkt naar aanleiding van de acties van Campus-Watch op:
  "Universities are the one place in the United States where Israel tends to get treated like a normal country." Volgens Mearsheimer onderdrukt de pro-Israel gemeenschap de discussie over het V.S.-beleid inzake het Midden-Oosten: "Some find this situation intolerable, which causes them to work hard to stifle criticism of Israel and to instead promote a positive image of Israel on campuses."
  (http://www.campus-watch.org/article/id/4274, by Ben Harris, Jewish Telegraph Agency (JTA), October 16, 2007.)Reactie is geredigeerd

 9. Het gebruik van de zelf-aanduiding ‘Pro-Israel lobby’ door de christelijke en joodse zionisten behorend tot de ‘(Pro-)Groot Israel lobby’, is slim bewust misleidend.Ik ben ook pro-Israel (en pro-Palestina), maar dan op basis van de vigerende VN/VR-resoluties.
  Het doet denken aan het, tot voor kort, geslaagde PR-beleid van zionisten om anti-zionisme gelijk te stellen aan antiSemitisme, quod non.
  Het is daarom beter om over de ‘Israel lobby’ te spreken conform Mearsheimer en Walt, of – in Nederland nog beter – over de ‘(Pro Groot) Israel lobby’ of ‘Zionistische Isreal lobby’.

 10. ‘(Pro Groot) Israel lobby’ is niet te lezen en ook niet uit te spreken. Laten we het dus maar gewoon hebben over de Israel-lobby. Iedereen weet dan waar je het over hebt, en daar gaat het tenslotte om.
  De website van http;//www.campus-watch.org laat goed zien hoe de Israël-lobby te werk gaat en er ook niet voor schroomt om de vrijheid van meningsuiting en de academische onafhankelijkheid aan te tasten:"The University of Michigan Press has faced intense criticism in the last two months for distributing a book — on behalf of a British publisher whose sales the Michigan press handles in the United States — that is highly critical of Israel." (http://www.campus-watch.org/article/id/4322.
  Een boek dat ‘highly critical of Israel’ is, belandt in mijn geboorteland de V.S. (‘the land of the free‘) op de brandstapel..
  Op die website kan je ook lezen dat dat wie de Joodse Muur (die de oorspronkelijke bewoners van Palestina uit het Beloofde Land moet weren) een ‘Apartheidsmuur’ durft te noemen, zijn academische carrière verder wel kan schudden.
  Binnenkort ook in dit theater..

