Conclusies onderzoekcommissies: militairen martelden niet in Irak noch sprake van 'doofpot'cultuur

Objectieve kijkers kunnen zich vanochtend hebben verheugd bij de TV-presentaties van de bevindingen van beide onderzoek-commissies naar ‘mogelijke misstanden bij gesprekken met gedetineerden in Irak’: er is niet gemarteld en er was geen sprake van een ‘doofpot’ terzake, bij Defensie. Hiermee zijn de beschuldigingen van de Volkskrant definitief een Canard gebleken.

Ondertussen is ook in het buitenland de goede naam van Nederland en haar krijgsmacht wel bezoedeld. Dit is volledig te wijten aan de laakbare aantijgingen in onze krant en de wijze waarop deze pagina’s breed en bij voortdurende herhaling, zijn uitgemeten.

De wijze waarop verslaggever Jan Hoedeman, later gesecondeerd door Theo Koele, gedurende de afgelopen maanden op schaamteloze wijze heeft getracht alsnog zijn gelijk te halen, heeft deze zaak verergerd. Incidenten in Irak die later plaats vonden – zoals een niet gemelde schietincident en de zaak-Erik O. -, zijn er met de haren bijgesleept om de indruk te versterken dat er met ‘de mariniers in Irak’ iets ernstig mis was. Wat dat betreft is het ironisch dat de kritiek van de commissies zich toespitst op onvoldoende voorbereiding en onduidelijke mandatering van de militairen – hetgeen politiek-Den Haag en de Defensieleiding valt aan te rekenen – en ongecoordineerde instructies aan het detachement Kon. Marechausse – hetgeen generaal Neisingh (achteraf gebleken de ENIGE bron van de Volkskrant) valt te verwijten.

Wij zien uit naar oprechte excuses van hoofdredacteur Pieter Broertjes en verslaggever Jan Hoedeman. Als die zich nu nog gaan vastklampen aan de enkele door de commissies gerapporteerde onregelmatigheden, dan mankeert hen elk professioneel eergevoel – en zo slecht schat ik hen nu ook weer niet in.

De Nederlandse militairen hebben zich in het najaar van 2003 in Irak niet schuldig gemaakt aan martelen. Dat concludeert zowel de commissie-Van den Berg als de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) maandag in hun rapporten. Zij onderzochten de kwestie na berichtgeving in november dat leden van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) destijds hadden gemarteld. Met de in verhoren gebruikte methoden – harde ruis, gooien met water en het gebruik van afgeplakte skibrillen – gingen de Nederlanders wel buiten hun bevoegdheden. Maar deze methoden werden niet gebruikt om de gedetineerden onder druk te zetten. Ze kunnen volgens commissievoorzitter Koos van den Berg niet worden gekwalificeerd als marteling en evenmin als vernedering…

Commissies: militairen martelden niet in Irak (NRC/ANP)

De Nederlandse militairen hebben zich in het najaar van 2003 in Irak niet schuldig gemaakt aan het martelen van gedetineerden. Dat concludeert zowel de commissie-Van den Berg als de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in rapporten die maandag zijn gepresenteerd aan minister van Defensie Eimert van Middelkoop (ChristenUnie)..

Commissie laat niets heel van ‘martelprimeur’ (Elsevier, 18.06.07)

Nederlandse militairen hebben Iraakse gevangenen niet gemarteld. Deze conclusie trekt de commissie Van den Berg die de verhoren van Iraakse krijgsgevangen heeft onderzocht. Wel was de behandeling van de gevangenen ‘niet overeenkomstig’ de behandeling die krijgsgevangen behoren te krijgen.Tijdens de verhoren was een elektrische wapenstok aanwezig. Het gebruik hiervan heeft de commissie Van den Berg niet kunnen vaststellen, maar ook niet kunnen uitsluiten, aldus ex-SGP-kamerlid Koos van den Berg.

(Dit artikel maakt deel uit van het VK-dossier: Wangedrag in Irak )

Verhoren Iraki’s waren geen marteling, wel fouten bij Defensie (redactie de Volkskrant op Volkskrant.nl)

Conclusies

1. De keuze voor de status van niet-bezettende mogendheid en de wijze waarop die in Nederlandse voorbehouden werd vertaald, leidde tot fricties bij de uitvoering van de taken van SFIR 1..

Conclusies en aanbevelingen commissie Van den Berg (ANP/de Volkskrant.nl)

Onderzoek Ondervragingen Irak (Commissie-Van den Berg)

Is er gemarteld, of was er niets aan de hand? En heeft minister Kamp van Defensie de Kamer wel juist geïnformeerd?

‘Geen aangifte, onder couvert houden’ – zes vragen (de Volkskrant.nl)

Twee commissies presenteren vandaag hun bevindingen over het optreden van Nederlandse militairen in Irak. Daarna is het woord aan de politiek.

