'Slecht nieuws over Nederland' – een Joods project dat tot weerwerk noodt

‘Om duidelijk te maken hoe de media Israël een negatief imago hebben bezorgd’, zette Manfred Gerstenfeld een week ‘Slecht nieuws over Nederland’ op een rij om een publieke discussie uit te lokken (de Volkskrant Forum van 28 juni):

Veel buitenlandse correspondenten hebben technieken ontwikkeld om hun vooroordelen tegen Israël te verbreiden. Sommigen vermelden vooral negatieve aspecten, waarvan ieder land er vele heeft, negeren positieve punten en minimaliseren de context van de moordzuchtige of genocidale intenties van Israëls vijanden. Anderen verdraaien bovendien de feiten. Zo wordt op den duur een zeer negatief imago gekweekt.

Deze wijdverspreide methoden kunnen het best gedemonstreerd worden door ze om te keren, wat ik in de Jerusalem Post van 5 juni heb gedaan. Het artikel bevatte een samenvatting van een week slecht nieuws over Nederland, zonder verdraaiingen van de waarheid. Nederland is een goed doelwit voor een dergelijke demonstratie want het heeft internationaal nog altijd de naam geordend, humanistisch en verdraagzaam te zijn; een land dat de internationale wetgeving en burgerlijke vrijheden respecteert, zo leidde Gerstenfeld zijn artikel in.

Om daarna tien nieuwsitems weer te geven gedurende zeven dagen vanaf midden mei:

(1) nieuwe berichten over het martelen van Irakezen door Nederlandse soldaten in 2003;
(2) het bewusteloos slaan van een Somalische dakloze in Eindhoven door negen Nederlandse militairen;
(3) de kritiek van de Verenigde Naties Commissie tegen Martelingen op de asielpolitiek waarmee een door Nederland getekende internationale conventie overtreden werd;
(4) het Internationale strategierapport over Narcotica van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat vermeldde Nederland als de grootste exporteur van xtc-pillen naar Amerika;
(5) de beschuldigingen dat Jan Kees de Jager, staatssecretaris van Financiën, een beduidend aantal verordeningen van de arbeidswetgeving had overtreden in zijn vorige functie als directeur van zijn softwarefirma;
(6) een Haarlemse rechtbank tot de conclusie dat VVD-voorzitter Mark Rutte aangezet had tot rassendiscriminatie toen hij in 2003 staatssecretaris van Sociale Zaken was;
(7) de Nederlandse regering die vijf miljoen euro aan de grootste vier gemeenten had gegeven, niet om misdaad in het algemeen te bestrijden, maar specifiek die van Marokkaanse allochtonen;
(8) de uitspraak van Fatih Dag, voorzitter van het moskeebestuur van de Amsterdamse Milli Görüs, dat als de bouwvergunning voor hun moskee zou worden ingetrokken hij Turken uit heel Europa zou oproepen om in Amsterdam te protesteren;
(9) met vermelding dat dat Turken vaak emotioneel zijn en dat dit tot geweld kan leiden; en
(10) een klacht die parlementariër Geert Wilders had ingediend naar aanleiding van een van de vele haatmails die hij ontving. Deze kwam van een zekere Mohammed B. de tweede, die dreigde dat hij hem de keel zou doorsnijden zoals Mohammed B. gedaan had met Theo van Gogh.

Enkele reacties waren verbazend. Sommige niet-Joodse Nederlanders suggereerden geregeld een dergelijk artikel te schrijven. Ze sturen sindsdien dagelijks artikelen met negatief nieuws.
Enkele Joodse Nederlanders gaven als reactie dat mijn benadering tot hun spijt wellicht de enige was om de eenzijdige berichtgeving over Israël in vooraanstaande Nederlandse media te doorbreken. De klassieke methoden om verdraaiingen tegen te gaan, werkten niet. Brieven aan redacties over Israël, ook van vooraanstaande Joodse academici, worden nauwelijks geplaatst. Vaak kwam er dan ook een ingezonden stuk van een van die paar Joden die hun Joodse identiteit uitsluitend aan de demonisering van Israël ontlenen
, zo stelde de auteur.