 11. Ongedeeld Jeruzalem Internationaal Niet erkend
  Vanaf 1967 heeft iedere Israelische regering zich verplicht Jeruzalem als hoofdstad van Israel en als ongedeelde stad te behouden en daarbij steeds gezorgd voor vrije toegang tot de heilige plaatsen van christendom en islam. Teddy Kollek, de oud-burgemeester van Jeruzalem, zei eens dat iedere nieuwe deling van de stad, ook al zou die in goede verstandhouding overeen worden gekomen als onderdeel van een vredesregeling, toch gepaard zou gaan met afgebakende grenzen, douane- en andere controleposten, en het in tweeen delen van de geintegreerde voorzieningen van de stad (waaronder de posterijen, het energie- en het waterleidingbedrijf). Ook na 1967 bleven de Amerikaanse en Britse regeringen echter internationaal de toon zetten met hun weigering hun ambassade in Israel te verplaatsen naar diens hoofdstad, die zij niet als hoofdstad erkennen.
  Zo werd in een brief van 27 april 1994 van het kantoor van de Britse premier gesteld dat "de Britse regering het gezag van Israel over geen enkel deel van Jeruzalem erkent". De Britse ambassadeur in Israel legde later uit dat Groot-Brittannie wel erkent dat Israel ‘de facto gezag uitoefent in West-Jeruzalem’. (In de zomer van 1995 kondigden de ambassa- deurs van de Europese lidstaten in Israel een boycot af van de viering van Jeruzalem 3000 jaar stad van David. Dit mede omdat de Europese Unie de soevereiniteit van Israel over geheel Jeruzalem niet erkent. [red.])
  Wat betreft de Verenigde Staten en een aantal andere Westerse landen, heeft Israel noch de jure autoriteit in West-Jeruzalem, noch de facto autoriteit in Oost-Jeruzalem waar het sinds 1967 wordt beschouwd als de bezettingsmacht…Toekomst
  Hoe Jeruzalem er in de toekomst uit zou kunnen gaan zien, kan worden afgelezen uit een zekere trend in Israel die, ondanks aanzienlijke terughoudendheid in een eerder stadium, de bereidheid toont om het organiseren van diverse aspecten van Palestijnse nationale activiteit vanuit Oost-Jeruzalem te tolereren. Ook wordt het leidende figuren van de voormalige vijand, de PLO, toegestaan Jeruzalem te bezoeken, op de Tempelberg te bidden en in de stad onderhandelingen te voeren met hun Israelische tegenspelers en met bezoekers uit het buitenland.
  Als het tempo en de richting van de verschillende autonomie-overeenkomsten worden gehandhaafd, zou er een politiek pad moeten worden uitgestippeld dat zowel de Israeli- sche als de Palestijnse aspiraties kan bevredigen terwijl de huidige groei en uitbreiding van alle stadswijken blijft doorgaan. Jeruzalem, Oost en West samen, zou de hoofdstad van Israel kunnen blijven, zonder grenzen daarbinnen. Binnen een verenigd Jeruzalem onder Israelische soevereiniteit zouden de Arabieren uit Oost-Jeruzalem status en zelfbesturende organen kunnen krijgen, alsmede bestuurlijke en zelfs politieke banden met de Palestijnse Autoriteit kunnen onderhouden. Dit zou dan in aanvulling zijn op hun reeds bestaande en in toenemende mate zichzelf besturende grote stedelijke centra als Nabloes, Ramallah, Bethlehem en Hebron.
  Tijdens een ontmoeting in Wenen, in het begin van 1994, wisselden Israelische en Palestijnse functionarissen ideeen uit over ‘de toekomstige status’ van Jeruzalem. Op 16 augustus 1994 werden deze besprekingen in Casablanca voortgezet en een week daarna in Marrakech. Er werd niet veel over gepubliceerd. Maar ze zouden uiteindelijk wel kunnen leiden tot het ontstaan van een politieke formule en een realiteit die voor beide kanten aanvaardbaar is.
  Arabische meisjes in Jeruzalem (foto: Ed Hofscheuder)
  Die realiteit hoeft niet te zijn gebaseerd op een herverdeling van de stad. De meeste Arabische wijken liggen naast joodse, sommige zeer dicht tegen elkaar, maar ze lopen niet in elkaar over. Joodse en Arabische activiteiten vinden meer n st elkaar plaats dan met elkaar. Het patroon van stedelijke bewoning is ingewikkeld, maar niet onontwarbaar. Het is heus niet nodig dat bijvoorbeeld de noordelijke joodse buitenwijk Neve Ja’akov (gelegen op de plaats waar in 1948 een joods dorp werd veroverd en verwoest door het Arabische Legioen) van Israel wordt afgescheiden om de Arabische aspiraties te bevredi- gen. Evenmin hebben de Palestijnse Arabieren die binnen Jeruzalems gemeentegrens van voor 1967 wonen soevereiniteit nodig om te kunnen floreren. Een soeverein Israel zorgt er al voor dat de Arabieren van de stad zelf baas in eigen huis kunnen zijn. De aan- zienlijke Arabische bouwactiviteit, de intellectuele en economische activiteit, kranten en diensten bewijzen dit. Het was trouwens niet Israel, maar het hoofd van de Palestijnse Nationale Autoriteit, Jasser Arafat, die in 1994 Jeruzalems meest onafhankelijk denkende Arabische krant sloot.
  Israel kan de Palestijnse autonomie ook net over de gemeentegrens hechte banden aanbie- den. Allerlei ideeen kunnen worden bekeken. Stel bijvoorbeeld, dat de dichtbevolkte Palestijnse stad aan de noord-zuidsnelweg, Ar-Ram, de zetel zou worden van de Palestijn- se autonomie. De Palestijnse nationale instellingen zouden dan binnen de bebouwde kom van Jeruzalem staan, maar toch buiten de gemeentegrenzen van na 1967. Dus buiten het gebied waarover Israel de soevereiniteit opeist. De laatste jaren hebben de joodse en Arabische gemeenschappen van Jeruzalem bijna volledig van elkaar gescheiden geleefd. Maar op sommige punten is er wel sprake van direct contact: op het werk, zoals in fabrieken en op bouwplaatsen, in ziekenhuizen, musea en hotellobby’s en bij een aantal gemeenschapsvoorzieningen. In de zomer van 1994 bracht een gemengd Arabisch-joods toneelgezelschap in Jeruzalem een voorstelling van Shakespeare’s Romeo en Julia op de planken. Maar dit soort zaken heeft geen invloed op de vermenging, of zelfs maar de overlapping van de gemeenschappen. joodse inwoners van Jeruzalem brengen maar zelden om sociale redenen een bezoek aan Arabische woonwijken en vice versa. Activiteiten als winkelen, uit eten gaan en recreeren vinden zelden plaats aan de andere kant van de scheidslijn. Aan geen van beide kanten weet men veel over hoe het dagelijks leven van de ander eruit ziet, hoe de stedelijke ontwikkeling aan de andere kant van de onzichtbare grens zich voltrekt, of welke behoeften en verlangens er bestaan aan de andere kant van de ongemarkeerde scheidslijn. En misschien ligt juist in deze topografische en sociale scheiding de beste kans voor vrede, groei en welvaart van een definitief verenigde stad.http://www.cidi.nl/Reactie is geredigeerd