De onafhankelijke commissie-Van den Berg velt vandaag het langverbeide oordeel over ‘mogelijke misstanden bij gesprekken met gedetineerden in Irak’, zoals het in de taakomschrijving staat. De commissie is in het leven geroepen door de vorige minister van Defensie, de VVD’er Henk Kamp, onder druk van premier Jan Peter Balkenende.
Ook worden vandaag de resultaten bekend van een onderzoek naar dezelfde gebeurtenissen, ingesteld door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Deze commissie heeft personen onder ede kunnen horen…

(Dit artikel maakt deel uit van het VK-dossier: Wangedrag in Irak)

Einde van een ‘achterhoedegevecht?’ (de Volkskrant, 18.06.07)

Tweede Kamerlid Arend-Jan Boekestijn vindt dat de twee rapporten over de gedragingen van Nederlandse militairen in Irak aantonen dat de goede naam van de Nederlandse krijgsmacht is ‘bezoedeld’.
Boekestijn ‘zou niet graag in de schoenen staan van degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn’, zei hij maandag. Hij eist excuses van de Volkskrant, die het bericht dat Nederlandse militairen gevangenen gemarteld zouden hebben naar buiten bracht. Ook een aantal politici, onder wie de huidige PvdA-vicepremier Wouter Bos, heeft volgens de VVD’er boter op zijn hoofd. Bos zei na de Volkskrant-publicatie vorig jaar november dat toenmalige VVD-minister Henk Kamp van Defensie ‘geen knip voor zijn neus waard’ was omdat hij de gebeurtenissen in Irak niet aan de Tweede Kamer had gemeld…

VVD: ‘Naam krijgsmacht bezoedeld’ (de Volkskrant.nl, 18.06.07)

UIT HET VOLKSKRANT-DOSSIER ‘WANGEDRAG IN IRAK’

Nederlandse officieren hebben zich schuldig gemaakt aan marteling van tientallen Iraakse gevangenen in de Zuid-Iraakse provincie Al Muthanna. In november 2003 heeft een cel van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) ‘hardhandige tactische ondervragingen’ uitgevoerd. Tijdens de verhoren hadden de verdachten een stofbril op waardoor ze niets zagen. Afwisselend zijn ze zonder bril ook blootgesteld aan fel licht. De Irakezen zijn natgegooid om ze wakker te houden en hun gehoor werd geprikkeld met ‘bijzonder hoge geluidstonen’. De juridisch adviseur die verplicht aanwezig moet zijn bij dergelijke verhoren, ontbrak…

Nederlanders martelden in Irak (Jan Hoedeman in de Volkskrant van 17 november 2006)

‘Nederlanders martelden Irakezen’, meldde de Volkskrant op 17 november vorig jaar groot op de voorpagina. Het nieuws bracht een schok teweeg. Nog dezelfde dag besloot het kabinet tot een onafhankelijk onderzoek. Vrij snel daarna echter kwam de boodschapper zelf onder vuur te liggen… In deze uiterst beladen en gecompliceerde kwestie hebben we fouten gemaakt. Sommige dingen zouden we achteraf bezien liever anders hebben gedaan… Maar we hopen dat uit het verslag duidelijk wordt dat wij consciëntieus te werk zijn gegaan en volstrekt integer hebben gehandeld en onze bronnen ook…De Volkskrant ging het alleen om waarheidsvinding en niets anders.

Opening van zaken (‘Commentaar’ ‘Opening van zaken’ van hoofdredacteur Pieter Broertjes in de Volkskrant op 12 februari 2007)

Op 17 en 18 november 2006 publiceerde de Volkskrant stukken over martelingen door Nederlandse militairen in Irak. Deze verhalen leidden tot Kamervragen, maar ook tot kritiek op de krant. Minister Kamp van Defensie en VVD-leider Rutte trokken de integriteit van de krant publiekelijk in twijfel. Daarnaast vroegen lezers om opheldering. Bronnen kwamen in opspraak. Daarom heeft de Volkskrant besloten opening van zaken te geven over de manier waarop de stukken tot stand zijn gekomen. Opening waar mogelijk, omdat we het principe van bronbescherming blijven huldigen…

De missie van Generaal X. (Jan Hoedeman in de Volkskrant van 12 februari 2007)

EEN VERGELIJKING MET BRITSE ‘ECHTE’ MARTELINGEN

In The Independent on Sunday van gisteren, stond een schokkend verslag van getuigenissen over martelingen uitgevoerd door Britse militairen ten tijde van de Nederlandse affaire. Hoe ook de beoordelingen over de bevindingen van de Nederlandse onderzoek-commissies zullen zijn – en ongetwijfeld zullen er harde noten worden gekraakt over onduidelijke mandaten, slechte inter-service verhoudingen en verdere onregelmatigheden -, vast staat dat de door de MIVD uitgevoerde ondervragingen aanmerkelijk zachtzinniger waren dan die van hun Britse collega’s.

In het rapport-Van den Berg is niet ingegaan op de onrechtmatigheid van de invasie van Irak – en de Nederlandse steun voor deze catastrofaal-contraproductieve invasie en bezetting. Zoals in de Britse krant staat: All of which adds to the terrible reckoning of Tony Blair’s foreign policy. There is no causal link between the frailties of the legal and moral case for war and the misconduct of a tiny minority of British soldiers. The predictable hostility to foreign occupation, which was one of the reasons for thinking the invasion a bad idea, also created what is known as a non-permissive environment for our soldiers. But it was no excuse for mistreating people assumed to be ill-intentioned… Dit ernstige verwijt geldt ook voor Balkenende cs – en de Nederlandse media die hierover niet reppen.