Op zijn denktank heeft Manfred Gerstenfeld nog twee soortgelijke mondelinge presentaties gegeven van ‘slecht Nederlands nieuws’ in de daarop volgende weken.: Door het op een rij zetten van uitsluitend negatieve items hebben onze experts, Amerikaanse en Franse bezoekers alsmede onze buitenlandse studenten, nu al een veel slechtere opinie over Nederland, dan een paar weken geleden. Dit ondanks de herhaalde uitleg dat er ook veel positief nieuws is dat niet vermeld wordt en dat het er uitsluitend om gaat mediatechnieken tegen Israël aan de kaak te stellen.

Om te besluiten met: Zo lijkt een project geboren dat nog vele vertakkingen zal krijgen. Pas als het leidt tot een gedetailleerde publieke discussie in Nederland over de houding van een aantal media jegens Israël heeft het zijn eerste doel bereikt.

Manfred Gerstenfeld is voorzitter van het bestuur van de Israëlische denktank Jerusalem Center for Public Affairs. Het onderzoek over Nederland, Joden en Israël wordt financieel gesteund door de Israëlische Maror Stichting.

Reactie: Aan de door Gerstenfeld beoogde publieke discussie in Nederland over de houding jegens Israel, dragen wij graag bij. Alleen zouden wij die uitgebreid willen zien tot alle media, de regering, de politieke partijen, de kerken, de (pro-Groot)Israel lobby en de anti-zionisten. Welke Nederlandse ‘denktank’ steunt zulk een project?

Slecht nieuws over Nederland (Manfred Gerstenfeld in de VK-Forum van 28.06.07)

Israel-lobby op VK-site

Israel lobby op Google

Advertenties

16 thoughts on “'Slecht nieuws over Nederland' – een Joods project dat tot weerwerk noodt

 1. Het verdient een zekere bewondering hoe joden de wereld op z’n kop kunnen zitten, in intellectuele verhalen.
  Voor wie dat niet weet, een intellectueel is iemand die onzin verkoopt waar niet iedereen zo gemakkelijk van kan aantonen dat het onzin is.
  Vooraanstaand VS jood Derschowitz, de man die er in slaagde moordenaar Simpson vrijgesproken te krijgen, publiceerde nog maar een half jaar geleden of z een artikel waarin hij probeerde aan te tonen dat het de schuld van de Palestijnen is dat de helfs van hen onder de wereldarmoedegrens leeft, en dat Israel regelmatig grote aantallen van hen vermoordt.
  Voor wie het niet weet, volgens de Palestijnen vermoordde Israel in 2006 5000 Palestijnen.
  De Derschowitz redenering is dat wie overwonnen is zich daarbij neer moet leggen, als de overwonnenen dat niet doen zijn de gevolgen hun eigen schuld.
  Het is natuurlijk een redenering, dat kan niet worden ontkend.
  Derschowitz ziet even over het hoofd dat iemand pas overwonnen is als hij zich als overwonnen beschouwt.
  Het verzet in Indochina, wat later Vietnam heette, begon on 1940, omdat toen Frankrijk capituleerde voor de Duitsers.
  Zoals bekend had Frankrijk in 1939 Duitsland de oorlog verklaard.
  Nadat de Fransen waren verdreven uit Indochina nam de VS het over, het duurde tot 1968 voor de VS definitief was verdreven.
  De opstand in Algerije begon in 1954, in 1962 verliet de laatste Franse kolonist Algerije.
  De Franse bezetting had toen een 130 jaar geduurd.
  De bezetting van Palestina door joden begon eigenlijk rond 1880, maar werd pas heel echt in 1948 toen een 600.000 Palestijnen werden verdreven.
  In 1967 bezetten joden weer een deel van Palestina, dit keer zonder verdrijvingen op grote schaal.
  De eerste grootschalige Palestijnse opstand was in 1920; als we uitgaan van 130 jaar hebben de Palestijnen dus tot 2050 de tijd.
  Nog even over ‘denktank’, de beste omschrijving van zoiets is ‘manipulatie- en propaganda club’.

 2. Anoniem hierboven:"Het verdient een zekere bewondering hoe joden de wereld op z’n kop kunnen zitten, in intellectuele verhalen".
  Her verdient afkeuring dat JW dit toelaat.

 3. Welnee Betty. JW laat (bijna) altijd anderen voor hem praten. Dus dit zegt wat over JW, alleen ik weet nog niet precies wat maar heb alleen vermoedens.