 12. ..het Cidi uitblinkt in het verwijt aan anderen van ‘eenzijdigheid’, maar het principe van twee- of meerzijdigheid en zelfs dat van hoor en wederhoor zelf zelden of nooit hanteert ten aanzien van de andere kant in het Israëlisch-Palestijns conflict. Het Cidi heeft van eenzijdigheid haar reden van bestaan, uitgangspunt, beleid en handelsmerk gemaakt, waardoor het Cidi bij uitstek ongeschikt is, om anderen op dit gebied de maat te nemen..

 13. wat een schandalige opmerkingen maakt u over uw partijgenoot Boris Dittrich. Alsof die niet zelf zou kunnen denken, maar zich laat leiden door de afkomst van zijn partner.
  Ook dat lijstje dat u wilt maken, van mensen die Israel steunen, is een verwerpelijke gedachte en actie.
  Maar als u dan perse wilt, zet mij er dan op.

 14. Iedereen heeft zijn redenen om Israël te willen steunen. Daar zijn goede redenen voor, maar ook slechte. Dit weblog lijkt mij echter met name gericht te zijn tegen de vaak heimelijke manier waarop politieke en journalistieke steun aan Israël wordt verleend.
  Steun aan Israël ontaardt veelal in het ontkennen van of zelfs het verdoezelen en vergoelijken van etnische zuivering, discriminatie, apartheid, verovering, annexatie, kolonisatie, bezetting en onderdrukking, dan verdient die steun kritiek, weerwerk en tegenspraak.
  Dit weerwerk wordt bemoeilijkt doordat er een taboe rust op het kritiseren van jodendom en Israël. Dat is merkwaardig, want welbeschouwd gaat het respectievelijk om een exclusivistische dwaalleer op genetische grondslag en om een nationalistische, militaristische, agressieve en onderdrukkende apartheidsstaat die gebaseerd is op beginselen die niet meer van deze tijd zijn. Israël maakt zich structureel schuldig aan schendingen van volken-. mensen- en beurgerrechten. Het zou juist schandelijk zijn om dat níet te bestrijden.
  Steun aan Israël wordt in veel gevallen heimelijk en vaak ook onder valse vlag gegeven, bijvoorbeeld onder het mom van politieke neutraliteit, van journalistieke onafhankelijkheid en objectiviteit of zelfs van wetenschappelijke integriteit en betrouwbaarheid. Dit laatste is het geval bij veel zogenaamd onafhankelijke wetenschappelijke ‘denktanks’.
  Net zoals het CIDI zorgvuldig dossiers bijhoudt van twijfelachtige uitingen en gedragingen en van degenen die zich daaraan schuldig hebben gemaakt, is het een goed idee om hetzelfde te doen (maar dan openlijk!) met degenen die misbruik maken van hun schijnbaar onafhankelijke positie om steun te verlenen aan een regime dat stelselmatig het volken-, mensen- en burgerrecht heeft geschonden en daar nog steeds in volhardt.
  (Deze bijdrage is ‘zonder last of ruggespraak’ tot stand gekomen en dient geen ander belang dan een openlijke discussie.)