Britse (echte) martelingen in Zuid Irak in september 2003 (The Independent on Sunday van 17.06.07)  

Advertenties

6 thoughts on “Conclusies onderzoekcommissies: militairen martelden niet in Irak noch sprake van 'doofpot'cultuur

 1. Beetje kinderachtig om een lichte vorm van marteling geen marteling te noemen. Uit alles blijkt dat er hardhandige verhoormethoden werden toegepast. En wat hardhandig is hoort (hoe je het ook wendt of keert) thuis in het gebied van martelen. Een operatie en een boorbehandeling bij tandarts zijn in feite ook vormen van marteling. Ze worden alleen maar geaccepteerd omdat ze niet de bedoeling hebben mensen op sadistische wijze schade toe te brengen. De vraag moet dus niet zijn of er wel of niet gemarteld is maar of er een hoger doel was dat het hardhandige optreden uit kan tillen boven sadistisch vermaak (dat altijd geniet van de vernedering van een ander).

 2. Heer Duzijn:
  Deze ‘hardhandige verhoormethoden’ zinken in het niet
  met wat ikzelf gedurende zes weken ‘baar(=ontgroenings)tijd’ als adelborst heb mogen ondergaan – en na drie jaren zelf heb toegepast op nieuwe ‘baren’ (=’feuten’).
  U kunt ervan verzekerd zijn dat er daarbij, zowel in Irak als in Den Helder, geen sprake was van sadistisch vermaak.
  In Irak ging het om het voorkomen van meer dodelijke aanslagen op eigen militairen en onschuldige bevolking. In Den Helder, om je ‘waar te maken’ om opgenomen te worden in het Korps Adelborsten.
  Er is een groot verschil tussen beide situaties.
  Laakbaar is, dat er door journalisten (en anderen) die gespeend zijn van enig militair-operationele kennis en ervaring, zo lichtvaardig wordt geoordeeld over personen, feiten en omstandigheden, waar zij geen weet van hebben.Reactie is geredigeerd

 3. @jan willem
  Als jij vrijwillig iets hebt ondergaan, dat betekent niet dat iedereen hetzelfde gedwongen mag worden. Bijvoorbeeld een homo kan vrijwillig een stok in zijn kont steken als seksspelltje. Dat betekent niet dat een ondervraagde hetzelfde prettig vindt.
  Zou je het ook geen martelen noemen als we de koninging een skibril op zouden zetten, met water zouden besproeien, met een keiharde geluid zouden ondervragen of de Nederlandse militairen in Irak zijn, slechts zodat haar aandelen in Shell weer in prijs gaan stijgen?
  Een andere vraag die niemand zich afvraagt, is wat vinden de ondervraagde zelf? Stel ik ben een onschuldige Irakees, wordt door Nederlandse troepen opgepakt en op de beschreven manier ondervraagd. Stel dat ik het oneens bent, en het oneens ben met het onderzoeksrapport. Stel dat ik denk dat het martelen is. Volgens mij is er geen enkele rechtbank waar ik Nederland kan aanklagen voor wat mij aangedaan is. En dat realiseert niemand zich.Reactie is geredigeerd

 4. @ Mihai
  Je hebt volkomen gelijk wat betreft die al dan niet vrijwilligheid.
  Er heeft zich een ondervraagde beklaagd.
  De aantijgingen van de krant waren buiten-proportioneel.
  En de onderzoeken meer open dan bij de Amerikanen en Britten waar echt is gemarteld (zie links boven en hieronder.http://www.volkskrantblog.nl/bericht/136242

 5. @jan willem
  Mijn punt is dat we allemaal in Nederland bepaalde belangen delen, belangen die in strijd zijn met de belangen van de ondervraagden. Ons belang is bijvoorbeeld om olie zo goedkoop mogelijk te hebben. Dit belang is ook het belang van het onderzoekscommissie. Het belang van de ondervraagden is de olie zo duur mogelijk aan ons te verkopen. Ons belang is om zoveel mogelijk invloed op de wereld te hebben. Hun belang is om vrij te zijn van ons invloed.
  Dat betekent dat er altijd een conflict van belangen bestaat als een Nederlandse commissie Nederlandse soldaten onderzoekt. En niet alleen een belangenconflict, maar ook een conflict met de belangen van de vermoedelijke slachtoffers. Zij hebben niet een echte onafhankelijke rechtbank tot hun beschikking, waar zij het onderzoeksrapport kunnen aanvechten, waar zij Nederland voor marteling kunnen aanklagen. Zij hebben geen enkele garantie dat als zij gelijk hebben in hun klacht tegen Nederland, zij Nederland kunnen dwingen om iets te doen of te laten. Met andere woorden het is Nederland die altijd het laatste woord heeft.
  En dat is juist de reden waarom ze ons haten. Wij bepalen wie gelijk heeft en dwingen ons standpunt met geweld op.Reactie is geredigeerd

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s