 4. JW zegt altijd dat hij het op zich niks vindt, maar dat hij het maar laat staan als tegenwicht tegen anti-islamitische kreten. Maw: ik ben tegen het vermoorden van mensen, maar nu je het toch doet, mag je het blijven doen omdat die ander ook een schurk is. Theologisch gezien is dat de oude anti-Joodse uitleg van een oog om oog, tand om tand. Het Jodendom is altijd aangepraat dat het om wraak en vergelding gaat, terwijl het in feite compensatie betekent. Komt het daar van, JW?

 5. Betty en heer Pastoor:
  Ik probeerde al direct deze reactie van Anoniem te verwijderen, maar het lukte niet. Ik heb per mail aan GBJ gevraagd hoe dit euvel te verhelpen, (alsmede hoe witte regels aan te kunnen brengen).
  Inderdaad laat ik vaak reacties van Anoniem staan, zoals ik die van zionisten in principe ook niet verwijder. Maar als ik reacties te kwetsend vind, dan verwijder ik die.
  Wat betreft de ‘vermoedens’ van de heer Pastoor, vermoed ik dat deze in de lijn liggen van Betty’s oorspronkelijk beleid om eenieder die kritiek uit op het beleid van Israel, als ‘anti-Semiet’ te ontmaskeren.
  Na veel gedachtewisselingen weten Betty en ik wat we aan elkaar hebben. We zijn beide voor de ‘land-voor-vrede’-oplossing conform VN/VR-resoluties 242 en 338, maar verschillen van mening hoe deze het beste te bereiken.
  Bij deze discussies hebben we een open vizier gevoerd t.a.v. onze eventuele persoonlijke banden met Israel en/of Palestijnen.
  Betty is een christen en was getrouwd met een jood. Zij bezoekt Israel en Palestina regelmatig en zet zich daar in voor goede zaken.
  Zelf heb ik generlei banden, maar ben ik om politiek- en militair-strategische en morele redenen zeer geinteresserd in een vreedzame oplossing van de conflicten in het wijdere Midden-Oosten.
  Heer Pastoor, mag ik U vragen: Heeft U enigerlei band met Israel en/of Palestijnen – en bent U ook voor de ‘land-voor-vrede’ oplossing?

 6. hr JW. bedankt voor uw reactie. Ik heb me inderdaad afgevraagd waarom u altijd de reacties van anoniem liet staan. Ik zou geloof ook niet weten hoe ik die zou moeten verwijderen. Vandaar dat ik uw antwoord volledig snap.
  U zit echter verkeerd indien u mijn reactie als een aanval op u beschouwd. Mijn vermoeden ging meer richting totale vrijheid van meningsuiting. Iets waar ik zelf trouwens een groot voorstander van ben. Ook ik zou anoniem laten staan, maar niet onbecommentarieerd. Al was het alleen maar kort. Ik bedoel dus niet meer dan dat ik zeg.
  We hebben eerder een uitgebreide discussie met elkaar gehad die u nu vergeten lijkt te zijn. We waren het eens met elkaar dat een twee staten oplossing tot nu toe de beste, meest rechtvaardige en ook haalbare oplossing zou zijn. Tijdens die discussies heb ik u meerdere malen gevraagd naar oplossingen voor bepaalde, meer prangende problemen mbt het veiligheidsbeleid van Israel. Mijn vragen kwamen grofweg neer op: “wat zou u doen?”. Dit heb ik wellicht een tiental keer aan u gevraagd en iedere keer kreeg ik als antwoord een leesopdracht van wat een andere had geschreven en bedacht en die ik zelf ook had kunnen opzoeken. Betty had mij daar al, op uw blog, tijdens de discussie voor gewaarschuwd. Ze heeft gelijk gekregen en ik heb nooit antwoorden van u gekregen. De discussie was geëindigd met de constatering dat we beiden een fan zijn van Amos Oz en daarmee was het afgelopen.
  Hr JW, u volgt blijkbaar andere blogs niet of nauwelijks anders zou u niet aan mij vragen of ik voor land voor vrede zou zijn. Ik ben daar behoorlijk uitgesproken over. Net als ik uitgesproken ben over eventuele kontakten tussen Israel en Hamas. of praten onder ALLE omstandigheden.Reactie is geredigeerd