 15. Verder kennen we nog Eddo Rosenthal en Ferry Biedermann, en in de coulissen Clairy Polak.
  Citaat:
  Alleen bij het fatale parlementaire ‘Uruzgan-debat’, was hij de weg kwijt. Het is zeer wel mogelijk dat dit deels te wijten was aan zijn gedeelde loyaliteiten: als je pro-Groot Israel bent, ben je ook geneigd het heilloze beleid van Bush cs niet af te vallen.
  Reactie:
  Zeer verhelderend – nu snap ik die politieke zelfmoord. Wat mensen allemaal niet doen uit hoofde van dit soort foute etnisch/ideologische loyaliteiten is ongelofelijk.
  Ik heb eens bij de ombudsman bezwaar gemaakt tegen de belangeverstrengeling die het automatisch inhoudt als je iemand van joodse afkomst een oorlog met joodse betrokkenheid laat verslaan (Ferry Biedermann), maar dat vond men niet steekhoudend.
  Dat is het natuurlijk wel, en dit oordeel is dan ook een vorm van dezelfde morele corruptie, mogelijkerwijs veroorzaakt door nog meer binding met de joodse zaak.

 16. Kees Broer-Eikmeier (ip: 80.126.48.174) / 11-11-2007 20:36
  … Ook dat lijstje dat u wilt maken, van mensen die Israel steunen, is een verwerpelijke gedachte
  Reactie:
  Mensen met joodse achtergrond zich laten bemoeien met verslaggeving over Israelische oorlogen is een verwerpelijke daad, en om die verwerpelijke daad te onderzoeken, zijn dit soort tegenacties nodig. We kunnen moeilijk naar mensen met foute pro-Israelische sympathieen gaan zoeken onder de Arabieren.
  Het kenmerken van deze pogingen tot objectievering van de verslaggeving als "verwerpelijk" is een openlijke poging om etnische sentimenten te gebruiken om de joodse beinvloeding te verdedigen. Zeer verwerpelijk.

 17. Correctie van de tweede alinea van mijn bijdrage van 10:41 uur:
  Áls steun aan Israël ontaardt in het ontkennen van of zelfs het verdoezelen en vergoelijken van etnische zuivering, discriminatie, apartheid, verovering, annexatie, kolonisatie, bezetting en onderdrukking, dán verdient die steun kritiek, weerwerk en tegenspraak.
  Aanvulling: Op die kritiek wordt zelden inhoudelijk ingegaan. Zij wordt gemakshalve aangeduid als uiting van antisemitisme, ook al wordt er niemand op grond van zijn achtergrond gediscrimineerd. (Integendeel, want de kritiek is juist gericht tégen bepaalde vormen van discriminatie en racisme.) Kritiek op Israël wordt hooguit beantwoord met kwalijke aantijgingen en betitelingen als ‘verdacht’, ‘verwerpelijk’ of ‘schandelijk’. Wie werkelijk tegen íedere vorm van etnisch exclusivisme, racisme, discriminatie en apartheid is (dus ook tegen joodse varianten daarvan), zal daar tegen moeten kunnen.
  Gezien de grote belangen die op het spel staan (waar wereldvrede er één van is), is het van belang om te weten wie Israël steunen in zijn streven naar meer levensruimte voor het eigen volk.
  Volgens onderzoekjournalist Seymour Hersh wordt Iran immers het volgende slachtoffer van de neoconservatieve agressie. Conservatieven als de voormalige Amerikaanse VN-ambassadeur John Bolton beschouwen de optie van containment (een ‘gematigd front van weerstand’ tegen Iran) als een allang gepasseerd station. (Diederik van Hoogstraten,’Bush wil Iran liefst bombarderen’, VK 10/11 jl)
  John Bolton heeft een goeie aan Israël-lobbyist (en in zijn vrije tijd VK-columnist en -commentator) Paul Brill, wiens rubriek ‘De weeek van’ vrijwel altijd gaan over de bedreiging die Iran vormt. Zijn collega John Vinocur is van hetzelfde lobbylaken een pak, en zo zijn er meer columnisten en commentatoren, natuurlijk niet alleen bij de Volkskrant.
  De lezers van de Volkskrant zijn door die constante massage al bijna gewend aan het idee dat er welbeschouwd nog maar één optie is: Na Irak moet ook Iran met militair geweld worden onderworpen aan het gecombineerde streven van de As VS-Israël naar economische, militair-strategische én culturele dominantie over het Midden-Oosten.
  Journalistiek biedt meer mogelijkheden tot heimelijke verstengeling van bindingen en belangen dan de politiek. Het is daarom van belang dat de journalistiek ook net zo transparant is. En wat kan er eigenlijk tegen zijn?

 18. ‘Moderator’ Leonard Ornstein manifesteerde zich als pro-Groot-Israel lobbyist tijdens de op 11 nov. door VPRO/Tegenlicht in Amsterdam georganiseerde discussie-avond met de Amerikaanse professoren Mearsheimer en Walt, schrijvers van ‘The Israel lobby and American Foreign Policy’.
  Lees Frans Verhagen’s dagboek van 11 november:Het debat gisteren was minder een debat dan een college van beide geleerde heren. En interessant was het, ondanks de wanprestatie van moderator Leonard Ornstein die compleet verdwaalde in zijn eigen emotionele voorkeuren en een beschamende vertoning afleverde.
  Ik mocht, samen met Alfred Pijpers, een co-referaat houden. Ik heb mijn kritiek op de auteurs hier gezet. Fascinerend was weer eens hoe wijs het perspectief is van deze wetenschappers, hoe ver ze over de politiek van vandaag heen kunnen kijken en hoe ze het strategische beeld steeds voor ogen houden…
  http://www.amerika.nl/html/politiek/dagboek.htm

 19. het feite alleen al, dat een Ruud Zweistra hier vrijelijk zijn anti-joodse en verwerpelijke gedachtes mag uiten, geeft al aan hoe diep het Platvorm Internationale Veiligheid van D66 eigenlijk gezonken is. Jullie moeten je schamen.

 20. UIT: vraaggesprek met Hajo G. Meyer, secretaris van Een Ander Joods Geluid, in RAVAGE #2 van 6 februari 2004:
  "Het stelt u teleur dat de internationale gemeenschap zich niet mengt in het conflict. De pro-Israëllobby, met name in de VS, is volgens u zo invloedrijk dat Israël met fluwelen handschoenen wordt behandeld. Europa zwijgt omdat iedere kritische opstelling tegenover Israël afgedaan wordt als antisemitisme. Hoe steekt de Nederlandse pro-Israëllobby volgens u in elkaar?"Naftaniël ís de pro-Israëllobby. Maar het is een feit dat Europese politici worden gechanteerd. Elke keer dat Sharon door kritiek in moeilijkheden komt, haalt hij z’n stokpaardje van stal, het antisemitisme. Fischer, de machtigste minister van Buitenlandse Zaken in Europa, doet het vanwege de erfenis die hij als Duitser met zich meedraagt letterlijk in zijn broek van angst voor Israël en durft zich ook niet uit te spreken. Met dat vergiftigde antisemitisme als wapen worden Europese politici gechanteerd."Waarom hebben regeringspartijen als de PvdA, VVD, CDA en D66 decennia lang de Israëlische machthebbers door weer en wind gesteund?",,Omdat heel Europa een geweldig schuldgevoel heeft – voor een deel terecht – over datgene wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa is gebeurd. Nederland zeker, omdat hier het grootste percentage joden gedeporteerd is. ‘We stonden erbij en we keken ernaar!’, daarop is dit schuldgevoel gebaseerd. Maar doordat nu wéér niemand ingrijpt wordt Europa opnieuw medeschuldig aan de moord op ten minste één volk, zoniet twee. Ze is in ieder geval medeschuldig aan de volkerenmoord op de Palestijnen. Daarbij vernietigen de Israli’s zichzelf ook nog. Dat laten we allemaal gebeuren...http://www.ravagedigitaal.org/archief_2004/2004archief/0204a10.htm

 21. Prominent VVD Tweede Kamerlid Hans van Baalen toont zich in zijn fractie een waardige (en effectieve) opvolger van Frans Weisglas en Geert Wilders als Israel-lobbyist.
  Zo zei Van Baalen op een pro-Israëlbijeenkomst in Amsterdam in juli 2006, opgetekend door de Volkskrant: “Wie beweert dat Israël medeschuldig is aan het geweld in het Midden-Oosten ‘is geen vent, maar heeft slappe knieën’.”http://onzemaninteheran.com/?p=144#comment-43736

 22. Dr Alfred Pijpers, als politicoloog verbonden aan het Instituut ‘Clingendal’ in Den Haag en aan de faculteit Politieke Wetenschappen van de Universiteit Leiden, is een christen-zionist.
  Hij propageert het opnemen van Israel in de NAVO en bekritiseert fel het boek over de ‘Israel lobby’ van de Amerikaanse hoogleraren Mearsheimer en Walt.
  Zie:http://www.clingendael.nl/publications/2007/20070700_cesp_art_pijpers.pdfOpmerking: Het is onverstandig dat ‘Clingendael’ zich laat lenen voor publicaties van een auteur met een voor-wetenschappelijke instelling.