 7. Heer Pastoor – ik besteed inderdaad meer tijd aan het surven over het wereldwijde net dan aan onze VK-site en was daarom onze eerdere gedachtewisseling(en) vergeten; excuses daarvoor.
  Ik herinner mij nu Uw vraag van ‘wat zou U doen?’.
  Zoals gebruikelijk, heb ik U toen het m.i. beste, mij beschikbare, plan van aanpak gestuurd. Ik pretendeer niet de waarheid in pacht te hebben en baseer mij bij voorkeur op de meest deskundige, objectieve, bronnen.
  Om die te vinden, kost evenwel tijd. En de selectie is natuurlijk subjectief.
  Mag ik U ondertussen als ‘filosemiet’ definieren? Die is het tegenovergestelde van een antisemiet, heb ik (alweer) gelezen.
  Zie: http://www.google.com/search?client=safari&rls=nl-nl&q=filosemitisme&ie=UTF-8&oe=UTF-8

 8. @De heer van Waning, U schreef Betty en heer Pastoor:Ik probeerde al direct deze reactie van Anoniem te verwijderen, maar het lukte niet. Ik heb per mail aan GBJ gevraagd hoe dit euvel te verhelpen, (alsmede hoe witte regels aan te kunnen brengen).
  Wanneer u inlogt op uw weblog, kunt onwelgevallige reacties zonder meer verwijderen.
  Onder elke reactie staan twee opties om ongewenste reacties te verwijderen.
  Één van deze opties is het definitief blokkeren van het IP adres.
  Dit is bij Anoniem moeilijk, omdat deze heer, vermoedelijk gebruik maakt van een franse Proxy, en daarom iedere keer een ander IP adres krijgt.
  Maar hem gewoon verwijderen, en toch beide opties inschakelen zal hem uiteindelijk ontmoedigen.

 9. @Hr JW: fijn dat u onze discussie weer kan herinneren.
  U mag mij noemen zoals u goeddunkt. Indien u behoefte voelt tot categoriseren moet u dit uiteraard niet laten. Het is mij lood om oud ijzer indien u dit alleen in uw hoofd doet of het ook zo benoemt. Maar indien u in mijn eigen mening daaromtrent bent geïnteresseerd dan denk ik dat ik geen Filosemiet ben. De definitie waarnaar u verwijst is echter mi wel juist. Filosemieten komt men hoofdzakelijk tegen in Protestants Christelijke kringen. Net als verreweg de meeste antisemieten in Katholieke (en afvalligen van een, in het ouderlijk huis sterk beleefd filosemietisch Christelijk geloof) kringen zijn te vinden. Alleen is de definitie waarnaar u verwijst wel erg mager. Een Filosemiet maakt joodse mensen onmenselijk. Zeg maar als Goden. Of beter Gods volk. Net als antisemieten in Joden altijd iets duivels zien (antisemieten uit filosemietische kringen zijn vaak teleurgesteld en boos op……? hun ouders mischien?). Beiden zijn in mijn ogen simpele geesten waarbij de één me echter wel sympathieker voor komt dan de ander. Dit vanwege het meer positieve beeld dat er in schuilt. Ze zijn in mijn opinie allebei echter fnuikend voor mensen die joods door geboorte of geloof zijn. Ze krijgen door de definitie als “God” of “Duivel” geen kans om gewoon mens (met al haar falen) te zijn zeg maar.
  Ik denk dat ik geen Filosemiet ben omdat ik veel kritiek op het geloof als zodanig heb. ik ben in een oud socialistisch milieu opgevoed, waarvan de ouders, dus mijn grootouders, ook al socialisten waren. dus zeg maar vanaf het moment nul. Daarnaast heb ik ook erg veel kritiek op het beleid dat de joodse staat met de in 1967 op de Arabieren veroverde gebieden heeft ingezet. Veiligheidsoverwegingen snap ik, onderdrukking niet en collectieve straffen ook niet. Hoe het dan wel moet weet ik echter niet.
  Daarnaast ben ik nmm geen Filosemiet omdat ik meen dat dit uiterst schadelijk is voor een groep medemensen. Net zo min als in onze zwarte medemens, bruine medemens of weet ik veel wat voor soort medemens op een voetstuk zet.
  Vanwege mij kritiek op het (ook het politiek georiënteerde orthodoxe joodse) geloof in het algemeen en de bestraffing en onderdrukking van onschuldige mensen door verschillende Israëlische regeringen, denk ik dus niet dat ik als Filosemiet kan worden beschouwd. Maar nogmaals, gaat vooral uw gang indien u dat bevredigt.
  Ook Betty wordt geloof ik wel eens voor Filosemiet uitgemaakt. dit vanwege haar geloof. In mijn ogen is ze dat duidelijk niet omdat ook zij heel goed het falen van haar (joodse) medemens ziet en daar regelmatig kritiek op uit.
  Maar even een vraagje aan u. U heeft al die tijd de reacties van anoniem laten staan voor een ieder om na te lezen wanneer hij of zij daar tijd voor vindt. U had ze natuurlijk ook gewoon kunnen verwijderen nadat u ze had ontdekt. Hoe staat u tegenover de meningen die deze man de wereld in gooit? Daar heb ik u nooit over gehoord. Ik ga natuurlijk niet uit van het Nederlands gezegde, “wie zwijgt stemt toe”. Maar ik vind het echter wel vreemd dat u er nooit commentaar op hebt gegeven.Reactie is geredigeerd