 23. Bernard Hammelburg, toenmalig correspondent in de Verenigde Staten voor het Algemeen Dagblad en de NOS. schreef in 1998 een objectief artikel waarin hij al wees op de groeiende invloed van Amerikaanse christen-zionisten.
  Ondanks het feit dat zijn artikel is weergegeven in een CIDI Nieuwsbrief, kan men Hammelburg op grond hiervan niet rangschikken onder onze nationale Israel lobby.http://www.cidi.nl/isnbr/1998/hoofd3-0998.html

 24. Algemeen Dagblad.
  Gisteren plaatste ik een reactie op artikel:
  woensdag 27 februari 2008
  Israël laaiend over raketaanvallen
  JERUZALEM – Israël heeft woensdag woedend gereageerd op de raketbeschietingen door extremistische Palestijnen vanuit de Gazastrook. Bij een aanval eerder op de dag kwam in het zuiden van Israël een Israëlische student om het leven.
  Het was de eerste dode door een dergelijke raketaanval in negen maanden. Israël is vastberaden zijn burgers te verdedigen, luidde het uit het kantoor van de Israëlische premier Ehud Olmert. Israël zal alle ter beschikking staande middelen gebruiken en alle kansen benutten om een einde te maken aan de ,,moorddadige beschietingen”, aldus de verklaring. Waarnemers sluiten een grondoffensief niet uit.
  Israël voert al voortdurend vooral luchtaanvallen uit op de Gazastrook om extremisten te treffen en een einde te maken aan de beschietingen met zelfgemaakte zogenoemde Qassam-raketten. Woensdag kwamen door Israëlische bombardementen zeker tien Palestijnen om het leven: zes activisten van de islamistische bewegingen Hamas en Islamitische Jihad en vier burgers.
  Hamas, dat de Gazastrook controleert, eiste de verantwoordelijkheid voor de dodelijke raketaanval op. De beweging zou in totaal ruim dertig raketten hebben afgevuurd.
  Ik stelde dat ook de bezetter israel niet wil LUISTEREN evenals onze regering. Minister van buitenlandse zaken Verhagen weigerde vorig jaar een visum aan de democratisch gekozen Hamas leider Haniyah om zijn visie uit te leggen.
  Deze reaktie werd niet geplaatst. Vandaag wilde ik dit op dezelfde plek melden en kreeg onderstaand bericht.Ik lijk dus nu opeens een crimineel…!
  Israël laaiend over raketaanvallen
  Uw reactie is niet geplaatst
  De oorzaak hiervan kan zijn dat uw reactie in strijd is met de forumregels (bijv. door het gebruik van scheldwoorden) of dat uw account/ip-adres geblokkeerd is i.v.m. eerdere reacties.
  Tekst
  Tekens over
  Naam / Nickname
  Woonplaats
  Bovenstaande gegevens worden getoond op de website.
  Om gebruikers te kunnen weren die veelvuldig de regels overtreden wordt bij het plaatsen van een reactie uw IP-adres vastgelegd Uw IP adres: 82.168.8.224. Deze gegevens worden alleen aan derden verstrekt in het kader van een strafrechtelijk (voor)onderzoek

 25. Oscar Garschagen, de Nabije Oosten-correspondent van NRC Handelsblad schreef: "Slachtoffer Israël, Propagandamachine Hasbara moet de wereld van het Israëlische gelijk overtuigen; Van oudsher investeert Israël veel tijd, geld en moeite in het eigen imago. Als ons beleid maar goed wordt uitgelegd, zo redeneert het land, volgt begrip vanzelf" (NRC-Handelsblad, 5-6 Augustus 2006, Zaterdags Bijvoegsel, page 6)

 26. THE ISRAEL LOBBY ARCHIVE….
  In the early 1960’s Israel funneled $5 million (more than $35 million in today’s dollars) into US propaganda and lobbying operations. The funds were channeled via the quasi governmental Jewish Agency’s New York office into an Israel lobby umbrella group, the American Zionist Council. Senate Foreign Relations Committee investigations and hearings documented funding flows, propaganda, and public relations efforts and put them into the record. But the true fate of the American Zionist Council was never known, except that its major functions were visibly shut down and shifted over to a former AZC unit known as the "Kenen Committee," called the American Israel Public Affairs Committee (or AIPAC) in the late 1960’s. The following chronology provides links to images of original Department of Justice case files released on June 10, 2008 under a Freedom of Information Act filing.
  http://irmep.org/ila/azcdoj/Reactie is geredigeerd

 27. Leerzaam Herman. Dat AIPAC zowel de oorsprong als de voortzetting is van de AZC, zal geen verbazing wekken.http://irmep.org/ila/azcdoj/
  Ook is je bron interessant:http://irmep.org/ila/About/about.htm
  En uit de Archive’s ‘News’ haalde ik op:Papers kept secret for 43 years show that the US Department of Justice attempted to register the parent organization of the American Israel Public Affairs Committee, or AIPAC, as the foreign agent of Israel.
  Such a registration could have changed the course of Middle East history by giving the president, State Department and American public more insight and leverage over the Israel lobby during peace negotiations to compensate displaced Palestinians and avert Israel’s covert development of nuclear weapons.
  The 1962 Foreign Agents Registration Act (FARA) order was approved by Attorney General Robert F. Kennedy (RFK) and senior officials. The DOJ found the American Zionist Council had received the equivalent of $35 million in directed Israeli funds to lobby and conduct public relations in the United States for arms, aid and preferential diplomatic treatment.
  Declassified documents newly available from the Israel Lobby Archive at http://IRmep.org/ila/azcdoj reveal that the DOJ’s efforts to register the AZC and publicly disclose its activities almost reached the level of FBI raids and grand juries.But in the years following John F. Kennedy’s assassination and RFK’s subsequent departure from the DOJ, the AZC asked permission to limit normal public release of AZC FARA filings. After the DOJ granted requests for a secret filing, the AZC shut down and shifted operations over to AIPAC.http://www.sunherald.com/451/story/908574.html
  We zouden in Nederland zo’n onderzoekinstituut moeten hebben.
  Zou nuttig zijn om het CIDI en persoonlijke politieke ‘dubbele loyaliteiten’ (w.o. die van Wilders) door te lichten.

 28. Pas na het opzetten van deze inventarisatie kwam ik op een eerdere
  Nederlandse site die ook religieuze en politieke zionistische organisaties en personen vermeldt:http://empire.blogsome.com/
  Daarnaast bevat deze site veel (actuele) artikelen en foto’s.
  Jammer genoeg bevat de site geen ‘home page’ met vermelding van de beheerder en doelstelling.

 29. Dank heer Henoch, voor het hier zelf attenderen op Uw jongste religieus-politieke loot van onze nationale ‘Israel lobby’. Het is lofwaardig dat U met open vizier strijdt!
  Als initiatiefnemer van de ECZP richt Uw partij zich vooral tegen D66, zie ik:‘Een groot D66 horrorscenario voor Nederland en het Christen-Zionisme’http://eczp.blogspot.com/2009/10/een-groot-d66-horrorscenario-voor.html
  U zult mij niet euvel duiden dat ik Uw partij geen succes toewens.

 30. Graag gedaan heer Waning. Wij willen er ook geen doekjes om winden, en ook een historisch, religieus en politiek zuiver beeld laten zien, m.b.t. tot het bestaansrecht van Israël, en om partijen als D66, Groen-Links, SP en de PvdA – die overigens allen betrekkingen hebben gehad (of nog hebben) met dubieuze figuren, die niet veel goeds in de zin voor hebben met Israël – tot besef en inkeer te brengen, dat hun anti-Israël lobby uiteindelijk gedoemd zal zijn tot groot falen. De Bijbel zegt: "Strijd de goede strijd des geloofs", waarmee we overigens het goede voor hebben met alle mensen, en daar zal ik mij en iedere mede-strijder van de ECZP ook volledig en open voor inzetten. U wenst mij overigens geen succes (ik u echter wel), maar het is en blijft mij een groot raadsel, dat u een anti-chr. partij en haar ideologieën blijft navolgen, die verkort nog dreigde volledig uit het politieke bestel te verdwijnen, door haar eigen tegenstrijdigheden en falen (kiezersbedrog) van haar eigen politieke agenda.