 10. Jack, ik heb weinig tijd, maar zal alleen maar even reageren over het deel aangaande mijzelf. Ik ben christen, maar geloof me, zeer liberaal en onconventioneel. JW, Rolf, Ben c.s. hebben het tot hun eigen dogma verheven om mij elke keer te scharen onder de Bush-christenen. Dat neem ik hen niet kwalijk, want dat is wat er gebeurt wanneer je geen vat op de zaak kunt krijgen. Mensen moeten nu eenmaal in hokjes worden geduwd. Nogmaals, ik geloof in God en ook zeker met zijn band met het Joodse volk, maar heb het daar hier zelden tot nooit over. Waar men het mee verwart is het feit dat ik van mening ben dat zionisme en jodendom onlosmakelijk verbonden zijn. Zonder Zion geen Jodendom. Zodra mensen dus het concept zionisme aan vallen, doen ze daarmee ook een aanval op het Jodendom. Ik vind het prima dat Israel kritiek krijgt vanwege bepaalde beslissingen of omissies, maar zodra ze beginnen te zeuren over het zionisme, dan houdt het voor mij op. Het jodendom zogenaamd erkennen er respecteren zonder te vinden dat dit volk wortelt in het land, is anti-joods.
  Ik wil overigens even kwijt dat Rene (Lublin) zich niet schuldig maakt aan deze hokjesduwerij. Ik vind hem naief tav de ideologie van Hamas, maar hij is er niet uit om ISrael opzettelijk te beschadigen. JW vast ook niet, al vind ik dat hij slap optreedt tegen mensen die anti-joods zijn en dat ook teveel vergoeilijkt met het argument wat ik hierboevn al heb genoemd. De overigen zijn fel tegen het bestaan van de staat Israel. Joden zijn voor hen leuke mensen, zolang ze maar geen eigen staat hebben. Desnoods in Europa of Oeganda, maar verder niet.

 11. Hoi Betty. Ik was wat verbaasd om van dhr. JW te horen te krijgen dat jij een gelovig Christen bent. Zijn broer heeft dat ook eens een keer aan mij verteld, ik geloof een jaar of zo geleden en ook toen vroeg ik mij af waar die openhartigheid mbt de achtergrond van een ander vandaan komt en hoe ze dat combineren met een totale stilte over zijn/hun eigen achtergrond. Eigenlijk vind ik het een beetje ??? on-netjes! Je zal het ze ongetwijfeld zelf hebben verteld, maar dan nog is het niet aan een ander om daar verder mee te koop te lopen. Nou ja, ik zou het niet doen. Ik vind het een beetje schending van privacy. Waarschijnlijk vind jij het niet erg. Mij maakt het trouwens niets uit. Ik ben groot gebracht in een a-en-anti religieuze omgeving, maar werd wel vrijgelaten mijn eigen weg daarin te zoeken. Dat is uiteraard niet ver verwijderd van die van mijn moeder, de A- religieuze van de twee takken. Ondertussen ben ik overal op de wereld op zoveel plekken religieus bewogen hulpverleners tegengekomen, dat ik daar een groot respect voor heb gekregen. Ze doen in mijn ogen vaak veel beter en ethischer hun werk dan veel NGO’s. Het lijkt wel of deze zending en missionaire krachten geleerd hebben van de vele fouten die de vorige eeuwen zijn gemaakt en dat ze tegelijkertijd ook de geestelijke kracht hebben om te staan voor de hulpverlening die ze bieden.
  Van Lublin weet ik niets. Ik ben geloof ik bij hem in de ban gedaan. Hij had in mijn ogen so wie so niet veel interessants te vertellen. Waarom ik een ban heb gekregen is mij onduidelijk, maar ik vind het wel goed zo.
  Hoe gaat het met je hart?Reactie is geredigeerd