 31. Kees Broer-Eikmeier 11-11-2007 20:36
  wat een schandalige opmerkingen maakt u over uw partijgenoot Boris Dittrich. Alsof die niet zelf zou kunnen denken, maar zich laat leiden door de afkomst van zijn partner.
  Ook dat lijstje dat u wilt maken, van mensen die Israel steunen, is een verwerpelijke gedachte en actie.
  Maar als u dan perse wilt, zet mij er dan op.

  Keesjemaduraatje is een beetje in de war lees ik. Ik had een link naar zijn geweldige weblog geplaatst op mijn weblog, en toen is hij gaan klagen en moest ik zijn naam verwijderen. Wat een zielig figuur.

 32. Wat zou het Zionisme in vredesnaam met de Irak invasie te maken hebben. Ik zie niet in hoe zionistische christenen baat hebben bij een Invasie in Irak? Olie was en is de voornaamste tactische reden om Irak binnen te vallen en daar hebben de christenen echt geen voordeel uitgehaald evenmin als de Israeliers.
  Wat u hier doet lijkt sterk op vingertje wijzen naar een zondebok en plaats het onder het begrip Zionisme zonder sterke beaurgumentering, zeer zwak van u.
  De christenen hebben het overigens in Irak redelijk goed gehad onder de dictatuur van Saddam Hoessein. Buiten dit alles om is er niets mis met Zionisme :).

 33. WIlders heeft vaak te kennen gegeven dat hij werd bedreigd. Van wie deze bedreigingen afkomstig zijn, is onduidelijk. Het zou heel goed kunnen dat ze een zionistische herkomst hebben, maar waarbij er gesuggereerd wordt dat islamieten de boosdoeners zijn. False flag bedreigingen dus.
  Gezien de vele false flag operaties zoals bijvoorbeeld de WTC-aanslag op 9-11-2001, uitgevoerd door zionistische joden, hetgeen overduidelijk is bewezen onderhand, zou ik dit niet gek vinden.
  Er is nooit een concreet bewijs geleverd dat Wilders door islamieten wordt bedreigd, en eventuele false-flag bedreigingen dienen duidelijk de agenda van de zionistische joodse lobbie.

 34. Israël zal een belangrijk onderwerp zijn in Fitna II, het volgende knutselwerk van Geert Wilders. Dat heeft de PVV-voorman verklaard in een interview met de Israëlische krant Haaretz. In hetzelfde interview liet Wilders weten weinig heil te zien in een Palestijnse staat en liet hij zich lovend uit over de extreem-nationalistische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman.
  Geert Wilders toont zich keer op keer zeer loyaal aan Israël, en dan vooral aan de meest conservatieve stromingen in dat land. Ook ontvangt Wilders financiële steun uit Israël en van pro-Israëlische groepen uit de VS. Wilders doet daarmee niets illegaals. Toch is het op zijn minst pikant dat een politicus die zo allergisch is voor de (vermeende) dubbele loyaliteit van islamitische Nederlanders, zelf zo kritiekloos achter het beleid van een ander land aanloopt. Ook mag het opmerkelijk genoemd worden dat de PVV, die een voorstander is van een verbod op buitenlandse financiering of bestuurlijke invloed van moskeeën, zelf niet transparant is over haar buitenlandse geldbronnen.
  Veel meer bewijs is te vinden hier http://www.onzestem.eu/2010/10/de-israelische-agenda-van-geert-wilders/ hier wordt diep ingegaan op de dubbele agenda van de heer wilders.

 35. Likoed Nederland, schuwt inzet doodgestoken kinderen voor politiek doel niethttp://www.mrwonkish.nl/likoed-nederland

 36. Pingback: Een repliek aan Ratna Pelle, beroepspropagandiste, hysterische Zioniste en Palestijnenbasher « Mijn hersenspinsels en gedachtekronkels

 37. Pingback: ‘In de ban van Israel’ (VPRO-TV ‘Tegenlicht’ op 16.10.11) | Periscoop op!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s