 12. Aanvulling:
  Citaat Betty: Door de ontkenning van de rechten van het Joodse volk in Israel, ben je niet meer anti-Israel, maar daarmee ook anti-joods.
  (Indien je aan die voorwaarde voldoet ben ik)… zeer liberaal en onconventioneel…

 13. @Ben: Dat is wat ik een paar maanden geleden bedoelde toen ik het met je had over die noodzaak van een discussie over antisemitisme. Er is ontegenzeggelijk sprake van een verschuiving van het antisemitisme. Antisemitisme is zo oud als het Christendom en ouder. Dat is dus vandaag aan de dag niet anders dan vijftig; honderd; vijfhonderd; duizend enz jaar geleden. Alleen heeft WO-II uitgesproken antisemitisme ‘not done’ gemaakt. Maar de antisemieten zijn natuurlijk niet plotsklaps verdwenen. In tegendeel, het antisemitisme was direct na de oorlog virulenter dan voor de oorlog. Het staat voor mij vast dat de creatie van de staat Israel een Godsgeschenk voor antisemieten is geweest. Nu kan je anti Israel zijn en zeggen dat je een vriend van joden bent en het voor hun eigen bestwil zegt. Enz. Bijna diabolisch. Maar dat is antisemitisme natuurlijk ook.
  Het staat voor mij buiten kijf dat je kritiek op het beleid van de staat Israel kan hebben en geen antisemiet zijn. Israël zit vol met die mensen. Ik geloof dat daar op het moment ruim vijf miljoen mensen kritiek op hun regering hebben. Wij leven wat dat betreft in een oersaai land. Het staat voor mij ook buiten kijf dat je kritiek op Israel kan hebben ook als een soort surrogaat antisemitisme. Dit is een heel vervelende situatie. Vroeger was het duidelijker dan tegenwoordig. Voor mensen met een goed ontwikkelde antenne is het echter nog steeds wel duidelijk, alleen is het nu minder makkelijk hard te maken. Heel vervelend voor joden. En even een rijmpje: “genieten voor antisemieten”.

 14. Jack,anti-semitisme is tegenwoordig verborgen achter anti-zionisme. Let wel, ik bedoel niet anti-sommige politieke-beslissingen. De broer bv van JW, Robert, die heeft mij ooit letterlijk op mijn prive-adres gemaild dat wat hem betreft de oprichting van de staat Israel een historische fout is geweest. De wereld had zichzelf namelijk anders een hoop ellende bespaard, als dat niet was gebeurd. Dit schurkt dus aan tegen jouw spitsvondige gezegde: de creatie van de staat Israel is een Godsgeschenk aan de antisemieten. Je slaat de spijker precies op de kop.
  Met mijn hart gaat het redelijk goed. Ik heb best wel energie, maar ik moet het niet te gek maken, anders dan komt het atrium fibrilleren weer op en dat stopt nooit uit zichzelf, ik moet dan altijd even naar het ziekenhuis om het obder narcose even weg te laten klappen. Daar kan ik altijd leuk met Doortje over kletsen trouwens. Zij is verpleegkundige op de hartbewaking. Aardig dat je er naar vraagt.Reactie is geredigeerd

 15. JW, op zich een interessante vraag om het in kaart brengen van de pro-Israel en pro-Palestina lobby. Dat zou dan zo breed mogelijk moeten gebeuren, want je kunt op je vingers natellen dat het erg zal blijven hangen in het zion, bush, hamas verhaal. Ik vraag me af wat je er mee opschiet. Ik denk dat we veel beter een inventarisatie kunnen maken van wat welke partij DAAR allemaal doet. Dat zal voor beide partijen water bij de wijn doen zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s